Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Bioloģijas fakultātē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.02.2016

Dabas objektu fotografēšana (Biol1053)

Kursa mērķis ir apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas pielietot savu zinātnisko pētījumu un iegūto rezultātu atspoguļošanā kursa, bakalaura, maģistra un doktora darbos. Kursa teorētiskajā daļā tiek apgūti optikas, gaismas, krāsu,  fotoķīmisko procesu,  kā arī  kompozīcijas pamatprincipi. Tiek apgūta analogā un digitālā fotogrāfija, kopējie principi un atšķirības.  Nodarbības tiek strukturētas vairāk teorētiski praktisko semināru veidā. Semināros tiek apgūta fotokameras uzbūve un darbības principi. Īpaša nozīme tiek  pievērsta  makrofotografēšanai un mikroskopisku objektu fotografēšanai ar mikroskopa palīdzību, kā arī putnu un dzīvnieku fotografēšanai ar teleobjektīviem.  Tiek apgūti kompozīcijas pamatelementi, kas jāņem vērā ainavas, plūstoša ūdens, augu, kukaiņu, dzīvnieku fotografēšanā lauka apstākļos. Ar grafiskā redaktora programmas palīdzību tiek apgūtas attēlu uzlabošanas un pārveidošanas metodes. Teorētiskajās nodarbībās izanalizē būtiskākās kļūdas fotogrāfijā un iespējas izvairīties no tām.

Cilvēka genoms (Biol5293)

Studiju kursa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par cilvēka genoma struktūru, funkcionālo organizāciju, ģenētisko epidemioloģiju un evolūciju. Tā ietvaros studentiem tiks sniegts pārskats par jaunākajiem datiem attiecībā cilvēka un citu organismu genoma struktūru, kā arī to praktiskās pielietošanas iespējām. Kurss ir balstīts uz pēdējo gadu zinātnisko literatūru un tā laikā, papildus lekcijām, studentiem semināros jāsniedz prezentācijas un jāveic zinātniskās literatūras analīze par atsevišķiem cilvēka genoma aspektiem.

Bioētika (Biol5025)

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar bioētiku kā praktiskās ētikas nozari, attīstīt studentu ētiskās argumentācijas prasmes, kā arī radīt izpratni par bioloģijas un medicīnas attīstības radītajām nozīmīgākajām ētiskajām problēmām.

Kursa uzdevumi:

  • attīstīt studentu prasmes atpazīt un analizēt bioētikas problēmas;
  • attīstīt studentu spēju izprast un kritiski vērtēt bioētikas idejas un argumentus bioloģijas pētījumu prakses kontekstā;
  • uzlabot studentu kritiskās domāšanas prasmes, risinot bioloģijas pētījumu ētikas problēmas rakstiski un mutiskās diskusijās.

Šajā studiju kursā studenti tiks iepazīstināti ar dažādiem bioētikas aspektiem un to saistību ar bioloģijas un biotehnoloģiju attīstību. Bioloģijas un medicīnas pētījumu kontekstā tiks analizēti nozīmīgākie morāles jēdzieni, piemēram, ētiskie principi, atbildība u.c. Kursa ietvaros studenti tiks iepazīstināti arī ar teorētisko pamatojumu risku izvērtēšanai un ētisku lēmumu pieņemšanai bioloģijas pētījumos.