Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Programmas veids
Profesionālā bakalaura studiju programma

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 2804
Kursa kods: MRFL
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunkti
23
Kursa kods: PedaPI21
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332181448
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis – sniegt priekšstatu par bērna adaptāciju un ar to saistītajiem procesiem, tās sekmīgas norises priekšnoteikumiem pirmskolā, kā arī iepazīstināt studentus ar adaptācijas procesa pirmsskolā teorētiskajām nostādnēm un rosināt izpratnes veidošanos par pedagoģisko procesu pirmskolā un mācību vides iespējām bērna adaptācijas procesā pirmsskolā. Kursa saturiskajā izklāstā tiek atklātas: adaptācijas procesa īpatnības, pakāpes un veidi; sekmīgas adaptācijas priekšnoteikumi; pedagoga kompetence adaptācijas procesā;  dažādu institūciju sadarbība adaptācijas procesā u.c.
Kursa kods: Medi2137
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir papildināt zināšanas par biežāk sastopamajām nozoloģijām speciālajā dermatoloģijā un veneroloģijā, papildinot zināšanas par dermatoveneroloģisko slimību diagnostiku, terapiju un profilaksi. Kursā paredzēts iepazīstināt studentus ar ādas slimību diagnostikas pamatprincipiem, akadēmiskās slimības vēstures pareizu noformēšanu, kas iekļauj pilnīgu anamnēzes ievākšanu, slimnieka subjektīvā un objektīvā stāvokļa izvērtēšanu, lokālā stāvokļa izvērtēšanu – primāro un sekundāro eflorescenšu atpazīšanu un apkopošanu, ārstēšanas pamatprincipu apgūšanu. Ādas un venērisko slimību diagnostikai veltītajās nodarbībās plānots studentam iemācīt biežāk izmantojamo laboratorisko diagnostikas metožu principus, pareizu materiāla savākšanas tehniku. Plānots iemācīt biežāk sastopamo ādas un venērisko slimību etioloģiju un patoģenēzi, klīnisko atradni, diagnostiku un ārstēšanas pamatprincipus, kā arī padziļināti pievērsties diferenciāldiagnostikas jautājumiem. Padziļināti plānots iemācīt ādas uzbūvi un funkcijas. Kursa gaitā plānots iepazīties ar psoriāzes, Lichen ruber planus, bullozo dermatožu, nagu un matu slimību, acne vulgaris, rosacea, dermatītu (alerģiska kontaktdermatīta, seborejiska dermatīta, atopiska dermatīta), lupus erythematosus, sclerodermia, sarcoidsis, bakteriālo slimību, virspusējo un dziļo sēnīšu infekciju, onihomikozes, vīrusu izraisīto dermatožu etiopatoģenēzi, klīnisko ainu, diagnostikas principiem, ārstēšanu un profilaksi. Plānots iepazīties ar seksuāli transmisīvo slimību – sifilisa, hlamidiozes, ureoplazmozes, mikoplazmozes, trihomoniāzes, gonorejas etiopatoģenēzi, klīnisko simptomātiku, laboratorisko diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. Plānots padziļināti pievērsties slimnieku ar hronisku un smagi noritošu ādas slimību psiholoģiskajam stāvoklim, izvērtēt slimības ietekmi uz dzīves kvalitāti.
Kursa kods: JurZ4082
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448301872
Kursa anotācija:
Administratīvā procesa tiesības ir tiesību zinātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas obligātās daļas studiju kurss, kas ir turpinājums studiju kursam Administratīvās tiesības. Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par administratīvā procesa tiesību institūtiem un to praktisko pielietošanu. Studiju kursa saturs aptver administratīvā procesa vispārīgo daļu (administratīvā akta, faktiskās rīcības jēdziens, administratīvā procesa principi, lietas dalībnieki, procesuālie termiņi u.c.), administratīvo procesu iestādē un tiesā, administratīvo pārkāpumu lietvedību, valsts atbildību, kā arī administratīvā akta un tiesas nolēmumu izpildes procesu. Studiju kursa sekmīgas apguves priekšnoteikums ir patstāvīgas literatūras un tiesu prakses studijas, kuru apgūšana tiek pārbaudīta semināru nodarbībās, divos kontroldarbos un eksāmenā.
Kursa kods: JurZ4083
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664343096
Kursa anotācija:
Administratīvā procesa tiesības ir tiesību zinātņu akadēmiskās bakalaura studiju programmas obligātās daļas studiju kurss. Studiju kursa mērķis ir dot studentiem iespēju iegūt zināšanas par administratīvo tiesību pamatjēdzieniem un valsts pārvaldes organizāciju, ka arī praktiskas iemaņas šo zināšanu pielietošanā. Studiju kursā tiek aplūkoti tādi jautājumi kā valsts pārvaldes organizācija, valsts pārvaldes principi, valsts pārvaldes darbības formas, pašvaldību tiesības, valsts dienests un publisko lietu tiesības. Studiju kursa sekmīgas apguves priekšnoteikums ir patstāvīgas literatūras un tiesu prakses studijas, kuru apgūšana tiek pārbaudīta semināru nodarbībās, divos kontroldarbos un eksāmenā.
Kursa kods: MSSH
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunkti
23
Kursa kods: MSZVLV
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunkti
23
Kursa anotācija:
iepazīstināt studentus ar lauksaimniecības pamatiem, mājdzīvnieku šķirņu daudzveidību, izmantošanu, kultivēšanu vai audzēšanu, selekciju, slimībām un to novēršanu, agrobioloģijas stāvokli Latvijā
- sniegt zināšanas par kultūraugu un mājdzīvnieku daudzveidību un saimniecisko izmantošanu;
- par mājdzīvnieku turēšanu un kultūraugu kultivēšanu;
- par mājdzīvnieku un kultūraugu selekciju
Kursa kods: MSE0_b
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunkti
23
Kursa anotācija:
apgūt angļu valodas skolotājam nepieciešamās zināšanas un prasmes angļu valodas rakstu darbu metodikā, sagatavojoties kompetenta mūsdienu angļu valodas skolotāja profesionālai darbībai.
1. Apgūt zināšanas par angļu rakstu valodas apguvi un mācīšanas metodiku.
2. Pilnveidot studentu zināšanas par akadēmisko rakstu veidiem.
3.Papildināt studentu zināšanas par akadēmisko rakstu darbu leksiku, gramatiku.
4.Apgūt prasmi rakstīt pamatskolas rakstu darbus angļu valodā.
5. Apgūt prasmi teorētiskās zināšanas īstenot praksē.
6.Apgūt prasmi labot kļūdas, izstrādāt vingrinājumus atbilstošus rakstu valodas integrētai apguvei.

