"Jauno pedagogu un psihologu skola" (JPPS) aicina visus vidusskolēnus, kurus interesē pedagoģija, izglītības zinātnes un psiholoģija. Tā ir iespēja iepazīties ar interesantām tēmām, kuras palīdzēs ikvienam turpmākajā karjeras izvēlē, un ļaus paraudzīties uz pedagoģijas un psiholoģijas jomu no cita skatu punkta.

Jauno pedagogu un psihologu skolā nodarbības notiek sestdienās līdz pat mācību gada beigām. JPPS notiks sociālpsiholoģiskie treniņi, nodarbības veiksmīgākai komunikācijai, mācīšanās prasmju attīstīšanai, pētniecisko darbu izstrādei u.c., kā arī augstskolas nodarbību apmeklējumi, lai iepazītos ar augstskolas studiju procesu un savu interesējošo jomu. Nodarbības vada LU PPMF docētāji.

Tiem JPPS skolas dalībniekiem, kuri mācās 12. klasē, mācību gada laikā būs iespēja izstrādāt pētījumu kādā no jomām un mācību gada nobeigumā to prezentēt. Augstāk novērtēto darbu autoriem būs iespēja iegūt budžeta vietu LU PPMF.

Jauno pedagogu un psihologu skolā (JPPS) vidusskolēni papildus iegūst zināšanas un  pilnveido  savas prasmes, lai labāk iepazītu un izprastu sevi, apjaustu savas intereses un spējas, kā arī piemērotību nākamajai profesijai.

Ar skolēniem strādā PPMF mācībspēki - profesionāļi, kuri izglīto nākamos pedagogus un psihologus. JPPS ir ieguldījums katra skolēna / jaunieša attīstībā, kas vērsts uz  personības izglītošanos un pilnveidošanu.

JPPS dalībniekiem -12.klašu skolēniem mācību gada laikā tiek dota iespēja izstrādāt pētījumu kādā no jomām un mācību gada nobeigumā zinātniski pētniecisko darbu prezentēt. Ar augstāko vērtējumu atzīmēto darbu autoriem būs priekšrocības, iespēja iegūt budžeta vietu, iestājoties LU PPMF kādā no attiecīgās jomas  studiju programmām

Dalība Jauno pedagogu un psihologu skolā noris bez maksas.

JPPS koordinatore Sandra Kalniņa, Mg.paed.
E-pasts: sandra.kalnina@lu.lv

Tālr. - 67034812
Imantas 7. līnija 1, 102.telpa

Pieteikšanās sākot ar septembri. Pieteikuma anketu sūtīt JPPS koordinatorei Sandra Kalniņai: sandra.kalnina@lu.lv

Pieteikuma anketa tiek aktivizēta katra gada septembrī

Nodarbības plānotas sestdienās  3 x 80 min. ar 10-20 min. pārtraukumiem