Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Apakšprogramma - Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.10.2017

Iegūstamā kvalifikācija: vidējās izglītības ķīmijas skolotājs
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 60 vai 80 kredītpunkti (atkarībā no iepriekšējās izglītības)
Studiju programmas forma: NLK (Nepilna laika klātiene) - piektdienās no plkst. 9.00-18.00 un sestdienās no plkst. 8.30 – 16.00
Studiju programmas ilgums: 4 vai 5 semestri
                                                     
Uzņemšanas prasības:

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Bez iestājpārbaudījuma;

Iepriekšējā izglītība (4 semestru studijām nepilna laika klātienē, 60 KP): 1) bakalaura grāds, kas iegūts vismaz četrgadīgās studiju programmās, vai maģistra grāds (vai tiem pielīdzināma augstākā izglītība), pie tam apgūti ķīmijas nozares kursi vismaz 20 KP apjomā; 2) otrā līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ar tiesībām mācīt no ķīmijas atšķirīgas zinātņu nozares mācību priekšmetu;

Iepriekšējā izglītība (5 semestru studijām nepilna laika klātienē, 80 KP): 1) akadēmiskais bakalaura grāds, kas iegūts trīsgadīgās studiju programmās, atbilstošs ķīmijas skolotāja kvalifikācijai; 2) akadēmiskais bakalaura vai maģistra  grāds, radniecīgs ķīmijas skolotāja kvalifikācijai; 3) bakalaura grāds izglītības zinātnēs, kas iegūts trīsgadīgās studiju programmās;

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV).

Papildu informācija:

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Rīgā, Jūrmalas gatvē 76

Studiju programmas direktore lekt. Sandra Kalniņa, vecā korpusa 207. telpa, tālr.: 67034004; e-pasts: sandra.kalnina@lu.lv

Studiju programmas metodiķe Agnese Šteinberga, vecā korpusa 204a.telpa, tālr.: 67034035, e-pasts: agnese.steinberga@lu.lv