TORŅAKALNA ATTĪSTĪBA

Studiju un zinātniskā darba koncentrēšana vienotās mācību iestādēs ir izplatīta tendence augstākās izglītības un zinātnes modernizācijā. Līdz ar Torņakalna Akadēmiskā centra izveidi LU būs piedzīvojusi lielākās pārmaiņas tās pastāvēšanas vēsturē. Atbilstoši centra apbūves plānojumam teritorijā paredzētas trīs studiju un zinātnes ēkas, vairākas viesnīcu un apartamentu ēkas, tehnoloģiju pārneses centrs un sporta centrs. Apbūves metā noteiktas ēku izvietojuma un to savstarpējās saiknes galvenās vadlīnijas, paredzēts ielu tīkls atbilstoši spēkā esošajam detālplānojumam, sniegti priekšlikumi transporta infrastruktūras uzlabošanai, tostarp esošās un jaunās dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” posma izbūvei uz estakādes un jauna gājēju un riteņbraucēju tilta izbūvei pāri Daugavai.

Zinātņu centrs – nākamā ēka topošajā LU Akadēmiskajā centrā būs mūsu Universitātes dāvana Latvijas valstij tās simtgadē. Šis ir nākamais nozīmīgais solis LU infrastruktūras modernizēšanā un attīstības mērķa sasniegšanā. LU attīstības mērķis ir 2021. gadā kļūt par vienu no ietekmīgākajām zinātnes universitātēm Baltijas reģionā un par starptautiski atzītu zinātnes universitāti, vienlaikus nodrošinot plaša spektra studijas.

Moderna arhitektūra

Akadēmiskais centrs top, izmantojot ārzemju ekspertu pasaules pieredzi.
Nodrošināta vides pieejamība.
Darbs un studijas skaistā un radošā vidē.

Mūsdienīgs aprīkojums

Pasaules līmeņa zinātniskaisun studiju, kā arī darba vietuaprīkojums,
lai veicinātu inovācijas un nodrošinātu konkurētspēju.

Zaļa vide

Sabalansētas ēku un zaļās zonas platības.
Videi draudzīgi, energoefektīvi būvmateriāli un ergnomiskas mēbeles.
Izmantosim saules enerģiju un zemes siltumu (elektrības iegūšanai, ēkas apkurei)

Sadzīve

Vairākas bibliotēkas, kafejnīcas, individuālā un grupu darba vietas,
dažādi sadzīves pakalpojumi, viesnīcas un sporta zāles.

Transports

Sabiedriskā transporta satiksme vai 10 minūšu gājiens no pilsētas centra.
Auto un velo stāvvietas zem ēkām un pagalma.
Elektromobiļu uzlādes iespējas.

QS Stars Latvijas Universitātes reitings

Latvijas Universitāte QS Stars University reitingā novērtēta ar 4 no 5 zvaigznēm. 4 zvaigznes vienīgajai universitātei no Latvijas!

Studiju darba jomā LU guvusi augstāko novērtējumu tādās kategorijās kā “Studentu apmierinātība kopumā” un “Studentu apmierinātība ar mācību darbu”. Nodarbinātības jomā LU saņēmusi maksimālo punktu skaitu apakškatfegorijā “Absolventu nodarbinātības rādītāji”. Savukārt pētniecības jomā maksimālais punktu skaits saņemts apakškategorijā “Produktīvi akadēmiskie eksperti”, kas atspoguļo tādu fakultāšu pārstāvju īpatsvaru, kuri ir starptautiski atpazīstami savas jomas eksperti.