Alūksnes filiāle

Kāpēc studēt Alūksnes filiālē?

Studē Latvijas Universitātes vistālākajā filiālē (200 km no Rīgas) – Alūksnē. Tuvāk mājām, lētāk nekā Rīgā! Ietaupīsi ģimenes budžetu! Kvalitatīvs studiju process, profesionāls personāls, jo mēs katru uzņemam kā draugu. Jūs būsiet mīļi gaidīti studijas uzsākt tieši otrajā filiāles divdesmitgadē – Alūksnē – Ziemeļvidzemes pērlē!


Bauskas filiāle

Kāpēc studēt Bauskas filiālē?

Nāc studēt Latvijas Universitātes filiālē Bauskā – vietā, kur aug priecīgi bērni, dzīvo spēcīgas ģimenes, saimnieko stiprākie Latvijas lauksaimnieki un radoši uzņēmēji!

Filiāle piedāvā profesionālā bakalaura studiju programmas: “Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”, “Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā”. Šajās programmās skolotāju kvalitatīvu sagatavošanu un pilnveidi nodrošina starptautiskajā izglītības un zinātnes telpā pazīstami docētāji. Filiāles absolventus var satikt Zemgales un citu reģionu izglītības iestādēs..

Studijas Latvijas Universitātes Bauskas filiālē – tā ir iespēja iegūt augstāko izglītību tuvāk mājām, izbaudīt dinamisku, bet tajā pat laikā mierpilnu ikdienu.

Benita Svareniece, LU Bauskas filiāles direktore


Cēsu filiāle

Kāpēc studēt Cēsu filiālē?

LU Cēsu filiāle jau divdesmit trīs gadus studētgribētājiem no visas Vidzemes piedāvā dažāda līmeņa skolotāju un vadībzinātņu studiju programmas. Kvalitatīvs un mūsdienīgs studiju process mazpilsētas apstākļos organizēts tā, lai studenti varētu to savienot ar darbu.

Mūsu pasniedzēji ir zinoši gan pedagoģijas, psiholoģijas un vadībzinātņu teorijās, gan nozaru praksēs; daudzi no viņiem aktīvi darbojas VISC projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

LU Cēsu filiālē izveidojusies profesionāla un motivēta darbinieku komanda, kas lepojas ar daudzajiem filiāles absolventiem, kuri ir pieprasīti darba tirgū un kuru ikdienas darbs veicina Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības labklājību.

Mārīte Raudziņa, LU Cēsu filiāles direktore

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vasaras uzņemšana):

Profesionālā bakalaura studiju programmas (vasaras uzņemšana):

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (vasaras uzņemšana):

Profesionālā maģistra studiju programmas (vasaras uzņemšana):

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (ziemas uzņemšana):

Profesionālā maģistra studiju programmas (ziemas uzņemšana):


Jēkabpils filiāle

Kāpēc studēt Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālē?

“Jēkabpils – labo pārmaiņu pilsēta” tā vēsta pilsētas moto. Tieši Jēkabpilī tu vari uzsākt pārmaiņas savā dzīvē vai padarīt to vēl bagātāku, izvēloties studēt Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālē plaši piedāvātajās pedagoģijas studiju programmās.

Latvijas Universitātes studenti un absolventi ir pieprasīti darba tirgū, ko pierāda gandrīz absolūta studentu nodarbinātība: tie, kuri ir pārliecināti par sevi, iegūtajām akadēmiskajām zināšanām un praktiskajām spējām, ir nodarbināti - dibina uzņēmumus, strādā par vadītājiem, vai ir profesionāli darbinieki.

Uz lekcijām mājīgajā un studiju procesam atbilstošajā Jēkabpils filiālē, sestdienās ierodas studenti no vairāk nekā 20 novadiem, līdz ar to šī ir unikāla iespēja veidot kontaktus, kas lieti noderēs ikdienā un nākotnē.

