Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Fakultāte
Medicīnas fakultāte

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 408
Kursa kods: Medi2137
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir papildināt zināšanas par biežāk sastopamajām nozoloģijām speciālajā dermatoloģijā un veneroloģijā, papildinot zināšanas par dermatoveneroloģisko slimību diagnostiku, terapiju un profilaksi. Kursā paredzēts iepazīstināt studentus ar ādas slimību diagnostikas pamatprincipiem, akadēmiskās slimības vēstures pareizu noformēšanu, kas iekļauj pilnīgu anamnēzes ievākšanu, slimnieka subjektīvā un objektīvā stāvokļa izvērtēšanu, lokālā stāvokļa izvērtēšanu – primāro un sekundāro eflorescenšu atpazīšanu un apkopošanu, ārstēšanas pamatprincipu apgūšanu. Ādas un venērisko slimību diagnostikai veltītajās nodarbībās plānots studentam iemācīt biežāk izmantojamo laboratorisko diagnostikas metožu principus, pareizu materiāla savākšanas tehniku. Plānots iemācīt biežāk sastopamo ādas un venērisko slimību etioloģiju un patoģenēzi, klīnisko atradni, diagnostiku un ārstēšanas pamatprincipus, kā arī padziļināti pievērsties diferenciāldiagnostikas jautājumiem. Padziļināti plānots iemācīt ādas uzbūvi un funkcijas. Kursa gaitā plānots iepazīties ar psoriāzes, Lichen ruber planus, bullozo dermatožu, nagu un matu slimību, acne vulgaris, rosacea, dermatītu (alerģiska kontaktdermatīta, seborejiska dermatīta, atopiska dermatīta), lupus erythematosus, sclerodermia, sarcoidsis, bakteriālo slimību, virspusējo un dziļo sēnīšu infekciju, onihomikozes, vīrusu izraisīto dermatožu etiopatoģenēzi, klīnisko ainu, diagnostikas principiem, ārstēšanu un profilaksi. Plānots iepazīties ar seksuāli transmisīvo slimību – sifilisa, hlamidiozes, ureoplazmozes, mikoplazmozes, trihomoniāzes, gonorejas etiopatoģenēzi, klīnisko simptomātiku, laboratorisko diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. Plānots padziļināti pievērsties slimnieku ar hronisku un smagi noritošu ādas slimību psiholoģiskajam stāvoklim, izvērtēt slimības ietekmi uz dzīves kvalitāti.
Kursa kods: ĶīmiP026
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
Ķīmijas fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
468032163280
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par analītiskās ķīmijas metodēm, kuras lietojot var iegūt informāciju par dažādu objektu, tai skaitā arī farmaceitisko preparātu, sastāvu un daudzumu.
Kursa kods: Medi1022
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3460243660
Kursa anotācija:
Kursa mērķis sniegt zināšanas par cilvēka organisma uzbūvi, orgānu un orgānu sistēmu uzbūvi, veidot sapratni par orgānu sistēmu savstarpējo darbību.
Kursa kods: Medi1149
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
34483241272
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentam cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamatzināšanas dažādos organisma organizācijas līmeņos – no šūnu, audu, orgānu, orgānu sistēmu līmeņa līdz organismam kopumā, kā arī apgūt organisma uzbūves un fizioloģisko funkciju (veģetatīvo, somatisko, sensoro un psihisko) regulācijas principus un mehānismus. Laboratorijas darbu mērķis ir sniegt studentam iemaņas darbā ar eksperimentālās fizioloģijas un funkcionālās klīniskās izmeklēšanas pamatmetodēm.
Kursa kods: Medi1045
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
571005644100
Kursa anotācija:
Iepazīstināt studentus ar cilvēka normālu anatomiju, ka arī ar anatomijā lietojamo terminoloģiju, ko plaši izmanto praktiskajā medicīnā. Iepazīstināt studējošos ar cilvēka organisma funkcijām, orgānu un orgānu sistēmu savstarpējo saistību un veidot izpratni par normālu fizioloģisko procesu pamatu. Studentam ir jāprot iegūtās zināšanas izmantot turpmākajās klīniskajās disciplīnās un izprast vesela cilvēka organisma funkcionēšanas īpatnības.
Kursa kods: Medi2030
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2340221840
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir - iepazīstināt studentus ar cilvēka normālu anatomiju, ka arī ar anatomijā lietojamo terminoloģiju, ko plaši izmanto praktiskajā medicīnā.
Kursa kods: Medi4022
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2340241640
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes pacientu aprūpē visa vecuma grupu pacientiem anestēzijas laikā. Studenti apgūs prasmes plānot veicamās darbības, nepieciešamo aprīkojumu, tehnoloģijas, laiku un resursus anestezioloģijā, atkarībā no anestēzijas veida un pacienta vispārējā veselības stāvokļa. Zinās anestēzijas veidus un metodes. Pratīs apkopot pacientu objektīvos un subjektīvos datus, pielietot invazīvās un neinvazīvās pacientu vitālo funkciju monitorēšanas metodes un tehnoloģijas. Attīstīs kritiskās domāšanas pieeju aprūpes un pacienta vajadzību nodrošināšanā anestēzijas laikā. Padziļināti apgūs anestezioloģijas praksē lietojamo medikamentu farmakokinētiku un farmakodinamiku, medikamentozo aprūpi, drošas vides uzturēšanu un pacientu drošības principus anestēzijas laikā.
Kursa kods: MediP002
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2344143036
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas sirds, artēriju un vēnu biežakājās saslimšanās. Kursā tiek izanalizētas mūsdienīgas šo slimību diagnostikas, ārstēšanas un profilakses principi, analizēta mijiedarbība ar citu orgānu sistēmu saslimšanām. Kursa uzdevums ir sniegt nepieciešamās priekšzināšanas, lai veiksmīgi sagatavotos klīniskai apmācībai Specializētā ķirurģijā un anestezioloģijā” Asinsvadu ķirurģijas daļā.
Kursa kods: Valo1450
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
233232
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sagatavot studentus patstāvīgai tekstu lasīšanai specialitātē, veidot iemaņas angļu sarunvalodā, veicināt medicīnas terminoloģijas apguvi, īpaši pievēršot uzmanību tās izrunas īpatnībām
Kursa kods: Valo2350
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sagatavot studentus patstāvīgai tekstu lasīšanai specialitātē, paplašināt medicīnisko terminu krājumu, padziļināt terminu izpratni, veidot iemaņas komunicēt angļu valodā runājošā speciālistu, kolēģu un pacientu vidē. Šis kurss sniedz valodas iespējas, informāciju un prasmes, kuras nepieciešamas, lai uzsāktu karjeru farmācijā.
Rezultātu skaits lapā