Centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšana:

2019. gada centralizēto eksāmenu sertifikātus var saņemt Raiņa bulvārī  19, Informācijas stendā (foajē).

 

No  2019. gada 2. septembra 2019. gadā centralizēto eksāmenu sertifikātus varēs saņemt Rīgā, Aspazijas bulvārī  5, 242. telpā  Pirmsstudiju mācību centra kancelejā.

 

Iepriekšējo gadu centralizēto  eksāmena  sertifikāti atrodas,  Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 025. telpā (Latvijas Universitātes  arhīvā).

 

Latvijas Universitātes

Pirmsstudiju mācību centrs (PMC)

Aspazijas bulvāris 5 (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte), Rīga, LV-1050,  242. telpa, 2. stāvs

darbdienās no plkst.1300–1800

tālrunis  67034892, mob. tālrunis 20279199

e-pasts sagkursi@lu.lv