Augsti kvalificēti, pieredzējuši, erudīti un arī praktizējoši docētāji nodrošinās ne vien teorētiskas, bet arī, praksē balstītas, pētnieciskas, interesantas lekcijas, individuālu pieeju, un arī veicinās patstāvīgas nepārtrauktas mācīšanās prasmi. Mūsu docētāji prot ieinteresēt – jāgarlaikojas nebūs!

Prakses laikā kādā no sadarbības organizācijām, tu varēsi iegūt būtisku praktisko pieredzi un padomus no nozares speciālistiem, kā arī pilnveidot un pierādīt savas kompetences kā jaunais speciālists.

Diploms, iegūtā kvalifikācija kompetence un personīgās īpašības stiprinās tavas pozīcijas mainīgajā un prasīgajā vidē, procesu organizēšanā un vadīšanā. Iekļaušanās universitātes dzīvē sekmēs atbildību par sasniegumiem, paplašinās redzesloku izvēlētajā nozarē, sekmēs tālākizglītības mērķtiecību, izvirzīt un sasniegt vēl ambiciozākus dzīves mērķus.

Ietaupi laiku un līdzekļus, studējot tuvāk mājām - labo pārmaiņu pilsētā - Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālē! Gaidīsim tevi studijās īpašā laikā - Latvijas Universitātes Simtās jubilejas gadā!

Lolita Kostjukova, LU Jēkabpils filiāles direktora p.i.


Kuldīgas filiāle

Kāpēc studēt Latvijas Universitātes Kuldīgas filiālē?

Tāpēc, ka iegūtā izglītība būs drošs atspēriens tālākajai dzīvei un karjerai! Tikai kompetenti, inteliģenti un profesionāli speciālisti spēj veicināt un attīstīt mūsu valsts nākotni! To apliecina vairāk kā 2000 absolventi, ar kuriem šodien lepojamies, jo viņi ir iestāžu un uzņēmumu vadītāji, dažādu jomu speciālisti un panākumiem bagāti pedagogi! Iesāc savu karjeru LU Kuldīgas filiālē!

Ruta Karloviča, LU Kuldīgas filiāles direktore


Madonas filiāle

Kāpēc studēt Latvijas Universitātes Madonas filiālē?

Madona ir iedzīvotājiem draudzīga dzīvesvieta, miera un harmonijas avots, ar bagātiem kultūras un dabas resursiem, un, tajā pašā laikā – dinamiska, daudzveidīga un radošu personību atbalstoša pilsēta, kurā ir iespēja pilnveidoties visa mūža garumā, un iegūt augstāko izglītību no pirmā līmeņa līdz pat maģistra studiju programmās lielākās un tradīcijām bagātākās Latvijas augstskolas – Latvijas Universitātes – Madonas filiālē.

Madonas filiāli, kā kvalitatīvas profesionālās un akadēmiskās augstākās izglītības iegūšanas vietu, studenti izvēlas jau vairāk nekā 20 gadus. Starp vairākiem simtiem absolventu ir gan iestāžu, gan privātu uzņēmumu vadītāji, sabiedrībā cienītas personības, profesionāļi dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Izvēloties studijas Madonas filiālē, jaunajā vidē tev palīdzēs iekļauties gan filiāles darbinieki, gan ceļabiedri - vecāko kursu studenti, tavi kursabiedri un kursa virtuālā grupa, sniedzot atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.

Studiju laikā tu iegūsi jaunus domubiedrus un kolēģus un izveidosi sadarbību ar pasniedzēju - zinātnē un profesionālajā darbībā vadošo speciālistu. Viņi nodrošinās individuālu uzmanību lekcijās, konsultācijās, un atbalstu, izstrādājot studiju darbus. Tu studēsi prasībām atbilstošās auditorijās, un tev būs pieejami daudzveidīgi bibliotēkas resursi. Ļoti būtiski - Tu saglabāsi māju sajūtu, jo studijas sestdienās varēsi apvienot ar ikdienas darbu un ģimenes dzīvi ik dienu. Un studentu dzīve filiālē ir lētāka, jo studiju maksa filiālē ir zemāka, tu ietaupīsi arī ceļa un pusdienu izdevumus. Šie faktori ir svarīgi tavas labizjūtas nodrošinātāji studiju procesā.

