Centralizēto eksāmenu sertifikātu saņemšana.

2020. gada centralizēto eksāmenu sertifikātu var saņemt Raiņa bulvāris 19, vestibilā, Informācijas centrā, no 2020. gada 8. septembra Pirmsstudiju mācību centra kancelejā (Rīgā, Aspazijas bulvārī, 5, 2. stāvs, 242. kabinets) darbdienās no plkst. 13.00-18.00.

 

Iepriekšējo gadu centralizēto  eksāmena  sertifikāti atrodas, Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 025. telpā (Latvijas Universitātes  arhīvā).