Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Datorzinātnes - maģistra studiju programma

Studiju virziens
Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Fakultāte
Datorikas fakultāte
Iegūstamais grāds
Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt doktorantūrā
Akreditācijas termiņš
22.08.2017 - 21.08.2023
Programmas direktors
Kārlis Podnieks
Programmas apjoms
80 KP jeb 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2018. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2018.rudens semestrī
budžeta vietas - 121
2018.rudens semestrī
maksas vietas - 0
minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana
2018. rudens semestrī
Studiju organizācija
Darbdienās no plkst. 8.30. līdz 20.00, dienas noslogojums ir dažāds pēc konkrētās dienas lekciju plānojuma.
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
 Studiju programma ieguvusi Eiropas kvalitātes zīmi
 
Datorikas fakultātes Datorzinātņu maģistra programma ir akadēmiska elites programma: tiek gatavoti nevis vienkārši profesionāļi, bet gudri profesionāļi, kuri spēj ātri apgūt jaunas darbības jomas.

Programma gatavo nevis datorzinātņu maģistrus "vispār", bet cilvēkus, kuri ieguvuši akadēmisko izglītību vienā no 5 studiju apakšprogrammām:
 •     Datorzinātne (Computer Science) – pētnieki un pasniedzēji,
 •     Programmu inženierija (Software Engineering) – programmētāji un programmatūras projektu vadītāji,
 •     Informācijas tehnoloģijas (Information Technologies) – datortīklu speciālisti un projektu vadītāji,
 •     Informācijas sistēmas (Information Systems) – datubāzu un informācijas sistēmu speciālisti un projektu vadītāji,
 •     Datoru inženierija (Computer Engineering) – iegulto sistēmu un sensoru tīklu speciālisti un projektu vadītāji,
 •     Bioinformātika (Bioinformatics) – vadošie bioinformātikas speciālisti.
Programmas pasniedzēju "spice" ir Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi: prof. Andris Ambainis un prof. Jānis Bārzdiņš.

Lai varētu mūsu programmā sekmīgi studēt, nepieciešamas pietiekami labas priekšzināšanas un/vai iemaņas:
 • programmēšanā vienā no šādām valodām: C++, C, Java, Pascal, Python, PHP, SQL vai līdzīgā;
 • darbā ar datu bāzēm.
Nodarbību saraksts pēc iespējas tiek pielāgots strādājošu studentu vajadzībām: obligāto kursu lekcijas tiek plānotas no rītiem un vakaros.

ERASMUS+ apmaiņas programmu ietvaros studenti var divus semestrus mācīties Blekinges Tehniskajā Augstskolā (BTH, Zviedrijā), Bozenes-Bolcano Universitātē (Itālijā) vai citās, saņemot LU diplomu un otras augstskolas diplomu.
Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas vispārīgie stratēģiskie mērķi:

 1. sagatavot augsti kvalificētus “eksportējamus” speciālistus privātajiem uzņēmumiem un valsts iestādēm, kuri būtu spējīgi ne tikai projektēt un realizēt sarežģītas informācijas sistēmas, bet arī vadīt projektus un patstāvīgi apgūt jaunas tehnoloģijas ātri augošajā IT nozarē;
 2. sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus, kas ir gatavi veikt pētniecisko darbu IT nozarē, kā arī veikt jaunu tehnoloģiju un sistēmu ekspertīzi un strādāt par augstskolu pasniedzējiem;
 3.  programmas tiešais mērķis ir gatavot speciālistus, kuri (atkarībā no izvēlētās apakšprogrammas) spēj:
