Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Atrasto kursu skaits - 20
Kursa kods: DatZ1110
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot iespēju izprast un apgūt datorgrafikas teorētiskos un matemātiskos pamatus, kā arī izstrādāt un pilnveidot prasmi, kas nepieciešama lietišķo datorgrafikas uzdevumu risināšanai vispārizglītojošās skolas informātikas priekšmeta ietvaros, ņemot vērā informātikas priekšmeta standarta un paraugprogrammas prasības.
Kursa kods: DatZZ001
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kurss domāts darbam daudzskaitlīgā auditorijā (40-60 doktoranti), profesora vadībā uzklausot kolēģu zinātniskā darba virzienu un iegūto zinātnisko rezultātu izklāstu, kā arī prezentējot savus pētniecības plānus, hipotēzes un rezultātus. Prezentācijai jābūt saprotamai visu saskardisciplīnu doktorantiem un maģistrantiem. Vienlaikus seminārs izmantojams kā doktorantūras studiju sekmīguma periodisks izvērtējums, tādēļ vēlama prezentētāju zinātnisko vadītāju klātbūtne.
Kursa kods: DatZZ000
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kurss domāts darbam daudzskaitlīgā auditorijā (40-60 doktoranti), profesora vadībā uzklausot kolēģu zinātniskā darba virzienu un iegūto zinātnisko rezultātu izklāstu, kā arī prezentējot savus pētniecības plānus, hipotēzes un rezultātus. Prezentācijai jābūt saprotamai visu saskardisciplīnu doktorantiem un maģistrantiem. Vienlaikus seminārs izmantojams kā doktorantūras studiju sekmīguma periodisks izvērtējums, tādēļ vēlama prezentētāju zinātnisko vadītāju klātbūtne.
Kursa kods: DatZP211
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233282448
Kursa anotācija:
Kursa pamatmērķis ir mācīt topošos matemātikas skolotājus analizēt un risināt dažāda līmeņa un grūtības pakāpes uzdevumus: gan paaugstinātas grūtības uzdevumus pamatskolā, gan radošos uzdevumus vidusskolas kursā atbilstoši matemātikas pamatkursa standartam. Īpaši tiek akcentēti problēmuzdevumi ar praktisku nozīmi.
Kursa kods: DatZP246
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332122048
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir atkārtot un nostiprināt elementārās matemātikas uzdevumu risināšanas iemaņas un prasmes, kā arī tās būtiski papildināt un padziļināt atbilstoši apgūstamo fundamentālo matemātikas disciplīnu jēdzieniem un metodēm.
Kursa kods: DatZ1131
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par galvenajām problēmām, metodēm un algoritmiem dabiskās valodas apstrādē - šo nestrukturēto datu analizē un strukturētu zināšanu izguvē. Kursa ietvaros tiks aplūkotas valodas apstrādes un reprezentācijas problēmas dažādos līmeņos (morfoloģijas, sintakses, semantikas) un daudzvalodu risinājumos. Sīkāk tiks analizēti ar angļu un latviešu valodas apstrādi saistītie jautājumi no datorzinātnes viedokļa.
Kursa kods: DatZ5134
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts humanitāro zinātņu studentiem. Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas datorlingvistikā, iepazīstināt ar valodas tehnoloģijām un to lietojumu valodas izpētē un analīzē. Kursa ietvaros tiks aplūkoti dažādi valodas analīzes līmeņi (morfoloģijas, sintakses, semantikas), izmantojot digitālos valodas resursus un mūsdienīgus valodas apstrādes rīkus. Studenti iegūs gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, kas nepieciešamas valodas pētniekiem digitālajā laikmetā.
Kursa kods: DatZK002
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2380
Kursa anotācija:
Kursa darbs datorikas un matemātikas didaktikā veltīts dažādu skolas datorikas un matemātikas kursu savstarpējo sakaru izpratnes nostiprināšanai, ievirzei datorikas pētījumu problemātikā, kā arī datorikas zināšanu praktiskam pielietojumam skolas datorikas (informātikas) kursā.
Kursa kods: DatZK003
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2380
Kursa anotācija:
Kursa darbs datorikas un matemātikas didaktikā veltīts dažādu skolas datorikas un matemātikas kursu savstarpējo sakaru izpratnes nostiprināšanai, ievirzei matemātikas pētījumu problemātikā, kā arī matemātikas zināšanu praktiskam pielietojumam skolas matemātikas kursā.
Kursa kods: DatZK004
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2380
Kursa anotācija:
Kursa darbs veltīts ievirzei datorikas un matemātiskas sacensību jomā, kā arī iegūto zināšanu praktiskam pielietojumam datorikas un matemātiskas sacensību rīkošanā.
1
2
Rezultātu skaits lapā