Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Eksperimentālās fizikas katedra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.09.2016

Adrese: Zeļļu iela 25, Rīga, LV - 1002
Telefons: 67033750
Katedras vadītājs: prof. M. Auziņš. /Mājas lapa/
E-pasts: marcis.auzins@lu.lv

Zinātniskās pētniecības virzieni: atomu un molekulu fizika, atomu un molekulu spektroskopija, lāzeru fizika, biomedicīniskā optika, fizikas didaktika.