 • modelēt un analizēt lielas un sarežģītas sistēmas;
 • attīstīt lielas un sarežģītas programmatūras sistēmas, informācijas sistēmas un datortīklus;
 • vadīt lielus projektus un speciālistu grupas;
 • sekot līdzi informācijas tehnoloģiju attīstībai un ātri apgūt jaunas tehnoloģijas un produktus;
 • iesaistīties pētniecībā un apmācībā.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība dabaszinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā, inženierzinātnēs, vadībzinātnē vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2017./2018. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi)

Papildu nosacījums: pārrunas, kuru rezultātā tiek novērtēts, vai reflektanta iepriekšējā izglītība un darba pieredze nodrošina sekmīgas studijas programmā. Personām, kurām identificēti trūkumi datorikas zināšanās un prasmēs, maģistra studiju programmas laikā ir papildus jāapgūst nepieciešamie datorzinātņu bakalaura studiju programmas kursi

Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: datorinženierija; datorzinātne; programminženierija; informācijas tehnoloģijas; informācijas sistēmas. Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma
 
Kontaktinformācija
Matemātikas un informātikas institūts, Rīgā, Raiņa bulv. 29
Programmas direktors prof. Kārlis Podnieks, e-pasts Karlis.Podnieks@lu.lv
Studiju padomnieces Ella Arša un Anita Ermuša, 411.telpa, darba dienas laikā, tel. 67224363, e-pasts: secret@mii.lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Datorzinātnes
80
Obligātie kursi
28
Nozares teorētiskie pamatkursi
8
DatZ6016 Maģistra kursa darbs datorzinātnēs Kursa darbs/projekts 4
DatZ5032 Modernās programmēšanas tehnoloģijas Eksāmens 4
Gala pārbaudījums
20
DatZ6017 Maģistra darbs datorzinātnēs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi
52
Datorinženierija
52
Obligātie kursi
32
DatZ7032 Bezvadu sensoru tīkli Eksāmens 4
DatZ5009 Datoru tīkli I Eksāmens 4
DatZ5011 Datoru tīkli II Eksāmens 4
DatZ7034 Digitālo iekārtu projektēšana Eksāmens 4
DatZ6111 IT projektu pārvaldība Eksāmens 4
DatZ6015 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
DatZ6007 Operētājsistēma UNIX Eksāmens 4
DatZ6009 Programmatūras kvalitāte Eksāmens 2
DatZ5022 Zināšanu inženierija Eksāmens 4
Izvēles kursi
20
DatZ7036 Algoritmi sarežģītiem uzdevumiem (2) Eksāmens 2
DatZ7025 Algoritmu sarežgītība Eksāmens 2
DatZ5023 Attēlu apstrāde un analīze Eksāmens 2
DatZ6026 Bioinformātika* Eksāmens 2
DatZ7070 Datizraces algoritmi Eksāmens 4
DatZ5057 Datu apstrādes sistēmas Eksāmens 4
DatZ6054 Datu noliktavu izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
DatZ6056 Dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 4
DatZ5061 E-komercija un IKT infrastruktūra Eksāmens 4
DatZ5031 Grafu teorija Eksāmens 2
Mate7000 Gēdela teorēma Eksāmens 2
Mate5033 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZ6008 Komponentbāzētā programmatūras izstrāde Eksāmens 4
DatZ5037 Kriptogrāfijas matemātiskās metodes Eksāmens 2
DatZ7020 Kvantu algoritmi Eksāmens 4
DatZ5034 Kvantu datori Eksāmens 2
DatZ6015 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
DatZ6057 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
DatZ7021 Modelēšana un loģika Eksāmens 4
DatZ5048 Operētājsistēmu inženierija Eksāmens 4
