Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
1. no 2 daļām

Izvērtē dotos apgalvojumus un zem katra no tiem atzīmē savu atbilžu variantu, norādot "Jā" (piekrītu) vai "Nē" (nepiekrītu).

1. daļā (no 2) 

Error
Mani saista darbs, kurā tiek pētītas cēloņsakarības procesos dabā
Error
Man ir interese par vismaz diviem dabaszinātņu priekšmetiem (piemēram, bioloģija, ķīmija, fizika, ģeogrāfija)
Error
Es parasti labi spēju uztvert un izskaidrot skaitliski sniegtu informāciju
Error
Pētot interesējošu problēmu, man raksturīgi ir aizrauties un censties noskaidrot par to  ko vairāk
Error
Mani interesē izzināt pasaules daudzveidību un dažādību
Error
Mani interesē, kā funkcionē cilvēka ķermenis
Error
Es parasti patstāvīgi spriežu par lietām un izdaru savus secinājumus
Error
Strādājot pie kāda uzdevuma, es parasti pievēršu lielu uzmanību detaļām un precizitātei
Error
Es varu sevi iedomāties, strādājot ar lielu informācijas daudzumu un izprotot dažādu procesu sakarību ķēdes
Error
Es parasti viegli spēju atrast problēmai jaunus, radošus risinājumus