Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Budžeta vietu skaits LU DSP uzņemšanai 2017./2018. akad. gadā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.05.2017

Nr.p.k.

Doktora studiju programma

Budžeta vietu skaits

 

1.

Bioloģija

13

2.

Datorzinātnes

9

3.

Demogrāfija

0

4.

Ekonomika

5

5.

Filozofija

2

6.

Fizika, astronomija un mehānika

15

7.

Ģeogrāfija

5

8.

Ģeoloģija

2

9.

Izglītības vadība

4

10.

Juridiskā zinātne

5

11.

Komunikācijas zinātne

1

12.

Ķīmija

7

13.

Literatūrzinātne, folkloristika un māksla

4

14.

Matemātika

4

15.

Medicīna un farmācija

9

16.

Pedagoģija

2

17.

Politikas zinātne

2

18.

Psiholoģija

3

19.

Socioloģija

3

20.

Teoloģija un reliģiju zinātne

2

21.

Vadībzinātne

5

22.

Valodniecība

2

23.

Vēsture

2

24.

Vides zinātne

3


* saskaņā ar Nozaru doktorantūras padomju priekšsēdētāju sniegto informāciju