DatZ5056 Paralēlie algoritmi Eksāmens 2
DatZ6009 Programmatūras kvalitāte Eksāmens 2
DatZ5013 Programmatūras testēšana Eksāmens 4
DatZ7000 Pētnieciskās metodes datorikā Eksāmens 4
DatZ5010 Sistēmu projektēšana Eksāmens 4
DatZ5045 Skaitļu teorija Eksāmens 2
DatZ6013 Specifikāciju valodas Eksāmens 4
DatZ5059 Spēļu teorija Eksāmens 2
DatZ5008 Tīmekļa programmēšana Eksāmens 4
DatZ6006 UML lietošana programmatūras izstrādē Eksāmens 4
DatZ5038 Uzņēmuma informācijas sistēmas Eksāmens 4
Kogn6000 Valoda, telpiskā kognīcija un komunikācija Eksāmens 4
DatZ5041 Varbūtiskie algoritmi* Eksāmens 2
DatZ7031 Virtuālās vides Eksāmens 2
Kogn5011 Vizuālā uztvere: metodoloģijas un pieejas Eksāmens 4
DatZ5109 Vizuālās komunikācijas dizaina izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
DatZ5006 Ātru algoritmu konstruēšana un analīze Eksāmens 4
Datorzinātne
52
Obligātie kursi
32
DatZ5009 Datoru tīkli I Eksāmens 4
DatZ6056 Dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 4
DatZ5031 Grafu teorija Eksāmens 2
DatZ6111 IT projektu pārvaldība Eksāmens 4
Mate5033 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZ6015 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
DatZ6009 Programmatūras kvalitāte Eksāmens 2
DatZ5045 Skaitļu teorija Eksāmens 2
DatZ5041 Varbūtiskie algoritmi* Eksāmens 2
DatZ5022 Zināšanu inženierija Eksāmens 4
DatZ5006 Ātru algoritmu konstruēšana un analīze Eksāmens 4
Izvēles kursi
20
DatZ7036 Algoritmi sarežģītiem uzdevumiem (2) Eksāmens 2
DatZ7025 Algoritmu sarežgītība Eksāmens 2
DatZ5023 Attēlu apstrāde un analīze Eksāmens 2
DatZ7032 Bezvadu sensoru tīkli Eksāmens 4
DatZ6026 Bioinformātika* Eksāmens 2
DatZ7070 Datizraces algoritmi Eksāmens 4
DatZ5057 Datu apstrādes sistēmas Eksāmens 4
DatZ6054 Datu noliktavu izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
DatZ7034 Digitālo iekārtu projektēšana Eksāmens 4
DatZ5061 E-komercija un IKT infrastruktūra Eksāmens 4
Mate7000 Gēdela teorēma Eksāmens 2
DatZ6008 Komponentbāzētā programmatūras izstrāde Eksāmens 4
DatZ5037 Kriptogrāfijas matemātiskās metodes Eksāmens 2
DatZ7020 Kvantu algoritmi Eksāmens 4
DatZ5034 Kvantu datori Eksāmens 2
DatZ5036 MDA un modeļu transformācijas Eksāmens 2
DatZ6057 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
DatZ7021 Modelēšana un loģika Eksāmens 4
DatZ6007 Operētājsistēma UNIX Eksāmens 4
DatZ5048 Operētājsistēmu inženierija Eksāmens 4
DatZ5056 Paralēlie algoritmi Eksāmens 2
DatZ6009 Programmatūras kvalitāte Eksāmens 2
DatZ5013 Programmatūras testēšana Eksāmens 4
DatZ7000 Pētnieciskās metodes datorikā Eksāmens 4
DatZ5010 Sistēmu projektēšana Eksāmens 4
DatZ6013 Specifikāciju valodas Eksāmens 4
DatZ5059 Spēļu teorija Eksāmens 2
DatZ5008 Tīmekļa programmēšana Eksāmens 4
DatZ6006 UML lietošana programmatūras izstrādē Eksāmens 4
DatZ5038 Uzņēmuma informācijas sistēmas Eksāmens 4
Kogn6000 Valoda, telpiskā kognīcija un komunikācija Eksāmens 4
DatZ7031 Virtuālās vides Eksāmens 2
Kogn5011 Vizuālā uztvere: metodoloģijas un pieejas Eksāmens 4
DatZ5109 Vizuālās komunikācijas dizaina izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
Informācijas sistēmas
52
Obligātie kursi
32
DatZ5009 Datoru tīkli I Eksāmens 4
DatZ5057 Datu apstrādes sistēmas Eksāmens 4
