Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Uzņemšanas kārtība rezidentūrā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.07.2017

Pieteikšanās rezidentūras studijām notiek no 27. jūnija līdz 7. jūlijam LU Rezidentūras attīstības programmas telpās Aspazijas bulvārī 5,  224. telpā.

Piesakoties studijām rezidentūrā, jāiesniedz:

1.aizpildīta noteikta parauga veidlapa;

2.personu apliecinoša dokumenta kopija, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods, vienlaikus uzrādot šī dokumenta oriģinālu;

3.iepriekšējās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopija, kas apliecina ārsta grāda iegūšanu, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus.

Papildu dokumentu iesniegšana studijām rezidentūrā pamatspecialitātēs notiek no 7. augusta līdz 11. augustam LU Rezidentūras attīstības programmas telpās Aspazijas bulvārī 5, 224. telpā.

Jāiesniedz šādi dokumenti:

1. motivācijas vēstule;

2. dzīves gājuma apraksts (CV);

3. internista sertifikāts vai augstskolas rakstisks apliecinājums par internās medicīnas programmas apguvi un absolvēšanu 2017. gadā (līdz  30.09.2017), pretendējot uz sekojošām specialitāšu programmām: alergoloģija, endokrinoloģija, gastroenteroloģija, infektoloģija, kardioloģija, nefroloģija, pneimonoloģija, reimatoloģija);

***** attiecas tikai uz tiem pretendentiem, kuri  jau apguvuši  rezidentūras programmu internā  medicīnā

4. pediatra sertifikāts vai augstskolas rakstisks apliecinājums par pediatrijas programmas apguvi un absolvēšanu 2017. gadā (līdz 30.09.20170), pretendējot uz programmu neonatoloģijā;

5. internista, dermatovenerologa, ģimenes ārsta, otolaringologa, pediatra vai pneimonologa sertifikāts vai augtskolas rakstisks apliecinājums par iepriekšminēto programmu apguvi un absolvēšanu 2017. gadā (līdz 30.09.2017), pretendējot uz programmu alergoloģijā;

6. jebkuras pamatspecialitātes sertifikāts sertifikāts, pretendējot uz osteopātijas programmu;

7.  1 rekomendāciju, norādot reflektanta izvēlēto specialitāti, kuru izsniegusi medicīnas jomā kompetenta persona (ārstniecības iestādes vadītājs, ārsts, augstskolu mācībspēki u.c.), profesionālās organizācijas vai augstskolu katedras, docētāju grupas (ja tādas ir);

8. tālākizglītību medicīnas jomā apliecinošu sertifikātu, apliecību un citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus (ja tādi ir), kas iegūti pēdējo 3 gadu laikā;

9. zinātniski-pētniecisko publikāciju saraksts medicīnas jomā (norādot publikācijas precīzu nosaukumu, autora vārdu, līdzautoru(s), izdevuma nosaukumu, izdošanas laiku, lappušu skaitu) (ja tādi ir);

10. citi zinātniskā darba aktivitātes apliecinoši dokumenti medicīnas jomā: darbība pētniecībā, darbība studentu zinātniskajos pulciņos, profesionālajās asociācijās u.c (ja tādi ir);

11. vienošanās (nodomu līgums) ar pašvaldību un/vai valsts vai pašvaldības ārstniecības iestādi ārpus Rīgas par darba uzsākšanu attiecīgajā ārstniecības iestādē ārpus Rīgas pēc rezidentūras studiju absolvēšanas (ja tāda ir);

10.apliecinājums par samaksātu reģistrācijas maksu 30 EUR.

Rezidentūras studijās iestājpārbaudījumus (intervijas) organizē LU noteiktajā kārtībā apstiprināta Uzņemšanas komisija rezidentūras studijām.

Iestājpārbaudījumi (intervijas) notiek no 14. augusta līdz 25. augustam .

Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem paziņo 28. augustā LU Rezidentūras attīstības programmas telpās Aspazijas bulvārī 5, 224. kabinetā.

Rezidentūras studijām reģistrācija notiek no 29. augusta līdz 8. septembrim, bet pēc konkursa rezultātu paziņošanas LU Rezidentūras attīstības programmas telpās Aspazijas bulvārī 5, 224. kabinetā.

Reģistrējoties studijām, pretendentam jāparaksta līgums par studijām LU.

Darba līgums ar izvēlēto klīnisko bāzi jānoslēdz līdz 22. Septembrim.

Pretendentiem, kuri reģistrējušies uz rezidentu studiju vietām, puse no studiju maksas par pirmo semestri jāsamaksā līdz 15. oktobrim.

Pieņemšanas laiks: 10.00 - 13.00; 14.00 - 16.00. Kontakti

Reģistrācijas maksa veicama Raiņa bulv. 19, 125. kab. (Studentu servisā) vai interneta bankā. Maksājuma dokuments (čeks/bankas izdruka) jāuzrāda piesakoties studijām.

-----

Kontakti, uzņemšanas (pamatstudiju, augstākā līmeņa)