Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
4. Reģistrēšanās studijām
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.02.2018
  • Reģistrācija notiek no 16. līdz 20. jūlijam fakultātēs, pēc uzņemšanas konkursa rezultātu paziņošanas.
  • Ja esi uzņemts LU, Tev jāreģistrējas studijām fakultātēs. Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru. Līdzi jāņem dokumenti.
  • Reģistrējoties studijām, ir jāparaksta studiju līgums.
  • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā līdz noteiktam datumam. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai
  • Studiju dokumentācijas izgatavošanai jānofotografējas Latvijas Universitātē. Fotografēšanās notiek reģistrēšanās laikā, Raiņa bulvārī 19. Ja nenofotografējies reģistrēšanās laikā, to iespējams izdarīt arī vēlāk.
  • Kredītiem var pieteikties Reģistrācijas nedēļā elektroniski www.luis.lv, izmantojot LU studējošā loginu un paroli, sadaļā AKTUALITĀTES.
  • Ja vēlies turpināt dzīvot dienesta viesnīcā, jāaizpilda pieteikums un jāiesniedz Tavas dienesta viesnīcas komandantei.
  • Ja Tu jau studē augstākā līmeņa studiju programmā, bet vēlies turpināt studijas citā augstākā līmeņa studiju programmā, jāvēršas pie attiecīgās studiju programmas direktora. Studiju turpināšanai citā augstākā līmeņa studiju programmā jāpiesakās līdz reģistrācijas nedēļas beigām. To, vai tas ir iespējams un ar kādiem nosacījumiem, noteiks programmas direktors. Studiju programmas direktora kontaktus var noskaidrot fakultātē.
  • Studijas sākas 1. studiju nedēļā, kuras sākuma datumu var noskaidrot akadēmiskā gada studiju kalendārā