Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "Medi3170 : Acs farmakoloģija" dati

Kursa kods
Medi3170
Fakultāte
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
E-kursi
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis: vispārējo farmakoloģijas jēdzienu – farmakokinētikas, farmakodinamikas apgūšana, uzsverot okulārās farmakokinētikas īpatnības, kā arī ietver detalizētu farmakoloģisko līdzekļu raksturojumu, ko lieto diagnostiskiem un terapeitiskiem nolūkiem, ārstējot acu slimības.
Priekšzināšanas
Rezultāti
Studenti pēc šī kursa apguves iegūst zināšanas par zāļu līdzekļu izstrādes pamatetapiem, klīnisko izpēti, orientējas farmakokinētikas un farmakodinamikas vispārīgos jautājumos. Studenti apgūst oftalmoloģijā pielietojamo medikamentu darbības mehānismus, blakusdarbības, lietošanas indikācijas un kontrindikācijas.
Kursa plāns
1.Ievads farmakoloģijā. Zāļu izstrādes un klīniskās izpētes etapi.L2
2.Farmakokinētika.L2
3.Farmakodinamika.L2
4.Okulāra farmakokinētika.L2
5.Vietējās anestēzijas līdzekļi.L2
6.Holīnerģiskie zāļu līdzekļi.L2
7.Adrenerģiskie zāļu līdzekļi.L2
8.Antihistamīni. Dekongestanti.L2
9.Steroīdu un nesteroīdu pretiekaisuma līdzekļi.L2
10.Antimikrobu medikamenti.L2
11.Antivirālie, pretsēnīšu, pretprotozea medikamenti.L2
12.Mākslīgās asaras, lubrikanti.L2
13.Pretkataraktālie zāļu līdzekļi, vitamīni, mikroelementi.L2
14.Oftalmoloģijā lietoto zāļu līdzekļu vispārējās blakusparādības, sistēmisko medikamentu izraisītās blakusparādības acī.L2
15.Antiglaukomatozie zāļu līdzekļiS2
16.Diagnostiskie līdzekļi oftalmoloģijā, kontaktlēcu kopšanas līdzekļiS2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju (83% no kursa satura) apmeklējumi, obligāts semināru apmeklējums, jāuzraksta 3 kontroldarbi (50% no gala atzīmes). Kursa pārbaudījums – rakstisks eksāmens (50% no gala atzīmes).
Mācību literatūra
1.Praktiskā farmakoloģija, J. Purviņš. S. Purviņa, 2002
2.Ophthalmic Drug Facts, Facts&Comparisons, 2005
3.Principles and Practice of Ophthalmology Basic Sciences, 1994
Papildliteratūra
1.The Eye Basic Sciences in Practice, J. Forrestei, A. Dick et al, 1996
Studiju programmas