Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Programmas veids
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 395
Kursa kods: PedaPI21
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332181448
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis – sniegt priekšstatu par bērna adaptāciju un ar to saistītajiem procesiem, tās sekmīgas norises priekšnoteikumiem pirmskolā, kā arī iepazīstināt studentus ar adaptācijas procesa pirmsskolā teorētiskajām nostādnēm un rosināt izpratnes veidošanos par pedagoģisko procesu pirmskolā un mācību vides iespējām bērna adaptācijas procesā pirmsskolā. Kursa saturiskajā izklāstā tiek atklātas: adaptācijas procesa īpatnības, pakāpes un veidi; sekmīgas adaptācijas priekšnoteikumi; pedagoga kompetence adaptācijas procesā;  dažādu institūciju sadarbība adaptācijas procesā u.c.
Kursa kods: MSU6
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunkti
812
Kursa kods: MSZV7L_c
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunkti
23
Kursa anotācija:
Topošā pirmsskolas izglītības skolotāja analītisko prasmju, personības īpašību un pedagoģisko kompetenču attīstība.
Kursa kods: MSZV7L_d
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunkti
812
Kursa anotācija:
Topošā pirmsskolas izglītības skolotāja analītisko prasmju, personības īpašību un pedagoģisko kompetenču attīstība.
Kursa kods: MSZV7L_b
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunkti
69
Kursa anotācija:
Topošā pirmsskolas izglītības skolotāja analītisko prasmju, personības īpašību un pedagoģisko kompetenču attīstība.
Kursa kods: MSZV7L_e
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunkti
46
Kursa anotācija:
Topošā pirmsskolas izglītības skolotāja analītisko prasmju, personības īpašību un pedagoģisko kompetenču attīstība.
Kursa kods: MSL4
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunkti
23
Kursa kods: Mate1009
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kurss sniedz algebras pamatzināšanas, kas nepieciešamas katram datorikas studentam, kā arī attīsta prasmes, kas nepieciešamas matemātisku pierādījumu veidošanā. Tēmas: lineāru vienādojumu sistēmas, determinanti, matricas, kompleksie skaitļi, polinomi, jēdziens par laukiem, gredzeniem un grupām. Lineārās algebras dziļāka apguve ir izdalīta atsevišķā kursā.
Kursa kods: DatZ1165
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
6996323232144
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pamatzināšanu iegūšana par algoritmiem, par programmu izstrādes procesu, kā arī praktiska programmēšanas valodas C++ programmu izstrāde, lietojot strukturētās, kā arī objektorientētās programmēšanas paradigmu.
Kursa kods: Mate2005
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Priekšmetā aplūkoti vienkāršākie Eiklīda ģeometrijas rezultāti, kas balstīti uz koordinātu metodi un vektoru rēķiniem, ar kuru palīdzību var noteikt savstarpēji viennozīmīgu atbilstību starp skaitļiem un punktiem un savstarpēji viennozīmīgu atbilstību starp vienādojumiem un punktu ģeometriskām vietām (līnijām, virsmām). Tiek apgūti vektoru rēķini, plaknes un telpas pārveidojumi, taišņu, plakņu, kā arī otrās kārtas līkņu un virsmu īpašības un lietojumi. Kursa mērķis ir attīstīt matemātisko domāšanu, ģeometrisku īpašību un sakarību formālu pierakstu, tai skaitā, lai nepieciešamos ģeometriskos aprēķinus varētu noprogrammēt.
Rezultātu skaits lapā