Svinīgi godināt jaunos doktorus ir pasaules universitāšu prakse, kas Latvijas Universitātē (LU) šogad norisināsies jau vienpadsmito reizi. Doktoru promocijas ceremonija ir nozīmīgs LU akadēmiskās saimes notikums.  Ceremonijā mēs godināsim Latvijas zinātnes nākotnes cerības – jaunos doktora grāda ieguvējus. Doktoru promocijas ceremonija ir kļuvusi par tradīciju apliecināt cieņu mūsu jaunajiem doktoriem un viņu zinātniskajiem vadītājiem, kas devuši ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā un LU akadēmisko tradīciju stiprināšanā.

Šogad ceremonija notiks 27.septembrī plkst. 12.00 LU 100. gadadienai veltīto svinīgo sarīkojumu ietvaros LU Lielajā aulā.

Promocijas ceremonijas programma:

Rektora uzruna

Prorektoru uzrunas un Goda zīmju pasniegšana doktora zinātniskā grāda ieguvējiem

Promocijas padomju priekšsēdētāju pārstāvja uzruna

Promocijas darba zinātnisko vadītāju pārstāvja uzruna

Doktora zinātniskā grāda ieguvēju pārstāvja uzruna

Doktora zinātniskā grāda ieguvēju sveikšana un fotografēšanās

Ceremonijas laikā jaunie doktori saņems LU Goda zīmes: apliecinājuma rakstu, doktora šalli un doktora sudraba nozīmi.

Uzaicinājumu piedalīties ceremonijā saņems tie jaunie doktori, kuri LU ir aizstāvējuši promocijas darbu 2018./2019.akadēmiskajā gadā, taču dalību ceremonijā drīkst pieteikt arī tie doktori, kuri LU ir aizstāvējuši promocijas darbu iepriekšējos gados.

Doktori, kuri neizmantos iespēju piedalīties 2019.gada ceremonijā, var pieteikties kādā no nākamo gadu ceremonijām. Par vienu zinātņu doktora grādu persona saņem LU Goda zīmes vienu reizi. Dalība ceremonijā ir brīvprātīga un tai nav juridiskas nozīmes.

Pieteikties ceremonijai ir iespējams līdz 2019.gada 5.septembrim LU, Raiņa bulv. 19, 114. telpā vai elektroniski – ilze.danusevica@lu.lv.

Doktoriem, kuri zinātnisko grādu ir ieguvuši 2008./2009. akadēmiskajā gadā un turpmāk, diploma kopija nav jāiesniedz. Doktorus, kuri LU zinātnisko grādu ir ieguvuši pirms šī gada, piesakoties ceremonijai, lūgti iesniegt vai atsūtīt elektroniski diploma kopiju.

Papildu informācija:

  1. Jaunos doktorus aicinām 30 minūtes pirms ceremonijas pulcēties 161. telpā, lai parakstītos par Goda zīmju saņemšanu un saņemtu precizētu informāciju par ceremonijas gaitu;
  2. Lūdzam laikus informēt LU Studiju departamentu par to, ka neieradīsieties uz ceremoniju pa tālruni 67033966 vai rakstot ilze.danusevica@lu.lv;
  3. Ceremonijas aptuvenais ilgums – 2 stundas.
  4. Informācija par ielūgumiem uz ceremoniju un LU Jubilejas balli, kas notiks 27.septembrī plkst.19.00 “Arēnā Rīga”,  tiks precizēta augustā.

Informējam, ka sarīkojuma laikā iespējama fotografēšana, filmēšana, audio un tiešraižu ierakstu veikšana, ar mērķi nodrošināt promocijas ceremonijas publicitāti.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi LU, varat iegūt LU mājaslapā vai sazinoties ar Latvijas Universitātes datu aizsardzības speciālistiem: datu.specialisti@lu.lv