Kursa kods: MSE0_a
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunkti
23
Kursa anotācija:
apgūt angļu valodas skolotājam nepieciešamās zināšanas un prasmes angļu valodas rakstu darbu metodikā, sagatavojoties kompetenta mūsdienu angļu valodas skolotāja profesionālai darbībai.
1. Apgūt zināšanas par angļu rakstu valodas apguvi un mācīšanas metodiku.
2. Pilnveidot studentu zināšanas par akadēmisko rakstu veidiem.
3.Papildināt studentu zināšanas par akadēmisko rakstu darbu leksiku, gramatiku.
4.Apgūt prasmi rakstīt pamatskolas rakstu darbus angļu valodā.
5. Apgūt prasmi teorētiskās zināšanas īstenot praksē.
6.Apgūt prasmi labot kļūdas, izstrādāt vingrinājumus atbilstošus rakstu valodas integrētai apguvei.

Kursa kods: MSZV45
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunkti
23
Kursa anotācija:
topošo deju un ritmikas skolotāju profesionālās kompetences pilnveidošana spējā darboties dotajos skatuves apstākļos, veidojot izpratni par dejotāja un/vai mūziķa fiziskās darbības sasaisti ar tā iekšējo motivāciju.


1. Veidot izpratni par skatuviskās darbības procesu.
2. Iegūt prasmi darboties dotajos skatuves apstākļos.
3. Radīt nosacījumus izpratnes veidošanai par dejotāja vai mūziķa fiziskās darbības sasaisti ar tā iekšējo motivāciju.
Rezultātu skaits lapā