Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Valsts olimpiāde informātikā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.12.2011

Latvijas informātikas olimpiāde ir viena no Izglītības un Zinātnes ministrijas organizētajām un vadītajām mācību priekšmetu olimpiādēm.
 
Olimpiādes galvenie mērķi ir:

  • paplašināt un padziļināt skolēnu zināšanas informātikā, radīt papildus stimulus informātikas apguvei, aktivizēt ārpusstundu darbu;
  • formēt Latvijas jauno informātiķu valstsvienību starptautiskām sacensībām.

Olimpiādes uzdevumi ir saistīti ar algoritmu izstrādi un programmēšanu kādā no valodām Pascal, C vai C++.

Olimpiādei ir trīs posmi - skolas, rajona/pilsētas un valsts. Skolas posmā var piedalīties jebkurš interesents, rajonam tiek izvirzīti labākie no skolas kārtas, savukārt valsts posmā piedalās labākie no rajona/pilsētas posma. Katram no valsts 26 rajoniem, 6 lielākajām pilsētām un Rīgas rajoniem ir garantētas divas vietas. Papildus tiek uzaicināti tie skolēni, kas parādījuši labas sekmes rajona/pilsētas posmā.

Rajona/pilsētas posmā piedalās vairāki simti skolēnu, valsts posmā beidzamos gados dalībnieku skaits ir 85-95 skolēni.

Olimpiādes dalībniekiem valsts posma sacensībās jāizstrādā piecu uzdevumu risinājumu
datorprogrammas - pirmajā dienā piecu stundu laikā jāatrisina trīs uzdevumi, otrajā dienā četru stundu laikā - divi uzdevumi. Risinājumu pareizība tiek pārbaudīta, programmas testējot. Lielākais iegūstamo punktu skaits ir 500.

Atkarībā no iegūtajiem rezultātiem, tiek piešķirtas I, II, III vietas un atzinības. Parasti I,II,III vietu ieguvēju kopskaits ir no 5 - 10.

Latvijas informātikas olimpiādes uzvarētāji piedalās Baltijas informātikas olimpiādē un Vispasaules informātikas olimpiādē (IOI - International Olympiad in Informatics), kas ir viena no "lielajām" Vispasaules olimpiādēm (līdz ar matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas olimpiādēm). Pēdējos gadus no visām olimpiādēm tieši informātikā Latvijas dalībnieki parāda vislabākās sekmes - 2004.gadā visi četri dalībnieki izcīnīja sudraba medaļas, 2003.gadā - sudrabu un divas bronzas, 2002.gadā - divas zelta medaļas.

Uzdevumu sagatavošanu olimpiādei veic LU MII darbinieki un LU Fizikas un matemātikas fakultātes studenti.

Papildus informāciju par olimpiādi un citām informātikas sacensībām var atrast olimpiādes tīmekļa vietnē http://vip.latnet.lv/lio/.