Doktorantūras skolas darbības pamatā ir multidisciplināra pieeja doktorantu un maģistrantu, arī rezidentu (medicīnā) apmācībai zinātniskā darba veikšanai, sekmējot topošo zinātnieku kapacitātes celšanu zināšanu pārnesē no bāzes zinātnes uz praktisko rezultātu izmantojamību. Skolas zinātniskā darbības tēmas fokusēsies ar onkoloģiju, onkoprofilaksi un pirmsvēža stāvokļiem saistītās jomās. Skolas darbībā tiks iesaistītas šajā jomā strādājošās augstskolas, zinātniskie institūti un klīniskās medicīnas iestādes.

Skolas ietvaros paredzēts attīstīt tādu sadarbību starp specialitātēm, kāda līdz šim Latvijā ir iztrūkusi vai arī bijusi tikai tās attīstības sākuma stadijā. Piemēram, praktiski Latvijā nav veikti pētījumi profilakses (t.sk. skrīninga) pasākumu ekonomiskai optimizēšanai. Tāpat Latvijas speciālistiem (LU Matemātikas un informātikas institūts) ir visai plašas starptautiskas iestrādes jautājumos, kas saistāmas ar biobanku veidošanu, taču šī pieredze visai maz ir līdz šim izmantota mūsu valstī. Skola palīdzēs attīstīt arī zinātnisko sadarbību starp augstskolām, jo īpaši starp LU un RSU, jo abu augstskolu doktoranti veic izpētes darbu onkoloģijā vienās un tajās pašās klīniskajās bāzēs.

 2021./2022. ak. gada 1. semestris

Datums Seminārs Gatavo Vieta

6. oktobris

15.30–17.00

Ieskats translācijas izpētē medicīnā: telemedicīna, televeselība un attālinātās medicīnas ētiskie aspekti.

Volatile organic compounds in human exhaled breath to diagnose gastric cancer

Gaistošie organiskie savienojumi izelpotajā gaisā kuņģa vēža diagnostikā

Dr. med.
Ilva Daugule

PhD Manohar Prasad Bhandari

Microsoft Teams/ Zoom (attālināti)

27. oktobris

15.30–17.00

Ko zinām par “orgānu čipiem”?

Dr. biol.
Arturs Ābols
BMC

Microsoft Teams/ Zoom (attālināti)

24. novembris

15.30–17.00

Kāpēc nepieciešama daudzpakāpju statistiskā analīze?

Dalībnieku ierosinātu tēmu apskate statistikā.

Dr. sc. ing.
Inese Poļaka
RTU, KPMI

 

15. decembris

15.30–17.00
Ziemeļvalstu diēta un zarnu mikrobiotas īpatnības.

Dr. med.
Daiga Šantare
LU, KPMI

Microsoft Teams/ Zoom (attālināti)

12. janvāris

15.30–17.00

Tēžu sagatavošana un prezentācija konferencēs.

Praktiskas ievirzes seminārs.
Dr. med.
Ilva Daugule
Microsoft Teams/ Zoom (attālināti)

Doktorantūras skolā aicināti pieteikties medicīnas, bioloģijas, ķīmijas, ekonomikas un citu fakultāšu studenti maģistratūras, doktorantūras vai pēdējo kursu studenti, kuri ir ieinteresēti ar medicīnu saistītos zinātniskos pētījumos. Pēdējo kursu studenti ir tiesīgi kļūt par doktorantūras skolas asociētiem klausītājiem.

Pretendentiem jāatsūta pieteikums un iesniegums pēc pievienotā parauga uz skolas e-pastu (DS.Translacijasmedicina@lu.lv vai doktoranturas.skola@gmail.com).:

Ilva Daugule, asoc.prof., LU Medicīnas fakultāte – priekšsēdētāja, ilva.daugule@lu.lv;
Mārcis Leja, prof., LU Medicīnas fakultāte - priekšsēdētājas vietnieks;
Liliāna Civjane,  asoc. prof., LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts;

Arnolds Jezupovs, asoc prof., LU Medicīnas fakultāte;
Signe Mežinska, asoc. prof. LU Medicīnas fakultāte;
Ilva Nakurte, vadošais pētnieks, LU Ķīmijas fakultāte;
Una Kojalo, lektore, RSU Statistikas laboratorija;
Kris Malders, Dr., Vrijes Universitāte, Nīderlande;
Lars Engstrand, prof., Karolinska Universitāte, Zviedrija.

Esam arī Facebook.

Doktorantūras skolas pārstāvētās nozares:

 • medicīna;
 • ķīmija;
 • bioloģija;
 • statistika;
 • pētījumu plānošana un manuskriptu sagatavošana.
 • onkoloģisko saslimšanu un pirmsvēža stāvokļu epidemioloģija
 • skrīninga u.c. onkoprofilaktisko pasākumu efektivitātes izvērte un optimizācija
 • biomarķieru pētījumi onkoloģisko saslimšanu un pirmsvēža stāvokļu agrīnai diagnostikai
 • ar paaugstinātu vēždraudi saistītu mikroorganismu izpēte (t.sk. H.pylori)
 • ģenētisko faktoru izpēte saistībā ar onkoloģiskajām saslimšanām un pirmsvēža stāvokļiem
 • jaunu onkoproteinu izpēte
 • farmakoģenētika
 • profilaktisko pasākumu un ārstēšanas optimizēšanas ekonomiskā modelēšana
 • konkrētu ar paaugstinātu vēždraudi saistītu slimību izpēte (piem., celiakija, anēmija, atrofisks gastrīts)
 • jaunu zāļu formu izpēte, terapeitisko manipulāciju efektivitātes izvērte
 • jaunu diagnostikas un terapijas metožu izvērte Latvijas apstākļos, algoritmu izstrāde un aprobācija
 • informācijas sistēmu izstrāde un pielietojuma izvērte Latvijas apstākļos (tai skaitā biobanku veidošanai).