Svinīgi godināt jaunos doktorus ir pasaules universitāšu prakse, kas Latvijas Universitātē (LU) šogad norisināsies jau divpadsmito reizi. Doktoru promocijas ceremonija LU Senāta svinīgajā sēdē ir nozīmīgs LU akadēmiskās saimes notikums.  Senāta svinīgajā sēdē mēs godinām ne tikai jaunievēlētos LU Goda doktorus un Goda biedrus, bet arī Latvijas zinātnes nākotnes cerības – jaunos doktora grāda ieguvējus. Doktoru promocijas ceremonija ir kļuvusi par tradīciju apliecināt cieņu mūsu jaunajiem doktoriem un viņu zinātniskajiem vadītājiem, kas devuši ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā un LU akadēmisko tradīciju stiprināšanā.

Šogad ceremonija notiks 28. septembrī plkst. 12.00 LU 101. gadadienai veltītās Senāta svinīgās sēdes laikā LU Lielajā aulā.

Senāta svinīgās sēdes programma:

 • Senāta svinīgās sēdes atklāšana
 • Senāta priekšsēdētāja ievadvārdi
 • LU rektora jubilejas uzruna
 • LU Goda doktoru, Goda biedru un emeritēto profesoru godināšana

Promocijas ceremonija:

 • Prorektoru uzrunas un Goda zīmju pasniegšana doktora zinātniskā grāda ieguvējiem
 • Promocijas padomju priekšsēdētāju pārstāvja uzruna
 • Promocijas darba zinātnisko vadītāju pārstāvja uzruna
 • Doktora zinātniskā grāda ieguvēju pārstāvja uzruna
 • Doktora zinātniskā grāda ieguvēju sveikšana un fotografēšanās

Ceremonijas laikā jaunie doktori saņems LU Goda zīmes: apliecinājuma rakstu, doktora šalli un doktora sudraba nozīmi.

Uzaicinājumu piedalīties ceremonijā saņems tie jaunie doktori, kuri LU ir aizstāvējuši promocijas darbu 2019./2020. akadēmiskajā gadā, taču dalību ceremonijā drīkst pieteikt arī tie doktori, kuri LU ir aizstāvējuši promocijas darbu iepriekšējos gados.

Doktori, kuri neizmantos iespēju piedalīties 2020. gada ceremonijā, var pieteikties kādā no nākamo gadu ceremonijām. Par vienu zinātņu doktora grādu persona saņem LU Goda zīmes vienu reizi. Dalība ceremonijā ir brīvprātīga un tai nav juridiskas nozīmes.

Pieteikties ceremonijai ir iespējams līdz 2020. gada 4. septembrim elektroniski – ilze.danusevica@lu.lv.

Doktoriem, kuri zinātnisko grādu ir ieguvuši 2008./2009. akadēmiskajā gadā un turpmāk, diploma kopija nav jāiesniedz. Doktorus, kuri LU zinātnisko grādu ir ieguvuši pirms šī gada, piesakoties ceremonijai, lūgti iesniegt vai atsūtīt elektroniski diploma kopiju.

Papildu informācija:

 1. Jaunos doktorus aicinām 30 min. pirms ceremonijas pulcēties LU 161. telpā, lai parakstītos par Goda zīmju saņemšanu un saņemtu precizētu informāciju par ceremonijas gaitu;
 2. Lūdzam laikus informēt LU Studiju departamentu par to, ka neieradīsieties uz ceremoniju pa tālruni 67033966 vai rakstot ilze.danusevica@lu.lv;
 3. Senāta svinīgās sēdes aptuvenais ilgums – 2 stundas.

Informējam, ka sarīkojuma laikā iespējama fotografēšana, filmēšana, audio un tiešraižu ierakstu veikšana, ar mērķi nodrošināt Promocijas ceremonijas publicitāti.

2019. gada doktoru promocijas ceremonija