Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Promocijas darbu fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Tija Sīle

01.03.2018.

2018. gada 23. martā plkst. 14:00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 25, 233. auditorijā notiks LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu fizikas zinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs TIJA SĪLE, darba vadītājs Dr.phys. Uldis Bethers.

Temats: Vēja plūsmas Baltijas jūras Kurzemes piekrastē".

Anotācija:

Kas īsti nosaka vēja virzienu Latvijā? Novērojumi rāda, ka Kurzemes Baltijas jūras piekrastē no marta līdz oktobrim dienas laikā vējš ļoti bieži pūš paralēli krastam, tas ir, vai nu no Kolkas uz Liepāju, vai arī precīzi pretējā virzienā atpakaļ. Šajā promocijas darbā meklēts izskaidrojums šai parādībai.

Promocijas darbā pētīti gan parastie vēja ātruma novērojumi, gan vēja ātruma novērojumi no satelīta (ASCAT), gan fizikas vienādojumu atrisinājumi izmantojot datorus – skaitliskie laika apstākļu modeļi. Rezultāti rāda, ka vēju no ziemeļiem izskaidro termālā vēja sakarība, kad temperatūras atšķirības horizontālajā dimensijā noved vēja ātruma izmaiņas vertikālajā dimensijā.

Recenzenti:

Dr. Habil.phys. Andrejs Cēbers (LU),

Dr. Andrea Hahmann, (Technical University of Denmark),

Dr. Aarne Mannik, (Tallinn University of Technology)

Specialiētā promocijas padome

Dr.habil.phys. Andrejs Cēbers - specializētās padomes priekšsēdētājs

Dr. phys. Andris Jakovičs– specializētās promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks

Dr. phys. Uldis Bethers

Dr.phys. Agris Gailītis

Dr.habil.phys. Donats Millers

Dr. geogr. Agrita Briede

Dr. geogr. Lita Koreļska

Dr. ing. Valērijs Bezrukovs 

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā (Raiņa bulvārī 19), Akadēmiskajā bibliotēkā (Rūpniecības ielā 10) un LU Fizikas un matemātikas fakultātē  F210.telpā.