Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Skolēnu zinātniskā konference
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.03.2017

Latvijas Universitāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ESF  projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr.  8.3.2.1./16/I/002)  ietvaros organizē Rīgas reģiona, t.sk. Rīgas pilsētas, reģionālā līmeņa skolēnu zinātnisko konferenci. Šogad Rīgas reģiona un Rīgas pilsētas reģionālā līmeņa konference notiks Latvijas Universitātes telpās, LU fakultātēs, kā recenzenti un komisiju dalībnieki tiks piesaistīti LU akadēmiskais personāls un doktoranti. Konferences zinātnisko darbu klātienes prezentācijas notiks 22. līdz 24.martam.

Konferences nodrošināšanā iesaistītas LU fakultātes un IT departaments. Projekta zinātnisko konferenču organizēšanas sadaļu administrē Studiju departaments.

Projekta ietvaros šādas konferences paredzēts organizēt četrus gadus.

Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr.  8.3.2.1./16/I/002)  vadošais partneris Valsts izglītības satura centrs, sadarbības partneri: Vidzemes augstskola, Liepājas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte.

Projekta īstenošana notiek līdz 2020.gada 31.decembrim.

Latvijas Universitāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ESF  projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr.  8.3.2.1./16/I/002)  ietvaros organizē Rīgas reģiona, t.sk. Rīgas pilsētas, reģionālā līmeņa skolēnu zinātnisko konferenci. Šogad Rīgas reģiona un Rīgas pilsētas reģionālā līmeņa konference notiks Latvijas Universitātes telpās, LU fakultātēs, kā recenzenti un komisiju dalībnieki tiks piesaistīti LU akadēmiskais personāls un doktoranti. Konferences zinātnisko darbu klātienes prezentācijas notiks 22. līdz 24.martam.

Konferences nodrošināšanā iesaistītas LU fakultātes un IT departaments. Projekta zinātnisko konferenču organizēšanas sadaļu administrē Studiju departaments.

Projekta ietvaros šādas konferences paredzēts organizēt četrus gadus.

Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr.  8.3.2.1./16/I/002)  vadošais partneris Valsts izglītības satura centrs, sadarbības partneri: Vidzemes augstskola, Liepājas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte.

Projekta īstenošana notiek līdz 2020.gada 31.decembrim.

RĪGAS REĢIONA IZGLĪTOJAMO ZINĀTNISKĀS KONFERENCES NOLIKUMS

Zinātņu jomas un sekcijas

 

Rīgas reģiona izglītojamo zinātnisko darbu KLĀTIENES konferences plānojums

Datums Sekcijas/tēmas Norises vieta Telpas Nr. Norises laiks

22.03.

Vēsture (arī kultūrvēsturiskais mantojums)

Aspazijas bulv. 5, Vēstures un filozofijas fakultāte

510.

no 11:00

22.03.

Filozofija

Aspazijas bulv. 5, Vēstures un filozofijas fakultāte

510.

9:00-10:30

22.03.

Inženierzinātnes

Zeļļu iela 25, Fizikas un matemātikas fakultāte

238.

9:00-16:00

23.03.

Ekonomika

Aspazijas bulv. 5, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

504.

no 10:00

23.03.

Ķīmija

 Jelgavas iela 1, Dabaszinātņu Akadēmiskais centrs

109.

8:30 -11:30 

12:30-15:30

23.03.

Psiholoģija

Jūrmalas gatve 76, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

G-18.

09:00- 17:00

23.03.

Mākslas zinātne

Raiņa bulv. 19

Muzeja zāle

09:00-17:00

23.03.

Kulturoloģija

Raiņa bulv. 19

Muzeja zāle

09:00-17:00

23.03.

Tieslietas

Raiņa bulv. 19, Juridiskā fakultāte

8. auditorija   

10:00-12:00

23.03.

Astronomija

Raiņa bulv. 19.

Observatorija

no 10:00

23.03.

Matemātika

Zeļļu iela 25, Fizikas un matemātikas fakultāte

235.

13:00-15:00

24.03.

Bioloģija

 Jelgavas iela 1, Dabaszinātņu Akadēmiskais centrs

223.

12:00-18:00

24.03.

Veselības zinātne

 Jelgavas iela 1, Dabaszinātņu Akadēmiskais centrs

702.

09:00-15:00

24.03.

Zemes zinātne (arī ekonomiskā ģeogrāfija)

 Jelgavas iela 1, Dabaszinātņu Akadēmiskais centrs

217.

12:00-17:00

24.03.

Vides zinātnes

 Jelgavas iela 1, Dabaszinātņu Akadēmiskais centrs

217.

12:00-17:00

24.03.

Socioloģija

Lomonosova 1, Sociālo zinātņu fakultāte

316. auditorija

10:00-14:00

24.03.

Politoloģija

Lomonosova 1, Sociālo zinātņu fakultāte

309. auditorija

10:30 -14:00

24.03.

Pedagoģija

Raiņa bulv. 19

1. auditorija

10:00-14:00

24.03.

Informātika

Raiņa bulv. 19, Datorikas fakultāte

16. auditorija

14:30-18:00

24.03.

Latviešu literatūras zinātne un vēsture

Visvalža iela 4A, Humanitāro zinātņu fakultāte

409.

no 12:00

24.03.

Latviešu valodniecība

Visvalža iela 4A, Humanitāro zinātņu fakultāte

202.

no 12:00

24.03.

Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture (angļu un vācu valoda)

Visvalža iela 4A, Humanitāro zinātņu fakultāte

402.

no 09:00

24.03.

Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture (rusistikas nodaļa)

Visvalža iela 4A, Humanitāro zinātņu fakultāte

214.

10:00-16:00

24.03.

Fizika

Zeļļu iela 25, Fizikas un matemātikas fakultāte

238.

9:00-16:00

Papildu informācija