Centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšana:

2020. gada centralizēto eksāmenu sertifikātu varēs saņemt:

30. jūnija – 3. jūlijam

6. – 10. jūlijam

13. – 14. jūlijam

 

plkst.1200 – 1800

Aspazijas bulvārī 5

(Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē)

2. stāvā, 242. telpā

(PMC kancelejā)

11. jūlijā

plkst.1000 – 1200

no 15. jūlija

 

Raiņa bulvārī  19, Informācijas centra vestibilā

(Studentu servisā)

 

2019. gadā centralizēto eksāmenu sertifikāti atrodas (PMC kancelejā) līdz š.g. 29. jūnijam.

Iepriekšējo gadu centralizēto  eksāmena  sertifikāti atrodas,  Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 025. telpā (Latvijas Universitātes  arhīvā).

 

Latvijas Universitātes

Pirmsstudiju mācību centrs (PMC)

Aspazijas bulvāris 5 (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte), Rīga, LV-1050,  2. stāvs, 242. telpa

darbdienās no plkst. 1300–1800

tālrunis  67034892, mob. tālrunis 20279199

e-pasts sagkursi@lu.lv