Prakse studiju laikā tev sniegs priekšrocības: iespēju izzināt izvēlēto profesiju, gan parādīt sevi kā vērtīgu topošo speciālistu. Varēsi iegūt izvēlētās nozares speciālistu zināšanas un padomus un attīstīt jau iegūtās kompetences, turpinot individuālo izaugsmi, un stiprināt savu konkurētspēju. Darba devēji novērtē šādu sadarbību, piedāvājot prakses un darba vietas esošajiem filiāles studentiem un absolventiem.

Vienlaikus Tu varēsi izmantot visas Latvijas Universitātes studentu priekšrocības, piemēram, iesaistīties studējošo pašpārvaldē un ar iniciatīvām ietekmēt aktuālus jautājumus, piedalīties dažādos pasākumos, piemēram, Aristoteļa svētkos, zinātniskajās konferencēs, pieteikt savas idejas projektu konkursos, pretendēt uz stipendijām vai iegūt pieredzi ārpus Latvijas – mācību mobilitātes programmās.

Vienā no dzīves skaistākajām dienām, Izlaiduma dienā, Tu varēsi tērpties mantijā un no universitātes vadības diplomu saņemt svinīgā pasākumā Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Paliekot dzīvot un strādāt reģionā, tu piedalīsies iespējamajā misijā – veicināsi gan savu kā personības izaugsmi, gan sniegsi ieguldījumu darba tirgū kvalificētu un produktīvu speciālistu palikšanā reģionā, atbildīgas sabiedrības, inovatīvas ekonomikas un vietējās politikas veidošanā, uzlabojot dzīves kvalitāti sev un nākamajām paaudzēm. Tas, mums, reģionos dzīvojošajiem, ir būtiski!

Tāpēc nāc un īsteno savu sapni – iegūsti augstāko izglītību un profesiju vienā no uzņēmīgu personību atbalstošām pilsētām Latvijā – Madonā, “Pilsētā, kurā esi gaidīts”!

Nāc un uzsāc studijas īpašā laikā - Latvijas Universitātes Simtās jubilejas gadā!

Lolita Kostjukova, Latvijas Universitātes Madonas filiāles direktore


Tukuma filiāle

Kāpēc studēt LU Tukuma filiālē?

Ja tu vēlies kļūt par skolotāju un aizraut skolēnus ar inovatīvām idejām, un strādāt ar mūsdienīgām mācību metodēm. Nāc un pievienojies Tukuma filiāles studentu pulkam!
LU Tukuma filiāle piedāvā akreditētas studiju programmas pirmsskolas un sākumskolas pedagoģijā.

Filiāles pasniedzēji ir gan teorētiķi, gan praktiķi. Savukārt filiāles absolventi ir izglītības un valsts iestāžu vadītāji un darbinieki un veiksmīgi uzņēmēji.

Inga Jonuša, LU Tukuma filiāles direktore


Ventspils filiāle

Kāpēc studēt Ventspils filiālē?

Vai vēlies savus karjeras mērķus realizēt pilsētā ar rītdienu – Ventspilī?
Daudziem ventspilniekiem un novada iedzīvotājiem karjera iesākusies tieši ar studijām LU Ventspils filiālē.

Ja Tev patīk darbs ar bērniem, patīk kopā ar viņiem izzināt apkārtējo pasauli un izbaudīt to prieku un gandarījumu, ko sniedz tikai bērni, pievienojies studentiem pirmsskolas un sākumskolas skolotāju studiju programmā.

Ruta Karloviča, LU Ventspils filiāles direktore

Profesionālā bakalaura studiju programmas (vasaras uzņemšana):

Profesionālā maģistra studiju programmas (vasaras uzņemšana):

Pedagoģija (ar kvalifikāciju) apakšprogrammas:

Profesionālā maģistra studiju programmas (ziemas uzņemšana):

  • Pedagoģija (bez kvalifikācijas) – 1 gads 3 mēneši