Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Promocijas darbu aizstāvēšana 12. decembrī

02.12.2017

2017. gada 12. decembrī Fizikas un matemātikas fakultātē Rīgā, Zeļļu ielā 25, 233. auditorijā, notiks LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbus fizikas zinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs Andris Antuzevičs un Vanesa Lukisone.

Andra Antuzeviča promocijas darba aizstāvēšana notiks plkst. 11:00

Temats: "S-stāvokļa retzemju jonu lokālā struktūra fluorīdos un oksifluorīdu stikla keramikās".

Recenzenti: Dr. habil. phys. Linards Skuja (LU); Dr. habil. phys., Jurijs Dehtjars (RTU); Dr. sci. Aleksandr C Lushchik (Tartu Universitāte, Igaunija)

 

Vanesas Lukisones promocijas darba aizstāvēšana notiks plkst. 15:00

Temats: "IN VIVO ādas autofluoriscences kinētika nepārtrauktās un impulsveida lāzeru ierosmē".

Recenzenti: Dr. habil. phys. Ruvins Ferbers (LU); Dr. phys., Aleksejs Kataševs (RTU); DR. RER. NAT. DR.-ING HABIL. JURGEN LADEMANN (Charité - Universitätsmedizin Berlin, Vācija)

 

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210. telpā.