Bioloģijā – apstiprināta ar LU 24.11.2014. rīkojumu Nr.5/630, grozījumi 21.10.2016. rīkojums Nr.5/490;

Datorzinātnē
 – apstiprināta ar LU 07.06.2018. rīkojumu Nr.1/209,

Demogrāfijā – apstiprināta ar LU 26.06.2017. rīkojumu Nr.5/121;

Ekonomikā – apstiprināta ar LU 07.07.2015. rīkojumu Nr.5/389;

Filozofijā - apstiprināta ar LU 18.06.2015. rīkojumu Nr.5/756;

Fizikā, astronomijā un mehānikā – apstiprināta ar LU 21.04.2016. rīkojumu Nr.186;

Ģeogrāfijā – apstiprināta ar LU 02.01.2018. rīkojumu Nr.5/7;

Ģeoloģijā – apstiprināta ar LU 02.01.2018. rīkojumu Nr.5/8;

Izglītības vadībā – apstiprināta ar LU 15.12.2017. rīkojumu Nr.5/224;

Juridiskajā zinātnē - apstiprināta ar LU 17.02.2016. rīkojumu Nr.5/92; grozījumi 21.03.2017. rīkojums Nr.5/55;

Komunikācijas zinātnē - apstiprināta ar LU 09.03.2016. rīkojumu Nr.5/116;

Ķīmijā – apstiprināta ar LU 03.12.2014. rīkojumu Nr.5/655, grozījumi 08.05.2018. rīkojums Nr. 5/97;

Literatūrzinātnē, folkloristikā un mākslas zinātnē – apstiprināta ar LU 14.11.2014. rīkojumu Nr.5/608; grozījumi 05.12.2017. rīkojums Nr.5/212;

Matemātikā – apstiprināta ar LU 12.02.2016. rīkojumu Nr.5/90;

Medicīnā un farmācijā  – apstiprināta ar LU 15.10.2015. rīkojumu Nr.5/587;

Pedagoģijā – apstiprināta ar LU 09.11.2017. rīkojumu Nr.5/186;

Pedagoģijā (RPIVA) – apstiprināta ar LU 09.11.2017. rīkojumu Nr.5/185;

Politikas zinātnē – apstiprināta ar LU 02.01.2018. rīkojumu Nr.5/11;

Psiholoģijā – apstiprināta ar LU 15.12.2017. rīkojumu Nr.5/352;

Socioloģijā – apstiprināta ar LU 02.01.2018. rīkojumu Nr.5/10;

Teoloģijā un reliģiju zinātnē - apstiprināta ar LU 23.01.2017. rīkojumu Nr.5/19;

Vadībzinātnē – apstiprināta ar LU 02.10.2015. rīkojumu Nr.5/553;

Valodniecībā – apstiprināta ar LU 18.07.2018. rīkojumu Nr.1/260;

Vēsturē – apstiprināta ar LU 18.06.2015. rīkojumu Nr.5/217, grozījumi 04.10.2016. rīkojums Nr.5/408;

Vides zinātnē – apstiprināta ar LU 07.06.2018. rīkojumu Nr.1/208