DatZ6054 Datu noliktavu izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
DatZ6111 IT projektu pārvaldība Eksāmens 4
DatZ6015 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
DatZ6009 Programmatūras kvalitāte Eksāmens 2
DatZ5010 Sistēmu projektēšana Eksāmens 4
DatZ5038 Uzņēmuma informācijas sistēmas Eksāmens 4
DatZ5022 Zināšanu inženierija Eksāmens 4
Izvēles kursi
20
DatZ7036 Algoritmi sarežģītiem uzdevumiem (2) Eksāmens 2
DatZ7025 Algoritmu sarežgītība Eksāmens 2
DatZ5023 Attēlu apstrāde un analīze Eksāmens 2
DatZ7032 Bezvadu sensoru tīkli Eksāmens 4
DatZ6026 Bioinformātika* Eksāmens 2
DatZ7070 Datizraces algoritmi Eksāmens 4
DatZ7034 Digitālo iekārtu projektēšana Eksāmens 4
DatZ6056 Dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 4
DatZ5061 E-komercija un IKT infrastruktūra Eksāmens 4
DatZ5031 Grafu teorija Eksāmens 2
Mate7000 Gēdela teorēma Eksāmens 2
Mate5033 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZ6008 Komponentbāzētā programmatūras izstrāde Eksāmens 4
DatZ5037 Kriptogrāfijas matemātiskās metodes Eksāmens 2
DatZ7020 Kvantu algoritmi Eksāmens 4
DatZ5034 Kvantu datori Eksāmens 2
DatZ5036 MDA un modeļu transformācijas Eksāmens 2
DatZ6057 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
DatZ7021 Modelēšana un loģika Eksāmens 4
DatZ6007 Operētājsistēma UNIX Eksāmens 4
DatZ5048 Operētājsistēmu inženierija Eksāmens 4
DatZ5056 Paralēlie algoritmi Eksāmens 2
DatZ6009 Programmatūras kvalitāte Eksāmens 2
DatZ5013 Programmatūras testēšana Eksāmens 4
DatZ7000 Pētnieciskās metodes datorikā Eksāmens 4
DatZ5045 Skaitļu teorija Eksāmens 2
DatZ6013 Specifikāciju valodas Eksāmens 4
DatZ5059 Spēļu teorija Eksāmens 2
DatZ5008 Tīmekļa programmēšana Eksāmens 4
DatZ6006 UML lietošana programmatūras izstrādē Eksāmens 4
Kogn6000 Valoda, telpiskā kognīcija un komunikācija Eksāmens 4
DatZ5041 Varbūtiskie algoritmi* Eksāmens 2
DatZ7031 Virtuālās vides Eksāmens 2
Kogn5011 Vizuālā uztvere: metodoloģijas un pieejas Eksāmens 4
DatZ5109 Vizuālās komunikācijas dizaina izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
DatZ5006 Ātru algoritmu konstruēšana un analīze Eksāmens 4
Informācijas tehnoloģijas
52
Obligātie kursi
32
DatZ5023 Attēlu apstrāde un analīze Eksāmens 2
DatZ5009 Datoru tīkli I Eksāmens 4
DatZ5011 Datoru tīkli II Eksāmens 4
DatZ6111 IT projektu pārvaldība Eksāmens 4
DatZ6015 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
DatZ6007 Operētājsistēma UNIX Eksāmens 4
DatZ6009 Programmatūras kvalitāte Eksāmens 2
DatZ5008 Tīmekļa programmēšana Eksāmens 4
DatZ7031 Virtuālās vides Eksāmens 2
DatZ5022 Zināšanu inženierija Eksāmens 4
Izvēles kursi
20
DatZ7036 Algoritmi sarežģītiem uzdevumiem (2) Eksāmens 2
DatZ7025 Algoritmu sarežgītība Eksāmens 2
DatZ5023 Attēlu apstrāde un analīze Eksāmens 2
DatZ7032 Bezvadu sensoru tīkli Eksāmens 4
DatZ6026 Bioinformātika* Eksāmens 2
DatZ7070 Datizraces algoritmi Eksāmens 4
DatZ5057 Datu apstrādes sistēmas Eksāmens 4
DatZ6054 Datu noliktavu izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
DatZ7034 Digitālo iekārtu projektēšana Eksāmens 4
DatZ6056 Dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 4
DatZ5061 E-komercija un IKT infrastruktūra Eksāmens 4
DatZ5031 Grafu teorija Eksāmens 2
Mate7000 Gēdela teorēma Eksāmens 2
