Datorzinātne un tās starpdisciplinārie lietojumi dabaszinātnēs un sociālajās zinātnēs

Pieteikumu iesniegšana: skolas sekretārei Katrīnai Degro, Raiņa bulvārī 19, 328. telpā.

Iesniedzamie dokumenti: pieteikuma veidlapa, CV un pētnieciskās tēmas apraksts (2-3 lpp.). Lūdzam papildus drukātajam variantam atsūtīt visu pieteikuma dokumentu elektroniskas versijas uz adresi doktoranturadf@lu.lv

Pieteikuma veidlapa 

Seminārs notiek mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā 16:30-18:00  LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 12. auditorijā pēc zemāk pievienotā laikplāna.

Seminārā prezentācijas sniedz gan datorzinātņu, gan citu zinātnes nozaru doktoranti.

Aicināts ikviens interesents, arī maģistranti un bakalauranti. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Semināru vada prof. Juris Borzovs

Vadības padome

 • Andris Ambainis, Dr.dat. (Datorikas fakultāte) – priekšsēdētājs;
 • Jānis Bārzdiņš, Dr.h.dat. (Datorikas fakultāte) – priekšsēdētāja vietnieks;
 • Anita Ermuša (Datorikas fakultāte) – sekretāre;
 • Juris Borzovs, Dr.h.dat. (Datorikas fakultāte);
 • Vjačeslavs Kaščejevs, PhD (Fizikas un matemātikas fakultāte);
 • Uldis Rozevskis, Dr.ekon. (Ekonomikas un vadības fakultāte);
 • Jurijs Merkurjevs, Dr.h.inž. (Rīgas Tehniskā universitāte);
 • Imants Freibergs, PhD (Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija);
 • Alvis Brāzma, Dr.dat. (Eiropas bioinfomātikas institūts);

(apstiprināta  ar 27.11.2009. LU rektora rīkojumu Nr.1/310 un ar LU rektora 02.02.2015. rīkojumu Nr.1/42 par grozījumu.)

Mūsdienu datorzinātne ir kļuvusi par pārdisciplināru zinātnes nozari, kurai ir saiknes ar ļoti daudzām citām zinātnes nozarēm. Doktorantūras skolas ietvaros tiks veicināta starpnozaru sadarbība starp datorzinātni un citām zinātnes nozarēm (ietverot gan eksaktās zinātnes – fiziku, matemātiku un bioloģiju, gan arī sociālās zinātnes – vadībzinātni un ekonomiku, gan arī starpdiscipināru filozofisku pētījumu nozari – kognitīvās zinātnes).

Pētījumu virzieni

 • Datorzinātnes saiknes ar matemātiku: datorzinātnes matemātiskie pamati, diskrētā matemātika un loģika, kriptogrāfija un datu drošība, datorzinātņu un matemātikas didaktika.
 • Datorzinātnes saiknes ar fiziku: kvantu skaitļošana un kvantu fizika.
 • Datorzinātnes saiknes ar fiziku: datorinženierija un tehniskā fizika.
 • Datorzinātnes saiknes ar bioloģiju: bioinformātika.
 • Datorzinātnes saiknes ar ekonomiku un vadībzinātni: IT pielietojumi vadībā (elektroniskā pārvalde), vadības jautājumi IT projektos.
 • Datorzinātnes saiknes ar komunikācijas zinātni: multimēdiju produktu uztvere, lietojums un novērtēšana.
 • Datorzinātnes saiknes ar kognitīvajām zinātnēm: cilvēka kognitīvo procesu pētīšana, izmantojot skaitļošanas modeļus, mākslīgā intelekta jautājumi.
 • Datorzinātne un valodas: datorlingvistika, mašīntulkošana, semantiskais tīmeklis.
 • Modelēšanas un programmēšanas rīku izveide.
 • Datortīkli un datu apstrāde.
 • Programminženierija un datu kvalitāte.

LU Doktorantūras skolas "Datorzinātne un tās starpdisciplinārie lietojumi dabaszinātnēs un sociālajās zinātnēs" dalībnieki 

Laika plāns