Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Bakalaura studijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.06.2016

Fizikas bakalaura studiju programma piedāvā iegūt augstāko akadēmisko pamatizglītību fizikā kā vienā no fundamentālo dabaszinātņu jomām. Pēc LR izglītības klasifikatora programma atbilst kodam 43440.

Programma paredz vispārīgās un eksperimentālās fizikas pamatdisciplīnu studijas un ar tām saistīto akadēmisko un lietišķo pētījumu metožu pamatu apguvi. Programma orientēta uz pasaulē un Latvijā perspektīviem fundamentālās zinātnes un analītiskajiem inženierfizikas virzieniem, kurus šobrīd pārstāv Latvijas Universitāte un ar to asociētie zinātniskās un lietišķās pētniecības centri.

Programma piedāvā iespējami pilnu studiju izvēli Latvijas fizikas zinātnei un tautsaimniecībai konkurētspējīgā līmenī apgūstamās tradicionālajos (cietvielu fizika, optika un spektroskopija, elektronika, u.c.) un arī LU relatīvi jaunajos (siltumfizika, hidrodinamika, lāzeru tehnoloģijas, nanotehnoloģijas u.c.) virzienos.

Programmas pilna apguve dod iespēju turpināt studijas fizikas un ar to funkcionāli asociētās maģistrantūrās ar vai bez papildus nosacījumiem, atkarībā no maģistrantūras rakstura. Fizikas maģistrantūras studiju programma ir akadēmiskā bāze vidusskolas skolotāja augstākās profesionālās izglītības kvalifikācijas iegūšanai.

Programmai ir orientācija uz Latvijai tuvākā vai tālākā nākotnē prognozējamām zinātniskajām un tautsaimniecības attīstības perspektīvām, galvenokārt intelektuāli ietilpīgās nozarēs, kurām ir nepieciešama plaša profila izglītotas personības, kuras orientējas modernajās dabaszinātņu tehnoloģijās. Minētie kritēriji lielā mērā ir noteikuši programmas evolūciju. Obligāto disciplīnu moduļi, saturoši to fizikas sadaļu, kas pēc ekspertu vērtējuma ir klasiskās izglītības saturs, kopš 1991./93.g. pastāvošajos bakalaura programmas variantos pakāpeniski pēc satura mainās. Tas nodrošina programmas stabilitāti. Turpretī obligātās izvēles B moduļi tiek pakļauti ievērojami straujākām izmaiņām, jo atspoguļo mainīgo kadru, materiālās bāzes, finansējuma un darba tirgus situāciju. Tas nodrošina programmas mobilitāti.