Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Latvijas Universitātes 76. konference

26.01.2018

Janvārī un februārī norisināsies LU 76. konference. Fizikas un matemātikas fakultātē norisināsies vairāku sekciju sēdes: "Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai", "50 gadi magnētisma pasaulē", "Lāzeru centra pētījumi kvantu un nanotehnoloģiju, kā arī astrofizikas, virzienos" kā arī "Dabaszinātņu didaktika"

Ar LU 76. konferences pilnu programmu visās zinātņu nozarēs var iepazīties: https://www.lu.lv/konference/programma/

 

29. janvāris, 2018

11:00 - 15:00
Zeļļu ielā 23, SIIC, 610. telpa

Sekcijas sēde "Dabaszinātņu didaktika" 
Vadītājs Inese Dudareva

Andris Broks
Dabaszinātnisko izglītības priekšmetu satura vispārīgais kodols

Gunta Kalvāne
Klimata izglītība skolās: projekts “Klimata valoda”

Jeļena Volkinšteine
Skolotāja kompetence organizēt pētniecisko darbību ķīmijā

Dace Bērtule
Kognitīvās darbības dziļums bioloģijas uzdevumos 9. klasei diagnosticējošos darbos dabaszinātnēs

Rita Birziņa, Dagnija Cēdere, Līva Pētersone
Dabaszinātņu I kursa studentu adaptācija studijām

Inese Dudareva
Izglītotāju digitālās kompetences novērtēšanas rīki

Jāzeps Logins
Informācijas tehnoloģijas formatīvajā vērtēšanā

Dace Namsone
Kā vērtēt dabaszinātņu skolotāju pamatprasmes?

Pāvels Pestovs
Kā valsts līmeņa dabaszinātņu pārbaudes darbos vērtēt prasmi zinātniski interpretēt datus un pierādījumus?

Ilze France, Līga Čakāne
Skolēnu matemātikā apgūto prasmju darbā ar grafisku informāciju  lietojums dabaszinātnēs dziļā kognitīvā līmenī

Līga Čakāne
Kompleksa snieguma mērīšana valsts līmeņa dabaszintņu un matemātikas parbaudes darbos.

Karine Oganisjana
Kompetencēs balstītās mācības: iespējas un izaicinājumi

 

 

1. februāris, 2018

13:00 - 17:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai" 
Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai (FMF) 
Vadītājs Vadims Geža

K. Bergfelds, M. Pudžs, A. Sabanskis, J. Virbulis
Automatizētas maza mēroga laboratorijas kristālu audzēšanas iekārtas un tās matemātiskā modeļa izveide

K. Surovovs, A. Kravcovs, J. Virbulis
Silīcija audzēšanas no pjedestāla matemātiskā modelēšana ar mērķi palielināt kristāla diametru

Ģ. Zāģeris, V. Geža
Virsmas viļņu parametru ietekme uz piemaisījumu difūziju caur virsmu

P. Bethers, U. Bethers
Klimata kalendārs klimata pārmaiņu izpratnei

V. Frišfelds, U. Bethers, J. Seņņikovs, A. Timuhins
Diurnālās ūdens līmeņa svārstības Rīgas jūras līcī

U. Bethers, V. Frišfelds, J. Seņņikovs, A. Timuhins
Magnija sakausējuma disku ietekme uz automašīnas dinamiku

V. Dzelme, A. Jakovičs, I. Bucenieks
Elektromagnētiskās indukcijas sūkņa ar pastāvīgajiem magnētiem modelēšana

M. Birjukovs, A. Jakovičs
Apgaismojuma sistēmu projektēšana un optimizācija izmantojot staru izsekošanas simulācijas

J. Ratnieks, A. Jakovičs
Mikroorganismu augšanas novērtējums testa ēku jumta konstrukcijā

 

 

2. februāris, 2018

10:00 - 13:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Lāzeru centra pētījumi kvantu un nanotehnoloģiju, kā arī astrofizikas, virzienos" 
Fizika, fotonika 
Vadītāji: Mārcis Auziņš, Ruvins Ferbers

