Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Papildu uzņemšana pamatstudiju programmās
Pēdējās izmaiņas veiktas:
31.07.2018

Piesakoties studijām Latvijas Universitātē uzņemšanas turpināšanas laikā, jāsamaksā reģistrācijas maksa - 30 EUR

Reģistrācijas maksu var samaksāt:

1) Kasē – Raiņa bulvārī 19, 125. telpā

2) Kasē LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē

3) Bibliotēkā Dabas mājā, Jelgavas ielā 1

4) Bankā, līdzi ņemot maksājuma apstiprinājumu uzrādīšanai LU reģistratoram

 

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Latvijas Universitāte

Reģ.Nr. 90000076669

Bankas nosaukums: Luminor Bank AS

Kods: NDEALV2X

KONTS: LV51NDEA0000082414423

Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods

Reflektantiem, kuri ir jau bijuši pieteikušies studijām vienotajā uzņemšanā pamatstudiju programmās (VUPP),  uzņemšanas turpināšanā nav jāmaksā reģistrācijas maksa, uzrādot pieteikuma apliecinājumu no VUPP informatīvās sistēmas.

 

Pieteikties norādītajām pamatstudiju programmām var arī LU filiālēs, bet ņemot vērā šajā grafikā norādītos iestājpārbaudījumu un reģistrācijas laikus. Filiāļu darba laiki – ŠEIT.

Programma                                                                 

Līmenis

Pieteikšanās (dokumentu iesniegšana)

Iestājpārbaudījums

Reģistrācija
(reģistrēties iespējams pēc iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas)

 

Datums

Laiks

Vieta

Datums

Laiks

Vieta

 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Psiholoģija
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene

BSP

01.08.-24.08.

Pr. - 12.00-16.00
O.- 9.30-12.30 un 13.30-17.00
Tr. - 10.00-14.00
C.- 9.30-12.30 un 13.30-17.00
Pk.- 10.00-14.00

Imantas 7. līnija 1,
100. telpa

__

vienlaikus ar pieteikšanos

 

Pirmsskolas izglītības pedagogs
Nepilna laika klātiene

1.līm.PSP

 

Sociālais pedagogs
Pilna laika klātiene
Nepilna laika neklātiene

PBSP

 

Skolotājs, Apakšprogrammas:

Angļu valodas skolotājs
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
Latviešu valodas un literatūras skolotājs
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
Informātikas un programmēšanas skolotājs
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas
Pirmsskolas skolotājs
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene

PBSP

01.08.-24.08.

Pr. - 12.00-16.00
O.- 9.30-12.30 un 13.30-17.00
Tr. - 10.00-14.00
C.- 9.30-12.30 un 13.30-17.00
Pk.- 10.00-14.00

Imantas 7. līnija 1,
100. telpa

29.08. plkst. 10.00
Imantas 7. līnija 1
325. telpa

29.08. - 31.08...

P. 10.00-14.00

O. 14.00-18.00
Tr. 10.00-17.00
Pk. 10.00-16.00

Imantas 7. līnija 1,
100. telpa

 

Sākumizglītības skolotājs
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
Speciālās izglītības skolotājs/skolotājs logopēds
Nepilna laika klātiene
Sporta skolotājs
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene

Ir budžeta studiju vietas
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības  skolotājs
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas
Vācu valodas skolotājs
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas
Vizuālās mākslas skolotājs
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene

PBSP

01.08.-24.08.

Pr. - 12.00-16.00
O.- 9.30-12.30 un 13.30-17.00
Tr. - 10.00-14.00
C.- 9.30-12.30 un 13.30-17.00
Pk.- 10.00-14.00

Imantas 7. līnija 1,
100. telpa

29.08. plkst. 10.00
Imantas 7. līnija 1
325. telpa

29.08. - 31.08..

P. 10.00-14.00

O. 14.00-18.00
Tr. 10.00-17.00
Pk. 10.00-16.00

Imantas 7. līnija 1,
100. telpa

 

Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs

Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene

PBSP

01.08.-24.08.

Pr. - 12.00-16.00
O.- 9.30-12.30 un 13.30-17.00
Tr. - 10.00-14.00
C.- 9.30-12.30 un 13.30-17.00
Pk.- 10.00-14.00

Imantas 7. līnija 1,
100. telpa

29.08. plkst. 10.00
Imantas 7. līnija 1
325. telpa

29.08. - 31.08..

