Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju vietu skaits LU doktora studiju programmās uzņemšanai 2018./2019. akad. gadā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.06.2018

Nr.p.k.

Doktora studiju programma

Budžeta vietu skaits

 

Studiju vietu skaits par personīgo finansējumu

1.

Bioloģija

10

2

2.

Datorzinātnes

11

2

3.

Demogrāfija

0

1

4.

Ekonomika

3

10

5.

Filozofija

3

5

6.

Fizika, astronomija un mehānika

12

0

7.

Ģeogrāfija

3

0

8.

Ģeoloģija

1

1

9.

Izglītības vadība

3

7

10.

Juridiskā zinātne

5

Nav ierobežots, ja iestājpārrunās iegūtais punktu skaits nav zemāks par 15

11.

Komunikācijas zinātne

1

3

12.

Ķīmija

7

5

13.

Literatūrzinātne, folkloristika un māksla

3

5

14.

Matemātika

4

0

15.

Medicīna un farmācija

4

10

16.

Pedagoģija

5

10

17.

Politikas zinātne

2

3

18.

Psiholoģija

3

10

19.

Socioloģija

2

1

20.

Teoloģija un reliģiju zinātne

2

5

21.

Vadībzinātne

2

10

22.

Valodniecība

1

5

23.

Vēsture

1

5

24.

Vides zinātne

3

2

 

* saskaņā ar Nozaru doktorantūras padomju priekšsēdētāju sniegto informāciju