Jauno pedagogu un psihologu skolas norises ieplānotas tā, lai netraucētu veiksmīgas mācības vidusskolas finiša taisnē. Nodarbības norisināsies sestdienās no novembra līdz jūnijam.

Nodarbības ieplānotas 2018 .gada  3. novembrī, 1. decembrī un 2019.gada  12. janvārī, 9. februārī, 9.martā, 6. aprīlī, 11. maijā, 12. jūnijā  no pl. 10:30 - 15:00. 

"Jauno pedagogu un psihologu skola" (JPPS) aicina visus vidusskolēnus, kurus interesē pedagoģija, izglītības zinātnes un psiholoģija. Tā ir iespēja iepazīties ar interesantām tēmām, kuras palīdzēs ikvienam turpmākajā karjeras izvēlē, un ļaus paraudzīties uz pedagoģijas un psiholoģijas jomu no cita skatu punkta.

Jauno pedagogu un psihologu skolā nodarbības notiek sestdienās līdz pat mācību gada beigām. JPPS notiks sociālpsiholoģiskie treniņi, nodarbības veiksmīgākai komunikācijai, mācīšanās prasmju attīstīšanai, pētniecisko darbu izstrādei u.c., kā arī augstskolas nodarbību apmeklējumi, lai iepazītos ar augstskolas studiju procesu un savu interesējošo jomu. Nodarbības vada LU PPMF docētāji.
Tiem JPPS skolas dalībniekiem, kuri mācās 12. klasē, mācību gada laikā būs iespēja izstrādāt pētījumu kādā no jomām un mācību gada nobeigumā to prezentēt. Augstāk novērtēto darbu autoriem būs iespēja iegūt budžeta vietu LU PPMF.

1.nodarbību diena- 3. novembris

Laiks/telpa 223

Nodarbība

Mācībspēks

10:30-11:50

Ievadnodarbība Jauno pedagogu un psihologu skolā.

 Kāpēc mani tas interesē

docente Gunta Kraģe

lektore Sandra Kalniņa

11:50-12:10

Pārtraukums

 

12:10-13.30

Karjeras fenomens mūsdienu sabiedrībā

 docente Gunta Kraģe

13:30-13:40

Pārtraukums

 

13.40 –15.00

Nodarbība par pētījuma procesu, zinātnisko darbu izstrādi

 profesore Indra Odiņa

 

2.nodarbību diena – 1. decembris

Laiks/telpa 223

Nodarbība

Mācībspēks

10:30-11:50

Ievads psiholoģijas zinātnē

Doc. Ilze Damberga

11:50-12:10

Pārtraukums

 

12:10-13.30

Kas ir pedagogs Universitātē

 docente Sanita Baranova

13:30-13:40

Pārtraukums

 

13.40 –15.00

Nodarbība par zinātnisko darbu izstrādi

 docente Sanita Baranova


3.nodarbību diena-  12. janvāris

Laiks/telpa 100.a

Nodarbība

Mācībspēks

10:30-11:50

Skolotāja ētika: no A līdz Z

lektore Ērika Lanka

11:50-12:10

Pārtraukums

 

12:10-13.30

Skolotāja ētika: no A līdz Z

 lektore Ērika Lanka

13:30-13:40

Pārtraukums

 

13.40 –15.00

Skolotāja misija: vakar, šodien, rīt

profesore emeritus, vadošā pētniece Aīda Krūze

 

4.nodarbību diena -9. februāris

Laiks/telpa 223

Nodarbība

Mācībspēks

10:30-11:50

Studijas universitātē un mācības skolā - kopīgais un atšķirīgais

docente Ieva Margeviča-Grīnberga

11:50-12:10

Pārtraukums

 

12:10-13.30

Kā efektīvāk sagatavoties studijām?

 docente Ieva Margeviča-Grīnberga

13:30-13:40

Pārtraukums

 

13.40 –15.00

Skolotājs kā veselīga dzīvesveida īstenotājs un padomdevējs

lektore Agita Klempere-Sipjagina

 

5.nodarbību diena- 9. marts

Laiks/telpa 223

Nodarbība

Mācībspēks

     

10:30-11:50

Laimes formula: vai tāda eksistē?

 docente Anda Upmane

11:50-12:10

Pārtraukums

 

12:10-13.30

Psihologa profesija: iespējas un izaicinājumi

 docente Anda Upmane

13:30-13:40

Pārtraukums

 

13.40 –15.00

Psihologa profesija: iespējas un izaicinājumi

 docente Anda Upmane

 

6.nodarbību diena – 6. aprīlis

Laiks

Nodarbība

Mācībspēks

10:30-11:50

Vai var ticēt visam, ko par sevi domājam? 

profesors Ivars Austers

11:50-12:10

Pārtraukums

 

12:10-13.30

Mistiskā domāšana. Ne tikai tālos mūžamežos, bet tepat ikdienā

 profesors Ivars Austers

13:30-13:40

Pārtraukums

 

13.40 –15.00

Kas programmē mūsu uzvedību?

 docents Andrejs Mūrnieks


7.nodarbību diena- 11.maijs

Laiks

Nodarbība

Mācībspēks

10:30-11:50

Skolotāja tēls: pētniecības pieredze, Skolotāja tēls Latvijā un pasaulē

profesore Iveta Ķestere

11:50-12:10

Pārtraukums

 

12:10-13.30

Studijas Latvijā – skats no malas

 Manuels Fernandezs

 

8.nodarbību diena –12 jūnijs plkst.11.00   JPPS dalībnieku Zinātnisko darbu aizstāvēšana.

 

Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Jauno pedagogu un psihologu skolā (JPPS)vidusskolēni papildus iegūst zināšanas un  pilnveido  savas prasmes, lai labāk iepazītu un izprastu sevi, apjaustu savas intereses un spējas, kā arī piemērotību nākamajai profesijai.

Ar skolēniem strādā PPMF mācībspēki - profesionāļi, kuri izglīto nākamos pedagogus un psihologus. JPPS ir ieguldījums katra skolēna / jaunieša attīstībā, kas vērsts uz  personības izglītošanos un pilnveidošanu.

JPPS dalībniekiem -12.klašu skolēniem mācību gada laikā tiek dota iespēja izstrādāt pētījumu kādā no jomām un mācību gada nobeigumā zinātniski pētniecisko darbu prezentēt. Ar augstāko vērtējumu atzīmēto darbu autoriem būs priekšrocības, iespēja iegūt budžeta vietu, iestājoties LU PPMF kādā no attiecīgās jomas  studiju programmām

Dalība Jauno pedagogu un psihologu skolā noris bez maksas.

JPPS koordinatore Sandra Kalniņa, Mg.paed.
E-pasts: sandra.kalnina@lu.lv

Tālr. - 67034812
Imantas 7. līnija 1, 102.telpa

Pieteikšanās sākot ar septembri. Pieteikuma anketu sūtīt JPPS koordinatorei Sandra Kalniņai: sandra.kalnina@lu.lv

Pieteikuma anketa tiek aktivizēta katra gada septembrī

Nodarbības plānotas sestdienās  3 x 80 min. ar 10-20 min. pārtraukumiem