Mate5033 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZ6008 Komponentbāzētā programmatūras izstrāde Eksāmens 4
DatZ5037 Kriptogrāfijas matemātiskās metodes Eksāmens 2
DatZ7020 Kvantu algoritmi Eksāmens 4
DatZ5034 Kvantu datori Eksāmens 2
DatZ5036 MDA un modeļu transformācijas Eksāmens 2
DatZ6057 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
DatZ7021 Modelēšana un loģika Eksāmens 4
DatZ5048 Operētājsistēmu inženierija Eksāmens 4
DatZ5056 Paralēlie algoritmi Eksāmens 2
DatZ6009 Programmatūras kvalitāte Eksāmens 2
DatZ5013 Programmatūras testēšana Eksāmens 4
DatZ7000 Pētnieciskās metodes datorikā Eksāmens 4
DatZ5010 Sistēmu projektēšana Eksāmens 4
DatZ5045 Skaitļu teorija Eksāmens 2
DatZ6013 Specifikāciju valodas Eksāmens 4
DatZ5059 Spēļu teorija Eksāmens 2
DatZ6006 UML lietošana programmatūras izstrādē Eksāmens 4
DatZ5038 Uzņēmuma informācijas sistēmas Eksāmens 4
Kogn6000 Valoda, telpiskā kognīcija un komunikācija Eksāmens 4
DatZ5041 Varbūtiskie algoritmi* Eksāmens 2
Kogn5011 Vizuālā uztvere: metodoloģijas un pieejas Eksāmens 4
DatZ5109 Vizuālās komunikācijas dizaina izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
DatZ5006 Ātru algoritmu konstruēšana un analīze Eksāmens 4
Programminženierija
52
Obligātie kursi
28
DatZ5009 Datoru tīkli I Eksāmens 4
DatZ6111 IT projektu pārvaldība Eksāmens 4
DatZ6015 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
DatZ6009 Programmatūras kvalitāte Aizstāvēšana 2
DatZ5013 Programmatūras testēšana Eksāmens 4
DatZ5010 Sistēmu projektēšana Eksāmens 4
DatZ5022 Zināšanu inženierija Eksāmens 4
DatZ5006 Ātru algoritmu konstruēšana un analīze Eksāmens 4
Izvēles kursi
24
DatZ7036 Algoritmi sarežģītiem uzdevumiem (2) Eksāmens 2
DatZ7025 Algoritmu sarežgītība Eksāmens 2
DatZ5023 Attēlu apstrāde un analīze Eksāmens 2
DatZ6026 Bioinformātika* Eksāmens 2
DatZ7070 Datizraces algoritmi Eksāmens 4
DatZ5057 Datu apstrādes sistēmas Eksāmens 4
DatZ6054 Datu noliktavu izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
DatZ7034 Digitālo iekārtu projektēšana Eksāmens 4
DatZ6056 Dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 4
DatZ5061 E-komercija un IKT infrastruktūra Eksāmens 4
DatZ5031 Grafu teorija Eksāmens 2
Mate7000 Gēdela teorēma Eksāmens 2
Mate5033 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZ6008 Komponentbāzētā programmatūras izstrāde Eksāmens 4
DatZ5037 Kriptogrāfijas matemātiskās metodes Eksāmens 2
DatZ7020 Kvantu algoritmi Eksāmens 4
DatZ5034 Kvantu datori Eksāmens 2
DatZ5036 MDA un modeļu transformācijas Eksāmens 2
DatZ6057 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
DatZ7021 Modelēšana un loģika Eksāmens 4
DatZ6007 Operētājsistēma UNIX Eksāmens 4
DatZ5048 Operētājsistēmu inženierija Eksāmens 4
DatZ5056 Paralēlie algoritmi Eksāmens 2
DatZ7000 Pētnieciskās metodes datorikā Eksāmens 4
DatZ5045 Skaitļu teorija Eksāmens 2
DatZ6013 Specifikāciju valodas Eksāmens 4
DatZ5059 Spēļu teorija Eksāmens 2
DatZ5008 Tīmekļa programmēšana Eksāmens 4
DatZ6006 UML lietošana programmatūras izstrādē Eksāmens 4
DatZ5038 Uzņēmuma informācijas sistēmas Eksāmens 4
Kogn6000 Valoda, telpiskā kognīcija un komunikācija Eksāmens 4
DatZ5041 Varbūtiskie algoritmi* Eksāmens 2
DatZ7031 Virtuālās vides Eksāmens 2
