Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Uzņemšanas kārtība rezidentūrā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.06.2018

Pieteikšanās rezidentūras studijām notiek no 25. jūnija līdz 6. jūlijam LU Rezidentūras attīstības programmas telpās Aspazijas bulvārī 5,  224. telpā.

Piesakoties studijām rezidentūrā, jāiesniedz:

1.aizpildīta noteikta parauga veidlapa;

2.personu apliecinoša dokumenta kopija, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods, vienlaikus uzrādot šī dokumenta oriģinālu;

3.iepriekšējās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopija, kas apliecina ārsta grāda iegūšanu, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus.

4. motivācijas vēstule;

5. dzīves gājuma apraksts (CV);

6. internista sertifikāts vai augstskolas rakstisks apliecinājums par internās medicīnas programmas apguvi un absolvēšanu 2018. gadā (līdz  30.09.2018), pretendējot uz sekojošām specialitāšu programmām: alergoloģija, endokrinoloģija, gastroenteroloģija, infektoloģija, kardioloģija, nefroloģija, pneimonoloģija, reimatoloģija);

***** attiecas tikai uz tiem pretendentiem, kuri  jau apguvuši  rezidentūras programmu internā  medicīnā

7. pediatra sertifikāts vai augstskolas rakstisks apliecinājums par pediatrijas programmas apguvi un absolvēšanu 2018. gadā (līdz 30.09.2018), pretendējot uz programmu neonatoloģijā;

8. internista, dermatovenerologa, ģimenes ārsta, otolaringologa, pediatra vai pneimonologa sertifikāts vai augstskolas rakstisks apliecinājums par iepriekšminēto programmu apguvi un absolvēšanu 2018. gadā (līdz 30.09.2018), pretendējot uz programmu alergoloģijā;

9. jebkuras pamatspecialitātes sertifikāts sertifikāts, pretendējot uz osteopātijas programmu;

10.  1 (vienu) rekomendāciju, norādot reflektanta izvēlēto specialitāti, kuru izsniegusi medicīnas jomā kompetenta persona (ārstniecības iestādes vadītājs, ārsts, augstskolu mācībspēki u.c.), profesionālās organizācijas vai augstskolu katedras, docētāju grupas (ja tādas ir);

11. tālākizglītību medicīnas jomā apliecinošu sertifikātu, apliecību un citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus (ja tādi ir), kas iegūti pēdējo 3 gadu laikā;

12. zinātniskā darba aktivitātes medicīnas jomā apliecinoši dokumenti (kopskaitā 3 pēc pretendenta izvēles):

12.1.zinātniski-pētniecisko publikāciju saraksts medicīnas jomā (norādot publikācijas precīzu nosaukumu, autora vārdu, līdzautoru(s), izdevuma nosaukumu, izdošanas laiku, lappušu skaitu) (ja tādi ir);

21.2. citi zinātniskā darba aktivitātes apliecinoši dokumenti medicīnas jomā: darbība pētniecībā, darbība studentu zinātniskajos pulciņos, profesionālajās asociācijās u.c (ja tādi ir);

13. vienošanās (nodomu līgums) ar pašvaldību un/vai valsts vai pašvaldības ārstniecības iestādi ārpus Rīgas par darba uzsākšanu attiecīgajā ārstniecības iestādē ārpus Rīgas pēc rezidentūras studiju absolvēšanas (ja tāda ir);

Rezidentūras studijās iestājpārbaudījumus (intervijas) organizē LU noteiktajā kārtībā apstiprināta Uzņemšanas komisija rezidentūras studijām.

Iestājpārbaudījumi (intervijas) notiek no 24. jūlija līdz 3. augustam (ierodoties jāuzrāda apliecinājums par smaksātu reģistrācijas maksu EUR 30);.

Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem paziņo 8. augustā LU Rezidentūras attīstības programmas telpās Aspazijas bulvārī 5, 224. kabinetā.

Rezidentūras studijām reģistrācija notiek no 20. augusta līdz 7. septembrim, pēc konkursa rezultātu paziņošanas LU Rezidentūras attīstības programmas telpās Aspazijas bulvārī 5, 224. kabinetā.

Reģistrējoties studijām, pretendentam jāparaksta līgums par studijām LU.

Darba līgums ar izvēlēto klīnisko bāzi jānoslēdz līdz 15. septembrim.

Pretendentiem, kuri reģistrējušies uz rezidentu studiju vietām, puse no studiju maksas par pirmo semestri jāsamaksā līdz 15. oktobrim.

Pieņemšanas laiks: 10.00 - 13.00; 14.00 - 16.00. Kontakti

Reģistrācijas maksa veicama Raiņa bulv. 19, 125. kab. (Studentu servisā) vai interneta bankā. Maksājuma dokuments (čeks/bankas izdruka) jāuzrāda ierodoties uz interviju.

Informācija par papildus uzņemšanu tiks sniegta pēc 13. augusta.