Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: Valo1450
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
233232
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sagatavot studentus patstāvīgai tekstu lasīšanai specialitātē, veidot iemaņas angļu sarunvalodā, veicināt medicīnas terminoloģijas apguvi, īpaši pievēršot uzmanību tās izrunas īpatnībām
Kursa kods: Valo2350
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sagatavot studentus patstāvīgai tekstu lasīšanai specialitātē, paplašināt medicīnisko terminu krājumu, padziļināt terminu izpratni, veidot iemaņas komunicēt angļu valodā runājošā speciālistu, kolēģu un pacientu vidē. Šis kurss sniedz valodas iespējas, informāciju un prasmes, kuras nepieciešamas, lai uzsāktu karjeru farmācijā.
Kursa kods: Valo1455
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt studentu angļu valodas prasmes finanšu jomā. Kursa gaitā studenti gūst ieskatu naudas un banku rašanās vēsturē, to raksturojumā un funkcijās. Studenti apspriež un analizē dažādu finanšu institūciju darbību un svarīgākos ekonomikas indikatorus. Nodarbību gaitā apgūtās prasmes tiek papildinātas patstāvīgi lasot un gatavojot anotācijas par profesionālās literatūras tēm ām(3). Studentu zināšanas un prasmes tiek novērtētas ar pārbaudes darbiem (3) un eksāmenu.
Kursa kods: Valo2366
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot studentu angļu valodas prasmes finanšu jomā un, finanšu institūciju un rezultātu prezentēšanā. Kursa gaitā studenti gūst informāciju un profesionāli apspriež komercdarbības formas, kapitāla veidus, finanšu dokumentāciju, kā arī uzņēmuma rentabilitātes rādītājus, un nodokļu veidus. Nodarbību gaitā apgūtās prasmes tiek papildinātas patstāvīgi lasot un gatavojot anotācijas par profesionālās literatūras tēmām (2). Kursa nobeiguma daļā studenti apgūst prasmi prezentēt finanšu institūciju rādītājus. Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas ar pārbaudes darbiem (2), un noslēguma eksāmenu- prezentāciju.
Kursa kods: ValoP079
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt angļu valodas un sazināšanās prasmes, lai varētu iegūt un sniegt profesionālu informāciju, kā arī sazināties noteiktās ikdienas un lietišķās situācijās, prezentējot savu uzņēmumu, raksturojot tās darbības galvenos virzienus, piedaloties darba intervijās, sarunājoties pa telefonu ar biznesa partneriem, braucot komandējumā uz ārzemēm. Gramatika tiek mācīta ciešā saistībā ar tekstiem un tēmām.
Kursa kods: ValoP081
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt angļu valodas un sazināšanās prasmes, lai varētu iegūt un sniegt profesionālu informāciju, kā arī sazināties noteiktās ikdienas un lietišķās situācijās, prezentējot savu uzņēmumu, raksturojot tās darbības galvenos virzienus, veicot pasūtījumus un maksājumus, rakstot lietišķas vēstules, sarunājoties pa telefonu ar biznesa partneriem, braucot komandējumā uz ārzemēm.
Kursa kods: Valo1051
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes iemaņas, veidot iemaņas un prasmes komunikācijai savā specialitātē, prast iegūt informāciju klausoties audio materiālus. Šajā nolūkā tiek pievērsta uzmanība biežāk lietotajai leksikai un valodas struktūrai. Studenti analizē iegūto informāciju, argumentē un iebilst, klausās audioierakstus.Veidojot prezentācijas studenti pilnveido publiskas uzstāšanās iemaņas.
Kursa kods: Valo1013
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes iemaņas, veidot iemaņas un prasmes komunikācijai savā specialitātē, prast iegūt informāciju klausoties audio materiālus. Šajā nolūkā tiek pievērsta uzmanība biežāk lietotajai leksikai un valodas struktūrai. Studenti analizē iegūto informāciju, argumentē un iebilst, klausās audio ierakstus, veidojot prezentācijas studenti pilnveido publiskas uzstāšanās iemaņas.
Kursa kods: Valo1282
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot studentu sazināšanās prasmi, lai attīstītu spēju iegūt un sniegt informāciju starptautiskās konferencēs un semināros. Kursa uzdevums ir mācīt diskutēt par aktuālām tēmām bioloģijas nozarē, rakstīt referātus, tēzes.
Kursa kods: Valo1021
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot studentu sazināšanās prasmi, veicināt profesionālo izaugsmi, spēju iegūt un sniegt informāciju starptautiskās konferencēs un semināros. Kursa uzdevums ir mācīt diskutēt par aktuālām tēmām ģeogrāfijas, vides zinātnes un ģeoloģijas nozarē, rakstīt referātus, tēzes.
Rezultātu skaits lapā