Kogn5011 Vizuālā uztvere: metodoloģijas un pieejas Eksāmens 4
DatZ5109 Vizuālās komunikācijas dizaina izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
Bioinformātika
52
Obligātie kursi
36
DatZ6026 Bioinformātika* Eksāmens 2
Biol5071 Bioloģija laboratorijā Eksāmens 3
Biol5073 Bioloģijas aktuālās problēmas. Hipotēzes I Eksāmens 2
Biol5078 Bioloģijas aktuālās problēmas. Metodes I Eksāmens 2
Biol5079 Bioloģijas aktuālās problēmas. Metodes II Eksāmens 3
Biol5080 Bioloģijas aktuālās problēmas: Hipotēzes II Eksāmens 3
Biol5082 Cilvēka genoms Eksāmens 4
Biol5072 Ievads bioinformātikā Eksāmens 2
DatZ6057 Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
Biol5077 Molekulārās bioloģijas instrumentālās metodes Eksāmens 4
Biol5081 Ģenētikas pamati Eksāmens 4
Biol5083 Ģenētiskā analīze Eksāmens 3
Izvēles kursi
16
DatZ7036 Algoritmi sarežģītiem uzdevumiem (2) Eksāmens 2
DatZ7025 Algoritmu sarežgītība Eksāmens 2
DatZ5023 Attēlu apstrāde un analīze Eksāmens 2
DatZ7032 Bezvadu sensoru tīkli Eksāmens 4
DatZ7070 Datizraces algoritmi Eksāmens 4
DatZ5009 Datoru tīkli I Eksāmens 4
DatZ5011 Datoru tīkli II Eksāmens 4
DatZ5057 Datu apstrādes sistēmas Eksāmens 4
DatZ6054 Datu noliktavu izvēlētas nodaļas Eksāmens 4
DatZ7034 Digitālo iekārtu projektēšana Eksāmens 4
DatZ6056 Dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 4
DatZ5061 E-komercija un IKT infrastruktūra Eksāmens 4
DatZ5031 Grafu teorija Eksāmens 2
Mate7000 Gēdela teorēma Eksāmens 2
DatZ6111 IT projektu pārvaldība Eksāmens 4
Mate5033 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZ6008 Komponentbāzētā programmatūras izstrāde Eksāmens 4
DatZ5037 Kriptogrāfijas matemātiskās metodes Eksāmens 2
DatZ7020 Kvantu algoritmi Eksāmens 4
DatZ5034 Kvantu datori Eksāmens 2
DatZ6082 Lielo datu tehnoloģijas Eksāmens 4
DatZ6015 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
DatZ6007 Operētājsistēma UNIX Eksāmens 4
DatZ5048 Operētājsistēmu inženierija Eksāmens 4
DatZ5056 Paralēlie algoritmi Eksāmens 2
DatZ6009 Programmatūras kvalitāte Eksāmens 2
DatZ5013 Programmatūras testēšana Eksāmens 4
DatZ5010 Sistēmu projektēšana Eksāmens 4
DatZ5045 Skaitļu teorija Eksāmens 2
DatZ6013 Specifikāciju valodas Eksāmens 4
DatZ5059 Spēļu teorija Eksāmens 2
DatZ5008 Tīmekļa programmēšana Eksāmens 4
DatZ6006 UML lietošana programmatūras izstrādē Eksāmens 4
DatZ5038 Uzņēmuma informācijas sistēmas Eksāmens 4
Kogn6000 Valoda, telpiskā kognīcija un komunikācija Eksāmens 4
DatZ5041 Varbūtiskie algoritmi* Eksāmens 2
DatZ7031 Virtuālās vides Eksāmens 2
Kogn5011 Vizuālā uztvere: metodoloģijas un pieejas Eksāmens 4
DatZ5109 Vizuālās komunikācijas dizaina izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
DatZ5022 Zināšanu inženierija Eksāmens 4
DatZ5006 Ātru algoritmu konstruēšana un analīze Eksāmens 4

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Datorzinātne
EKI līmenis
7
Programmas praktiskā īstenošana
Praktiski visi docētāji izmanto e-studiju iespēju Moodle vidē. Visiem datorikas kursiem e-studiju vidē ir pieejami kursu materiāli. Docētāji izmanto šo vidi komunicēšanai ar studentiem: studentu darba organizēšanai, konsultācijām, pārbaudes darbiem un vērtējumu publicēšanai. Tādejādi pasniedzēji studentiem ir pieejami visu laiku, ieskaitot sestdienas un svētdienas.
