Man ir jautājumi par iespējām studēt LU, kam lai es jautāju? 
Zvani: 67034444.

Raksti: studijas@lu.lv, Whatsapp 24789066 vai Facebook: @latvijasuniversitate.  

Uzdod jautājumus klātienē: Studentu servisu departamentā, Raiņa bulv. 19, 125. telpā. Pieņemšanas laiki.

 

Biežāk uzdotie jautājumi: 

Informācija šeit

Informācija šeit

  • Vidējo izglītību apliecinošs dokuments un tā pielikums;
  • nepieciešamo centralizēto eksāmenu sertifikāti;
  • personu apliecinošs dokuments;
  • priekšrocības apliecinošs dokuments (ja ir);
  • reģistrācijas maksa 35 EUR.

1. kārtas rezultāti tiek aprēķināti un publicēti portālā www.latvija.lv, elektroniskajā īsziņā un elektroniskajā vēstulē 8. augustā.

Pieteikšanās dalībai konkursa 2. kārtā notiks līdz 11. augusta plkst. 16.00.

2. kārtas rezultāti tiek aprēķināti un publicēti portālā www.latvija.lv, kā arī paziņoti īsziņā un elektroniskajā vēstulē 11. augustā.

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu 1. kārtā, jāierodas fakultātē vai filiālē no 10. līdz 11. augustam. Savukārt tiem, kuri ieguvuši vietu 2. kārtā, fakultātēs vai filiālēs jāierodas no 12. līdz 14. augustam.

Noteiktos datumos augustā pirmā kursa studentiem notiek elektroniskā pieteikšanās īres tiesību piešķiršanai LU dienesta viesnīcā Latvijas Universitātes Informācijas sistēmā (LUIS). Studentam tiek piedāvātas noteiktas DV atkarībā no fakultātes, kurā tiks uzsāktas studijas. Vairāk informācijas

Konkurss ir uz budžeta vietām. Ar pieteikumu skaitu Latvijas Universitātē pamatstudijās varat iepazīties ŠEIT.

Apgūstot bakalaura studiju programmu, iegūst akadēmisko izglītību. Bakalaura grādu ieguvēju intereses vairāk vērstas uz studiju turpināšanu kādā no zinātņu nozarēm vai apakšnozarēm maģistra studiju programmās, bet pēc tam doktorantūrā. Akadēmiskā izglītība vairāk orientēta uz teorētisko zināšanu apgūšanu noteiktā zinātnes nozarē, kas nepieciešamas darba tirgū. Savukārt profesionālo studiju programmu absolventi vairāk tiek sagatavoti tieši darba tirgum, jo, beidzot studijas, iegūst kādu noteiktu kvalifikāciju. Ir divu veidu – 1. līmeņa augstākās profesionālās un 2. līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas. 1. līmeņa profesionālās studiju programmas ilgums ir 2 vai 2,5 gadi, un tā dod tiesības turpināt studijas 2. līmeņa profesionālajās studiju programmās, bet ne maģistrantūrā. 2. līmeņa profesionālās programmas beidzējs var turpināt studijas maģistrantūrā. 

Pilna laika klātienes studijas vairāk ir piemērotas, ja tikko esi beidzis skolu un vēl nestrādā, jo nodarbības notiek galvenokārt darba dienās no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no lekciju grafika. Nepilna laika studijas ir piemērotas, ja tu strādā. Nodarbības nepilna laika klātienē parasti notiek vai nu sestdienās, svētdienās vai darba dienu vakaros. Nepilna laika neklātienē uz lekcijām jāierodas vēl retāk – pāris reizes mēnešos vai pat pāris dienas semestrī. Parasti nepilna laika studijās salīdzinājumā ar pilna laika studijām mazāks ir kontaktnodarbību apjoms un lielāks patstāvīgā darba apjoms.  

Rotācija ir ikgadējs konkurss uz valsts budžeta dotētajām studiju vietām. Tā ir iespēja tiem, kas studē par maksu, iekļūt budžeta grupā. Rotācija attiecas tikai uz pilna laika studentiem.