Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Biežāk uzdotie jautājumi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.06.2018

 

Ja vidusskolu esmu beidzis agrāk un neesmu kārtojis CE, vai man ir iespēja uzsākt studijas manis izvēlētajā studiju programmā?
Ja esi ieguvis vidējo izglītību sākot no 2004. gada, tu piedalies kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem.
Ja esi ieguvis vidējo izglītību līdz 2004. gadam, tu piedalies kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm.

Ja skolā esmu atbrīvots no CE kārtošanas, vai un kādā veidā man ir iespēja pieteikties studijām?
Ja esi atbrīvots no centralizēto eksāmenu kārtošanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un par šo faktu ir ieraksts vidējās izglītības atestātā, tad tu vari pieteikties studijām un piedalīties konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm.

Ja agrāk esmu ieguvis/-usi centralizēto eksāmenu sertifikātu, vai tas ir derīgs visu laiku?
Centralizēto eksāmenu sertifikāti ir derīgi no to izdošanas gada, kad minētajā sertifikātā ir norādīts punktu skaits procentos katrā no eksāmena daļām.

Ar ko atšķiras bakalaura studiju programma no profesionālās?
Apgūstot bakalaura studiju programmu, iegūst akadēmisko izglītību. Bakalaura grādu ieguvēju intereses vairāk vērstas uz studiju turpināšanu kādā no zinātņu nozarēm vai apakšnozarēm maģistra studiju programmās, bet pēc tam doktorantūrā. Akadēmiskā izglītība vairāk orientēta uz teorētisko zināšanu apgūšanu noteiktā zinātnes nozarē, kas nepieciešamas darba tirgū. Savukārt profesionālo studiju programmu absolventi vairāk tiek sagatavoti tieši darba tirgum, jo, beidzot studijas, iegūst kādu noteiktu kvalifikāciju. Ir divu veidu - 1.līmeņa augstākās profesionālās un 2.līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas. 1.līmeņa profesionālās studiju programmas ilgums ir 2 vai 2,5 gadi, un tā dod tiesības turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajās studiju programmās, bet ne maģistrantūrā. 2.līmeņa profesionālās programmas beidzējs var turpināt studijas maģistrantūrā.

Ar ko atšķiras pilna laika klātienes, nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas?
Pilna laika klātienes studijas vairāk ir piemērotas, ja tu tikko esi beidzis skolu un vēl nestrādā, jo nodarbības notiek galvenokārt darba dienās no 8:30 - 18:00 atkarībā no lekciju grafika. Nepilna laika studijas ir piemērotas, ja tu strādā. Nodarbības nepilna laika klātienē parasti notiek vai nu sestdienās, svētdienās vai darba dienu vakaros. Nepilna laika neklātienē uz lekcijām jāierodas vēl retāk - pāris reizes mēnešos vai pat pāris dienas semestrī. Parasti nepilna laika studijās salīdzinājumā ar pilna laika studijām mazāks ir kontaktnodarbību apjoms un lielāks patstāvīgā darba apjoms. Ar precīzākiem lekciju norises laikiem nepilna laika studiju programmās var iepazīties šeit.

Kāds būs mācību gada sadalījums pa semestriem? Kad būs brīvdienas?
Ar katra akadēmiskā gada kalendāru vari iepazīties šeit.

Kas ir rotācija?
Rotācija ir ikgadējs konkurss uz valsts budžeta dotētajām studiju vietām. Tā ir iespēja tiem, kas studē par maksu, iekļūt budžeta grupā. Rotācija attiecas tikai uz pilna laika studentiem.

Es nedzīvoju Rīgā, kur es varēšu dzīvot studiju laikā?
Latvijas Universitāte piedāvā vietas vairākās studentu viesnīcās. Ar precīzāku informāciju par studentu viesnīcām var iepazīties šeit.

Kāds ir konkurss uz studiju vietām?
Ar detalizētu konkursu uz studiju vietām pagājušajā gadā var iepazīties šeit.

Man ir nozaudēts vidusskolas atestāts, kā es varu pieteikties studijām?
Šajā gadījumā vērsies ar iesniegumu izglītības iestādē, kas vispārējās izglītības dokumentu ir izsniegusi vai attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē, ja izglītības iestāde ir likvidēta. Papildus laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tev ir jāizsludina nozaudēto dokumentu par nederīgu. Ne vēlāk kā 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas izglītības iestādes direktors vai pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs izrakstīs vispārējās izglītības dokumenta dublikātu, ar kuru varēsi pieteikties studijām. Kārtība, kādā  tiek izsniegts atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikāts, ir noteikta Ministru kabineta noteikumos.

Ko darīt, ja vidējo izglītību apliecinošo dokumentu saņemšu pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa?
Šādā gadījumā pieteikums tiks izskatīts individuāli un tev pirms pieteikuma iesniegšanas būs jākonsultējas ar LU Studentu servisa direktoru.

Vai iesniedzot pieteikumu, man ir jāiesniedz arī dokumentu oriģināli?
Nē, dokumenti ir tikai jāuzrāda.

Vai studiju maksa jāmaksā uzreiz par visu studiju gadu?
Studiju maksu var maksāt dalīti. Tu vari izvēlēties, kā maksāt - 2 vai 4 reizes gadā. Taču pirmā iemaksa būs jāsamaksā par visu pirmo studiju semestri.

Vai studiju laikā studiju maksa var mainīties?
Nē, studiju maksa ir nemainīga, ja tu studiju programmu apgūsti noteiktajā termiņā bez studiju pārtraukuma/iem.

Ja es piesakos kredītam, vai man jāiemaksā kāda daļa personīgi?
Ja tu piesakies kredītam, pirmā iemaksa (maksa par pirmo studiju semestri) tev vienalga ir jāsamaksā līdz LU noteiktajam datumam. Pēc tam, kad banka būs izskatījusi visus kredīta piešķiršanas pieteikumus, tu būsi noslēdzis līgumu ar banku un LU kontā būs ieskaitīta studiju maksa, tad iemaksātā summa tiks atmaksāta, pārskaitot to uz tavā iesniegumā norādīto kontu.

Ko darīt, ja es nevaru ierasties reģistrēties noteiktajā termiņā?
Ja tu fakultāšu noteiktajā laikā nereģistrējies, tu zaudē tiesības uz konkursa rezultātā iegūto studiju vietu. Tāpēc, lai to nezaudētu, pilnvaro reģistrāciju veikt kādai citai personai. Šādā gadījumā būs nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara.

Kā es varu samaksāt par studijām?
Samaksāt par studijām vari, pārskaitot naudu uz LU kontu. LU rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai.

Man joprojām ir jautājumi par iespējām studēt LU, kam lai es jautāju?
Uzņemšanas kontakti. Zvani: 67034444, raksti: lu@lu.lv vai vērsies personīgi Studentu servisā, Raiņa bulv. 19, 125. kab. Pieņemšanas laiki apskatāmi šeit.