Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Studiju līmenis
Nav defīnēts

Filtrēt pēc:

Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 179
Kursa kods: MediP002
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2344143036
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas sirds, artēriju un vēnu biežakājās saslimšanās. Kursā tiek izanalizētas mūsdienīgas šo slimību diagnostikas, ārstēšanas un profilakses principi, analizēta mijiedarbība ar citu orgānu sistēmu saslimšanām. Kursa uzdevums ir sniegt nepieciešamās priekšzināšanas, lai veiksmīgi sagatavotos klīniskai apmācībai Specializētā ķirurģijā un anestezioloģijā” Asinsvadu ķirurģijas daļā.
Kursa kods: Medi3193
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
234442236
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt 1.kursa medicīnas studentus ar atkarības izraisošo vielu ietekmi uz cilveka fizioloģiskajām un psiholoģiskajām īpatnībām un klīniskajām novirzēm līdz patoloģiskiem atkarības traucējumiem. Tiks apskatīta šo uzvedību etioloģija, patoģenēze, klīniskās izpausmes un norise, kā arī izklāstīti galvenie terapeitiskie kursi, apkopojot zinātnisko literatūru eksperimentālajā un klīniskajā medicīnā. Galamērķis ir izveidot vienotu sapratni par atkarības uzvedību, to ārstēšanu un īpaši to novēršanu.
Kursa kods: Medi3080
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
1130131710
Kursa anotācija:
Bērnu zobārstniecība ir interdisciplinārs akadēmisks priekšmets ,kurā apvienotas zobārstniecība, medicīna un sociālās zinātnes. Priekšmets ietver bērnu un pusaudžu zobu slimību diagnostiku, ārstēšanu, traumas , iedzimtas vai iegūtas izmaiņas mutes cietajos vai mīkstajos audos, kā arī apskata žokļu ,sakodiena un zobu aizmetņa attīstības traucējumus.
Kursa kods: Medi4048
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
23802060
Kursa anotācija:
Bērnu zobārstniecība ir interdisciplinārs akadēmisks priekšmets ,kurā apvienotas zobārstniecība, medicīna un sociālās zinātnes. Priekšmets ietver bērnu un pusaudžu zobu slimību diagnostiku, ārstēšanu, traumas un citas iedzimtas vai iegūtas izmaiņas mutes cietajos vai mīkstajos audos, kā arī žokļu ,sakodiena vai zobu aizmetņa attīstības traucējumus.
Kursa kods: Biol1051
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
344826121072
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt topošiem ārstiem priekšstatu par organisma audu un šūnu ķīmisko sastāvu, proteīnu, lipīdu ogļhidrātu, nukleīnskābju - to vispārējā uzbūve un šo savienojumu funkcijas. Bioķīmijas pamatu kurss ietver enzimoloģijas pamatus ar enzīmu kinētikas elementiem, bioenerģētiku, kopējos metabolisma ceļus un cukuru, lipīdu, aminoskābju intermediārā metabolisma aspektus, pamatzināšanas par fundamentāliem ģenētiskiem procesiem. Lai kāpinātu studentu interesi un darītu skaidru sniegtās informācijas sakaru ar medicīnu, kopā ar fundamentālā rakstura zināšanām tiek sniegti problēmu medicīniskie aspekti. Piemēram, runājot par olbaltumvielu struktūru, tiek sniegtas ziņas par tās izmaiņu nozīmi patoloģijā, glikogēna metabolismu pasniedz kopā ar pamatzināšanām par glikogenozēm, Krebsa ciklam uzreiz seko OXPHOS slimības utt. Kursu nav iespējams apgūt eksternātā.
Kursa kods: Medi2071
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332181448
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt detalizētu informāciju par zobārstniecībā izmantojamiem biomateriāliem un instrumentiem - to ķīmisko sastāvu un īpašībām. Kursa uzdevums ir sniegt zināšanas un veidot izpratni par pareizu šo materiālu un instrumentu klīnisko izmantošanu, to blakus iedarbību uz pacientiem, zobārstniecībā nodarbinātajiem un apkārtējo vidi.
Kursa kods: Medi2089
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3464164856
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas par cilvēka organisma kā vienota vesela uzbūvi, attīstību un funkcijām, izmantojot gan tradicionālās, gan mūsdienu anatomijas pētīšanas metodes, tai skaitā datorapmācību pēc speciālām Eiropā un pasaulē aprobētām programmām. Cilvēka anatomijas I kursa uzdevums ir radīt mūsdienu jaunākajiem sasniegumiem atbilstošu priekšstatu par cilvēka ķermeņa uzbūves galvenajām likumsakarībām, par lokomotorās sistēmas: kaulu un to savienojumu (osteosindesmoloģija) un muskuļu sistēmas (mioloģija) normālo uzbūvi, funkcijām un iespējamajiem klīniskajiem uzbūves variantiem.
Kursa kods: Biol2002
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
57110555590
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par fizioloģisko funkciju mehānismiem un funkciju vadību cilvēka organismā šūnu, audu, orgānu un sistēmu līmenī. Kursa uzdevumi: 1) izprast bioloģiskās pamatnorises ikvienā šūnā: enerģijas pārvērtības, bioelektroģenēzi, specifisku vielu sintēzi un sekrēciju; 2) iepazīt mūsdienu zinātnes priekšstatus par veģetatīvo, somātisko, sensoro un psihisko funkciju mehānismiem; 3) izprast funkciju regulācija principus: pašregulāciju, neirālu un hormonālu funkciju vadību.
Kursa kods: Biol2003
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
57110555590
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par fizioloģisko funkciju mehānismiem un funkciju vadību cilvēka organismā šūnu, audu, orgānu un sistēmu līmenī. Kursa uzdevumi: 1. izprast bioloģiskās pamatnorises ikvienā šūnā: enerģijas pārvērtības, bioelektroģenēzi, specifisku vielu sintēzi un sekrēciju; 2. iepazīt mūsdienu priekšstatus par veģetatīvo, somātisko, sensoro un psihisko funkciju mehānismiem; 3. izprast funkciju regulācijas principus: pašregulāciju, neirālu un hormonālu funkciju vadību.
Kursa kods: Ķīmi1059
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Datorikas fakultāte
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
Ķīmijas fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
112014620
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir nodrošināt un veicināt studējošā izpratnes, zināšanu, prasmju un attieksmju kopuma veidošanu par civilās aizsardzības (CA) jautājumiem. Tiek apskatīta Latvijas CA sistēmas loma (arī ES un NATO ietvaros), organizācija, vadība un struktūra, kā arī CA sistēmas subjektu galvenie uzdevumi. Tiek apskatīti katastrofu pārvaldīšanas principi un to plānošana, analizētas valsts un pašvaldību iestāžu sadarbības iespējas katastrofu situācijās, resursu iesaistīšana. Apskatītas ikdienā iespējamās bīstamās situācijas, drošas uzvedības principi, izvērtēta rīcība dažādos apdraudējumos un katastrofu situācijās, kā arī iedzīvotāju brīdināšanas un apziņošanas sistēmas loma. Apskatīta plašsaziņu (sociālo tīklu) loma un ietekme informācijas izplatīšanā ārkārtas situācijās un katastrofās. Nodrošinātas vispārējas zināšanas par katastrofu medicīnās sistēmas lomu un pirmās palīdzības sniegšanu. Kurss izstrādāts ņemot vērā Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra noteikumu Nr.612 “Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam” prasības.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rezultātu skaits lapā