K. Puķītis, L. Začs, B. Kaminsky, Y. Pavlenko
Zvaigznes HD235858 spektra mainīgums un ķīmisko elementu koncentrācijas

A. Grankina, F. Musaev, B. Kaminsky, Y. Pavlenko, L.Začs
HD161796 augstas izšķirtspējas spektra modelēšana

A. Krūziņš, I. Klincāre, M. Tamanis, R. Ferbers
RbCs molekulas (4)1Pi elektroniskā stāvokļa izpēte izmantojot divpakāpju lāzeru ierosmi: analīze un potenciāla konstruēšana

M. Auzinš, A. Bērziņš, L. Bušaite, R. Ferbers, F. Gahbauers, R. Lazda
Optiski detektējamu magnētisko rezonanšu signālu izpēte slāpekļa - vakanču centros līmeņu krustošanās tuvumā.

M. Auziņš, A. Bērziņš, L. Bušaite, R. Ferbers, F. Gahbauers, R. Lazda
Slāpekļa - vakanču centru dimanta kristālā fluorescences signāla izmaiņa šķērsrelaksāciju ietekmē, iegūto signālu interpretācija

J. Kločans, T. Wenz, F. Hohls, V. Kaščejevs
Elektrostatiski slazdoto elektronu tunelēšanas ātrumu spektroskopija pusvadītāju kvantu punktos

A. Alkauskas, M. Auziņš, A. Bērziņš, L. Bušaite, R. Ferbers, F. Gahbauers, R. Lazda, M. Mackoit, L. Razinkovas, L. Skuja, J. Šmits
Dažas idejas par skābekļa molekulu detektēšanu ar slāpekļa vakanču (NV) centriem dimantā

V. Krūmiņš, A. Znotiņš, A. Krūziņš, I. Klincāre, M. Tamanis, R. Ferbers
Cēzija dimēra A~b kompleksa spektroskopiskie pētījumi ar lāzera inducētās fluorescences metodi

 

 

2. februāris, 2018

14:00 - 18:00
Zeļļu iela 25, 238. telpa (zāle)

Sekcijas sēde "50 gadi magnētisma pasaulē" 
Fizika, fotonika 
Vadītājs Guntars Kitenbergs

Kolokvijs par godu profesora Andreja Cēbera 70 gadu jubilejai

Elmārs Blūms
Magnētisko šķidrumu pētījumi LZA fizikas institūtā (1967 – 1993)

Paul A. Janmey
Magnētisku daļiņu pielietojums šūnu un polimēru tīklu mehāniskās atbildes mērījumos

Konstantin G. Kornev
Kompleksu šķidrumu īpašību pētījumi ar magnētisku rotācijas spektroskopiju

Andrejs Ērglis
Komandas zinātne: medicīnas nākotne. Kardioloģija kā piemērs

Oļģerts Dumbrājs
50 gadi stipro magnētu pasaulē

Andrejs Cēbers
50 gadi magnētisma pasaulē

Pārtraukums
30 min

Guntars Kitenbergs
Magnētiskās mikorkonvekcijas eksperimentāli pētījumi

Sandris Lācis
Magnēti, dzelzs un reoloģija

Rūdolfs Livanovičs
Magnētisko filamentu matemātiskā modelēšana: šībrīža pieredze un nākotnes perspektīvas

Jānis Cīmurs
Atsevišķu magnētisku daļiņu pētījumi magnētiskajā laukā

Oksana Petričenko
Ķīmiķis Magnētiski Mīkstu Materiālu Laboratorijā

Ivars Driķis
Magnētiskā šķidruma piliena veidoto labirintu makroskopiskās īpašības

Artis Brasovs
Mazu koncentrāciju bakteriofāga Pf1 mikroreoloģijas mērījumi ar lāzerpinceti

Kafijas galds
Dzērieni un uzkodas