P. 10.00-14.00

O. 14.00-18.00
Tr. 10.00-17.00
Pk. 10.00-16.00

Imantas 7. līnija 1,
100. telpa

 

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs

Pilna laika klātiene

PBSP

01.08.-24.08.

Pr. - 12.00-16.00
O.- 9.30-12.30 un 13.30-17.00
Tr. - 10.00-14.00
C.- 9.30-12.30 un 13.30-17.00
Pk.- 10.00-14.00

Imantas 7. līnija 1,
100. telpa

29.08. plkst. 10.00
Imantas 7. līnija 1
325. telpa

29.08. - 31.08..

P. 10.00-14.00

O. 14.00-18.00
Tr. 10.00-17.00
Pk. 10.00-16.00

Imantas 7. līnija 1,
100. telpa

 

Māksla
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene

PBSP

01.08.-24.08..

Pr. - 12.00-16.00
O.- 9.30-12.30 un 13.30-17.00
Tr. - 10.00-14.00
C.- 9.30-12.30 un 13.30-17.00
Pk.- 10.00-14.00

Imantas 7. līnija 1,
100. telpa

28.08. plkst. 10.00
Imantas 7. līnija 1
402. telpa

28.08. - 31.08..

P. 10.00-14.00

O. 14.00-18.00
Tr. 10.00-17.00
Pk. 10.00-16.00

Imantas 7. līnija 1,
100. telpa

 

Humanitāro zinātņu fakultāte

Angļu filoloģija
Pilna laika klātiene
Nepilna laika neklātiene

BSP

27.08-29.08.

27.08. 15:00-18:00
28.08.
10:00-14:00
29.08.
14:00-16:00

Visvalža iela 4a, 329., 329A., 425. telpa

__

vienlaikus ar pieteikšanos

 

Āzijas studijas
Pilna laika klātiene

BSP

__

vienlaikus ar pieteikšanos

 

Franču filoloģija
Pilna laika klātiene

BSP

__

vienlaikus ar pieteikšanos

 

Klasiskā filoloģija
Pilna laika klātiene

BSP

__

30.08.un 31.08.

30.08. 14:00-18:00
31.08.
10:00 - 13:00

Visvalža iela 4a

329., 329 A., 425. telpa

 

Krievu filoloģija
Pilna laika klātiene

BSP

__

vienlaikus ar pieteikšanos

 

Kultūras un sociālā antropoloģija
Pilna laika klātiene

BSP

__

vienlaikus ar pieteikšanos

 

Moderno valodu un biznesa studijas
Pilna laika klātiene
 Nepilna laika neklātiene

BSP

__

vienlaikus ar pieteikšanos

 

Somugru studijas
Pilna laika klātiene

BSP

__

30.08.un 31.08.

30.08. 14:00-18:00
31.08.
10:00 - 13:00

Visvalža iela 4a

329., 329 A., 425. telpa

 

Baltu filoloģija
Pilna laika klātiene

BSP

__

30.08.un 31.08.

30.08. 14:00-18:00
31.08.
10:00 - 13:00

Visvalža iela 4a

329., 329 A., 425. telpa

 

Vācu filoloģija
Pilna laika klātiene

BSP

__

30.08.un 31.08.

30.08. 14:00-18:00
31.08.
10:00 - 13:00

Visvalža iela 4a

329., 329 A., 425. telpa

 

Teoloģijas fakultāte

Teoloģija un reliģiju zinātne
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas

BSP

25.07. – 30.08.

25.07., 01.08., 15.08., 23.08.
14:00-19:00
 

27.07., 31.07.,
02.08., 16.08.,
20.08., 24.08.
14:00-18:00
 

27.08.-30.08.
10:00-18:00

Raiņa bulv. 19,
TF dekanāts,162.telpa

__

31.08.

12:00-17:00

Raiņa bulv. 19,
TF dekanāts,162.telpa

 

Bioloģijas fakultāte

Bioloģija
Pilna laika klātiene                                

BSP

20.08.-31.08.

10:00 - 15:00

Jelgavas ielā 1,
BF Informācijas centrā

__

vienlaikus ar pieteikšanos

 

Medicīnas fakultāte

Farmācija
Pilna laika klātiene

BSP

25.07.-26.07.

21.08.-22.08.

25.07. 15.00 - 17.00
26.07. 10.00 - 12.30
21.08. 15.00 - 17.00
22.08. 10.00 - 12.30

Raiņa bulv. 19
205. kab.