      Studiju programmās tiek izmantotas visas tradicionālās pasniegšanas metodes – lekcijas, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi, tostarp arī individuālais un grupu darbs. Tomēr īpaši jāuzsver studentu kolektīvais darbs, kad līdzīgi kā IT uzņēmumos tiek veidotas projekta izstrādes grupas no 3-5 studentiem. Tādejādi studenti mācās darboties programmētāju komandā, kas IT industrijā ir īpaši nozīmīgi. 
      Aizvadītajā laika posmā būtiski paplašināta studentu e-apmācība - visu kursu mācību materiāli ir pieejami Moodle e-vidē. Daudzos kursos arī mācību procesa organizācija, ieskaitot kontroldarbus un testus, balstās uz e-vidi. Studentu aptauja liecina, ka studenti augsti vērtē e-mācīšanās iespējas. Tomēr vairāku kursu pasniegšanas pieredze un studentu aptaujas parāda, ka visu apmācību nav lietderīgi pārcelt uz e-vidi. Tiešais kontakts ar pieredzējušu IT speciālistu pagaidām nav aizvietojams ar jaunajām apmācības tehnoloģijām. Pāriet uz patstāvīgām studijām bez pasniedzēju klātbūtnes joprojām nav reāli.
Vērtēšanas sistēma
Studiju rezultāti studiju programmās tiek vērtēti saskaņā ar LU Senāta pieņemtajiem nolikumiem. Katra pasniedzēja pienākums ir kursa ievadlekcijā precīzi definēt savas prasības un vērtēšanas kritērijus. Prasības kursa sekmīgai nokārtošanai un vērtēšanas kritēriji ir definēti arī LUIS (LU informācijas sistēma) pieejamajos studiju kursu aprakstos; prasības un vērtēšana ir kursa apraksta sastāvdaļa.
      Atkarībā no kursa specifikas Datorikas fakultātes pasniedzēji plaši izmanto tiem atļautās brīvības studiju rezultātu vērtēšanā. Ir sastopami 4 galvenie studiju rezultātu vērtēšanas varianti:
 1. regulāri par lekcijās aplūkotām tēmām tiek uzdoti “īsie” kontroldarbi, kuru rezultāti iespaido gala vērtējumu.
 2. tiek uzdoti 1-2 “lielie” kontroldarbi, kuri sastāda daļu, piemēram, 10% no gala vērtējuma.
 3. semestra laikā tiek uzdoti 2-4 patstāvīgi risināmi uzdevumi, kurus studenti iesniedz pasniedzējam pārbaudei; risinājuma kvalitāte un izpildes termiņš iespaido gala vērtējumu tādā mērā, kā noteikts kursa aprakstā.
 4. students vai studentu grupa patstāvīgi izstrādā informācijas sistēmas projektu, realizē to un aizstāv pie datora, demonstrējot savu sistēmu pasniedzējam vai komisijai. Projekta novērtējums sastāda, piemēram, kursā Programminženierija - 50% no gala vērtējuma.
      Vērtēšanas metožu daudzveidību nosaka datorikas nozares specifika – sastopami teorētiska rakstura (matemātika) kursi ar tradicionāliem vērtēšanas principiem (iepriekš minētie varianti 1 un 2) un praktiska rakstura tehnoloģiju apguves kursi, kur jāvērtē praktiskas iemaņas konkrētā tehnoloģijā (varianti 3 un 4).
      Maģistra darbi tiek vērtēti atbilstoši kārtībai, kas noteikta dokumentā “Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība”. Maģistra darbu vērtēšanas pamatkritēriji fiksēti dokumentā “Maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi”.
      Novērtēšanas biežumu izvēlas katrs mācībspēks atbilstoši LU noteiktajām prasībām (piemēram, vismaz 50% no vērtējuma ir jāvar iegūt semestra laikā) un docējamā kursa specifikai. Praktiska rakstura kursos studentiem, kur tiek doti individuāli uzdevumi un kuru izpildi pasniedzējs pārbauda pie datora, pārbaudes notiek laboratorijas darbu ietvaros reizi 1-2 nedēļās. Teorētiska rakstura kursos “mazie” kontroldarbi var tikt doti gandrīz katrā nodarbībā, bet “lielie” kontroldarbi 1-2 reizes semestrī. Kursa gala pārbaudījumi (eksāmens), kā likums, tiek organizēts rakstiski. 
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.