Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Fakultātes personāls - nozīmīgu starptautisko organizāciju darbinieki
Pēdējās izmaiņas veiktas:
31.03.2014
Nr.p.k. Uzvārds Vārds Amats fakultātē Pārstāv Amats pārstāvniecības iestādē Darbības termiņš no
1 Andrejs Cēbers Profesors Academia Europaea loceklis no 2005 g
Žurnāls Magnetohydrodynamics Galvenais redaktors no 2000 g.
2. Ruvins Ferbers profesors COST programmas akcijā MP1006 „Fundamental Problems in Quantum Physics”  Vadības komitejas pārstāvis, LR nacionālais koordinātors  no 07.11.2012.
LASERLAB-EUROPE-III – Eiropas Kopienas 7. ietvara projekti FP7-   
 INFRASTRUCTURES-2012-1, Nr. 284464 „Integrētā inovāciju  
 iniciatīva Eiropas  lāzeru pētījumu infrastruktūrās-III”, 
LR pārstāvis Vadības konsorcijā no 2012. g. 
Žurnālu "The European Physical Journals" (EPJ) Zinātniskās padomes  LR pārstāvis no 2010.g.
3 Leonīds Buligins as.profesors European Spallation Neutron Sourse (ESS) Vadības komitejas pārstāvis no 2009.gada

Latvijas izlase gūst panākumus 44. starptautiskajā fizikas olimpiādē Kopenhāgenā

Latvijas un Austrālijas skolēni risina fizikas uzdevumus treniņnomentnē Rīgā. Foto no V.Kaščejeva personīgā arhīva
No kreisās: Dr. Paulis Paulins, asoc. prof. Vjačeslavs Kaščejevs, Sergejs Blakunovs, Rūdols Treilis, Armands Garančs, Luka Ivanovskis. Foto no V.Kaščejeva personīgā arhīva
Māra Seržāna bronzas medaļa

Talantīgie skolēni no vairāk nekā 80 pasaules valstīm 2013.gadā no 7. līdz 15. jūlijam bija sanākuši Dānijas galvaspilsētā uz 44. starptautisko fizikas olimpiādi. Latvijas pārstāvji izcīnījuši divas bronzas godalgas un saņēmuši arī atzinības rakstus.

Sacensības risinājās divās kārtās. Teorijas kārtā skolēni rēķināja Dānijas ciematā Maribo nokritušā meteorīta trajektoriju, projektēja plazmonisko tvaika ģeneratoru un iedziļinājās klimata vēsturē, kas iespiedusies Grenlandes ledus segas gadskārtās. Divas dienas vēlāk skolēni ķērās klāt eksperimentiem, kuros noteica saules elementu izdevīgākos slēgumus un pašu rokām mērīja viļņu ātrumu gaismas vadā.

Latvijas pārstāvji Māris Seržāns no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases un Sergejs Blakunovs no Dauvgavpils krievu liceja 11. klases tika apbalvoti ar bronzas godalgām, savukārt Rūdolfs Treilis no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 10. klases un Luka Ivanovskis no Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 11. klases tika pie atzinības rakstiem.

Latvijas jauno fiziķu komandu sacensībām gatavoja viņu skolotāji, Latvijas Universitātes (LU) studenti un mācībspēki. Pirms pašas lielās olimpiādes uzdevumu risināšanas iemaņas tika pieslīpētas Latvijas un Austrālijas izlašu kopīgajā treniņnometnē, kas jau otro gadu pēc kārtas norisinājās Rīgā, LU Fizikas un matemātikas fakultātē.

Starptautiskās fizikas olimpiādes uzdevumu tulkojumi latviešu valodā ir atrodami LU Mazās fizikas universitātes e-vidē.


LU balvu par oriģināliem pētījuma rezultātiem 2013.gadā piešķirta Fizikas un matemātikas fakultātes profesoram Ruvinam Ferberam

Latvijas Universitātes Lielajā aulā 2013.gada, 31.janvārī, notika LU darbinieku sapulce, kurā jau tradicionāli tika apbalvoti izcilākie zinātnieki, skolotāji, skolu direktori un LU darbinieki.

