Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "LitZ3013 : A.Bloks un viņa laikabiedri" dati

Kursa kods
LitZ3013
Fakultāte
Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
E-kursi
Kursa anotācija
Kurss iepazīstina ar A. Bloka daiļradi, akcentējot rakstnieka individualitāti, sniedz priekšstatu par A. Bloka personības recepciju krievu, latviešu un citu ārzemju literātu priekšstatos. Kursa mērķis: iepazīstināt ar Sudraba laikmeta literatūras virzieniem un tā estētisko deklarāciju plurālismu.
Priekšzināšanas
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
•Sistemātisks priekšstats par A. Bloka personības recepciju krievu, latviešu un citu ārzemju literātu priekšstatos.
•Priekšstats par Sudraba laikmeta literatūras virzieniem un tā estētisko deklarāciju plurālismu.
Profesionālās kompetences:
•Sniegt vispusīgu problēmas "A. Bloks kā literārs personāžs" pārskatu literatūras vēstures aspektā
Kursa plāns
1.A. Bloks un krievu simbolisms: D. Merežkovskis, Z. Hippiusa. L2
2.A. Bloks un krievu simbolisms: V. Brjusovs, F. Sologubs. S2
3.A. Bloks un krievu simbolisms: A. Belijs. L2
4.A. Bloks un krievu simbolisms: A. Remizovs, V. Ivanovs. L2
5.A. Bloks un akmeisti: S. Gorodeckis, N. Gumiļevs, A. Ahmatova. S2
6.A. Bloks un futūristi: V. Hļebņikovs, V. Majakovskis. S2
7.A. Bloks un 20. gs. sākuma latviešu modernisti: V. Eglītis, V. Dambergs. S2
8.A. Bloks un vācu dzejnieks I. von Hunther. S2
9.A. Bloks un skandināvu literatūra. S2
10.A. Bloks un M. Kuzmins. L2
11.A. Bloks un V. Meijerholds. L2
12.A. Bloks un G. Čulkovs. L2
13.A. Bloks un L. Semjonovs. L2
14.A. Bloks un A. Kondratjevs. L2
15.A. Bloks un J. Guro. L2
16.A. Bloks un grupas "Mir iskusstva" mākslinieki.L2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Viens kontroldarbs – 50 %
Mutvārdu eksāmens – 50%
Mācību literatūra
1.Громов П. А. Блок. Его предшественники и современники. Ленинград, 1986. 5 eks.
2.Блоковский сборник. Тарту. 1964 – 2000. Кн. I-XV. 5 eks.
Papildliteratūra
1.Гроссман И. Д. Блок, Брюсов и Прекрасная дама. Blok Centennial Conference (Columbus, Ohio, Slavica, 1984)
2.А. Блок. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Москва, 1980 – 1993. Т. 1-5.
Studiju programmas