Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Reģistrēšanās studijām
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.07.2017
  • Reģistrēšanās studijām notiek Studiju departamentā, Raiņa bulv. 19, 114. telpā. Reģistrēšanās datumus un laikus var noskaidrot uzņemšanas kalendārā.
  • Reģistrējoties studijām, ir jāparaksta studiju līgums. 
  • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā 7 darba dienu laikā pēc studiju līguma parakstīšanas. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai
  • Apliecības izgatavošanai jānofotografējas Latvijas Universitātē. Fotografēšanās notiek pieteikumu iesniegšanas laikā (vai arī vēlāk), Raiņa bulv. 19, 125.telpā.
  • Pēc reģistrēšanās pieteikumu kredīta saņemšanai var iesniegt Raiņa bulv. 19, 108.telpā.
  • Divu nedēļu laikā no studiju līguma parakstīšanas brīža jānoslēdz rakstiska vienošanās ar LU par promocijas darba izstrādes organizēšanu un zinātnisko vadīšanu.
  • Studijas sākas oktobrī