Centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšana:

2020. gada centralizēto eksāmenu sertifikātu varēs saņemt:

24. jūlijs

plkst. 1200 – 1800

Aspazijas bulvāris 5

(Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte)

2. stāvs, 242. telpa

(PMC kanceleja)

25. jūlijs

plkst. 1000 – 1300

27. – 29. jūlijam

plkst. 1000 – 1500

30. – 31. jūlijam

plkst. 1000 – 1500

Raiņa bulvāris  19, 1.stāvs, 15.auditorija (166.telpa)

no 1. augusta

 

Raiņa bulvāris  19, LU Informācijas centrs, vestibils

 

2019. gadā centralizēto eksāmenu sertifikāti atrodas (PMC kancelejā) līdz š.g. 29. jūlijam.

Iepriekšējo gadu centralizēto  eksāmena  sertifikāti atrodas,  Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 025. telpā (Latvijas Universitātes  arhīvā).