Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Sadarbība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.03.2014

Fizikas un matemātikas fakultātes sadarbība ar citām universitātēm un zinātnes centriem notiek vairākos līmeņos.

Studiju un pētniecības darbā FMF sadarbojas ar  LU Polimēru mehānikas institūtu, LU Cietvielu fizikas institūtu, LU Fizikas institūtu un Matemātikas un informātikas institūtu.

Fakultātei ir plaši izvērsta starptautiskā sadarbība, kura balstās gan uz LU vai fakultātes nodaļu līdzdalību starptautiski finansētos izglītības vai zinātnes projektos, tai skaitā studentu apmaiņas projektos, gan arī uz fakultātes pasniedzēju personīgiem zinātniskiem kontaktiem un zinātnisko sadarbību, kurā tiek veiksmīgi iesaistīti arī studenti.
Pēdējo gadu fakultātes nodaļu sadarbību – gan vietējo, gan starptautisko – ilustrē turpmāk minētie piemēri, kuri ne tuvu neaptver visus iespējamos kontaktus.

Fizikas nodaļa

  • Fizikas nodaļa piedalās ERASMUS finansētajā studentu apmaiņā ar partneruniversitātēm.
  • Fizikas nodaļa ir viena no projekta STEPS TWO (www.stepstwo.eu)  dalībniecēm, piedaloties akadēmiskā tīklā, kurā tiek izstrādātas vadlīnijas augstskolu fizikas studiju programmām, apkopota Boloņas procesa pieredze, apzinātas modernās mācīšanas metodes, atbalstīta fizikas skolotāju sagatavošana ar mērķi stiprināt fizikas apguvi skolās.
  • Fizikas nodaļa kā LU sastāvdaļa piedalās arī Campus Europea iniciatīvā. Šīs iniciatīvas mērķis ir akcentēt augstskolu studiju Eiropas dimensiju, veidojot pirmā līmeņa augstākās izglītības studentu viena gada apmaiņas studijas partneraugstskolās.
  • Fizikas nodaļa regulāri piedalās Pasaules fizikas olimpiāžu federācijas darbā, koordinējot Latvijas Valsts fizikas olimpiādes un Atklātās fizikas olimpiādes norises pēc formas un satura līdzvērtīgi kā citviet pasaulē.

Fizikas nodaļas pasniedzēji darbojas kopīgos projektos ar ārzemju partneriem:

Oklahomas, Konektikutas universitātēm - ASV, Hanoveras Universitāti, Berlīnes Tehnisko Universitāti - Vācijā, D. Didro Parīzes 7. Universitāte - Francija.; P. M. Kirī Parīzes 6. universitāte,  Nicas – Sofijas Antipoles universitāte, Francija,  Polijas Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūtu, Varšavas universitātes Eksperimentālās fizikas institūtu.

Pēdējos gados ir aktivizējusies Fizikas nodaļas sadarbība ar augsto tehnoloģiju uzņēmumiem, tai skaitā AS „Sidrabe”, SIA „GroGlass”.

Sadarbības partneri (angļu valodā)