__

vienlaikus ar pieteikšanos

 

Ķīmijas fakultāte

Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas

PBSP

22.08.- 29.08.

 

22.08. 9.00-14.00

23.08. 15.00-18.00

24.08. 9.00-14.00

27.08. 9.00-14.00

28.08. 15.00-18.00

29.08. 9.00-14.00

Jelgavas ielā 1,
Informācijas centrā 224. telpā

__

30.08.-31.08.

10.00 - 16.00

Jelgavas ielā 1,
Informācijas centrā 224. telpā

 

Juridiskā fakultāte

Tiesību zinātnes
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
Nepilna laika neklātiene

BSP

26.07. - 24.08.

26.07. 15.00-18.00

27.07. 10.00-12.00

30.07. 10.00-12.00

31.07. 15.00-18.00

07.08. 15.00-18.00

08.08. 10.00-12.00

13.08. 15.00-18.00

14.08. 10.00-12.00

21.08. 10.00-12.00

22.08. 14.00-17.00

23.08. 14.00-17.00

24.08. 10.00-12.00

Raiņa bulv. 19
257. kab.

__

vienlaikus ar pieteikšanos

 

 

Vēstures un filozofijas fakultāte

Vēsture
Pilna laika klātiene

BSP

20.08. -24.08.

10.00 – 15.00

Aspazijas bulv. 5.,
233. telpa

__

vienlaikus ar pieteikšanos

 

Filozofija
Pilna laika klātiene

BSP

__

vienlaikus ar pieteikšanos

 

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

Ekonomika
Pilna laika klātiene
Nepilna laika neklātiene

BSP

16.08. - 30.08.

16.08. - 30.08.
O., C.: 15.00 - 19.00
T.: 10.00 - 14.00

Aspazijas bulv. 5.,
324.telpa

__

vienlaikus ar pieteikšanos

 

Vadības zinības (latviešu un angļu valodas grupas)
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene

BSP

 

Finanšu menedžments
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene

PBSP

 

Grāmatvedība, analīze un audits
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene

PBSP

 

E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene

PBSP

 

Starptautiskās ekonomiskās attiecības
Pilna laika klātiene

BSP

 

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija (latviešu un angļu valodas grupas)
Pilna laika klātiene

BSP

 

Industriālās inženierijas vadība (latviešu un angļu valodas grupas)
Pilna laika klātiene

PBSP

 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Ģeoloģija
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas

BSP

27.08. - 30.08.

27.08., 29.08.

10.00 – 13.00.

 

28.08.., 30.08.

14.00 – 17.00

Jelgavas iela 1,
224.telpa

__

31.08.

10.00 - 14.00

Jelgavas iela 1,
224.telpa

 

Ģeogrāfija
Pilna laika klātiene

Ir budžeta studiju vietas

BSP

__

31.08.

10.00 - 14.00

Jelgavas iela 1,
224.telpa

 

Sociālo zinātņu fakultāte

Informācijas pārvaldība
Pilna laika klātiene
Nepilna laika neklātiene

BSP

20.08. – 30.08.

20.08. 10.00-15.00

21.08. 10.00-15.00

22.08. 16.00-19.00

23.08. 10.00-15.00

24.08. 10.00-15.00

27.08. 10.00-15.00

28.08. 10.00-15.00

29.08. 16.00-19.00

30.08. 8.00-14.00

Lauvas ielā 4,
219. telpa

Lauvas ielā 4,
219. telpa

__

vienlaikus ar pieteikšanos

 

Komunikācijas zinātne
Pilna laika klātiene
Nepilna laika neklātiene

BSP

__

 

Politikas zinātne
Pilna laika klātiene

BSP

__

 

Socioloģija
Pilna laika klātiene

BSP

__

 

Eiropas integrācija un globālā attīstība

Pilna laika klātiene

BSP

__

 

Fizikas un matemātikas fakultāte

Optometrija
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas

BSP

27.08. - 29.08.

27.08. 10.00 - 16.00
28.08. 14.00 - 18.00
29.08. 10.00 - 14.00

Zeļļu iela 25,
115.telpa

__

30.08.

10.00 - 16.00

Zeļļu iela 25,
115.telpa

 

Matemātika
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas

BSP

 

Matemātiķis-statistiķis
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas

PBSP

 

Fizika
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas

BSP