Juridiskā fakultāte

Ķīmijas fakultāte

Medicīnas fakultāte

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Sociālo zinātņu fakultāte

Vēstures un filozofijas fakultāte