Sapulcē ziņojumu par pērnajā gadā paveikto un sasniegto nolasīja LU rektors profesors Mārcis Auziņš. Pēc tam tika pasniegtas LU Gada balvas, ko piešķir reizi akadēmiskajā gadā.

Balvu par oriģināliem pētījuma rezultātiem saņēma Fizikas un matemātikas fakultātes profesors Ruvins Ferbers.

Vairāk par pašu balvu pasniegšanu lasiet šeit:


LZA Lielās medaļas laureāts akadēmiķis Mārcis Auziņš

A.Edžiņas foto

2010. gada 25. novembrī Latvijas zinātņu akadēmijas (LZA) konferenču zālē (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1) notika Latvijas Zinātņu akadēmijas rudens pilnsapulce. Tās laikā LU rektoram prof. M.Auzņam tika pasniegta LZA Lielā medaļa.

Akadēmiķa Ruvina Ferbera Laudatio LZA Lielās medaļas laureātam un M.Auziņa akadēmisko lekciju "Par kvantu fiziku un ne tikai" skat. LZA interneta mājaslapā videoversijā.

Foto: 2010. gada LZA Lielās medaļas pasniegšana LU rektoram Mārcim Auziņam


Profesoram Jānim Spīgulim svinīgi pasniegta Valtera Capa balva 2013.09.04.

Izgudrotāja Valtera Capa balva 4. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā svinīgi pasniegta Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes profesoram Jānim Spīgulim par ievērojamiem izgudrojumiem šķiedru optikā un biofotonikā.

Dr.habil.fiz. Jānis Spīgulis ir LU Fizikas un matemātikas fakultātes profesors, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošais pētnieks. J.Spīgulis ir autors pirmajai optisko šķiedru tematikai veltītajai mācību grāmatai latviešu valodā, piedalījies divu optikas uzņēmumu dibināšanā. Viņš saņēmis dažādus apbalvojumus.

Spīgulis veicis pētījumus atomspektroskopijā, optoelektronikā un šķiedru optikā, bet kopš 1995.gada pievērsies biomedicīniskai optikai un biofotonikai. Pēdējā laikā pieteicis un vadījis vairākus nozīmīgus Eiropas Savienības struktūrfondus, 7.Ietvarprogrammas un citus starptautiskus projektus jaunu optiskās diagnostikas un monitoringa metožu un ierīču izstrādē, iesaistot biofotonikas pētījumos ap 50 jauno zinātnieku, stāsta LZA pārstāve Ilga Tālberga

Šo balvu labākajam izgudrotājam kopš 2004.gada reizi divos gados kopīgi piešķir firma Minox (Vācija), Latvijas Zinātņu akadēmija un LR Patentu valde.

Izcilais izgudrotājs Valters Caps (dzimis 1905.gada 4.septembrī Rīgā, miris 2003.gada 17.jūlijā Šveicē), ar savu pasaulslaveno fotoaparātu VEF-Minox veicināja Latvijas vārda atpazīstamību pasaulē. Fotoaparāta Minox ražošanu uzsāka Rīgas rūpnīca VEF (1938-1942), pēc kara to turpināja Vācijā.

2001. gadā Valters Caps viesojās Rīgā un saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktora diplomu.

Latvijas Universitāte

Zinātnes Vēstnesis


NOZĪMĪGĀKIE LATVIJAS ZINĀTNES SASNIEGUMI 2013.GADĀ

Latvijas Zinātņu akadēmija, apkopojot iesniegtos universitāšu, zinātnisko institūtu un pētniecības centru priekšlikumus, nosaukusi nozīmīgākos Latvijas zinātnes sasniegumus 2013. gadā.

Teorētiskajā zinātnē četru nozīmīgāko sasniegumu skaitā ir arī asoc.prof. Vjačslava Kaščejeva izstrādātā kvantu sūkņu teorija un tās pielietojums nanoelektronikā, kas tiek izmantots Eiropas galvenajās metroloģijas laboratorijās. 

Vjačeslavs Kaščejevs ir vienīgais Austrumeiropas zinātnieks, kas nominēts pasaules izcilnieku grupā Jauno līderu sanāksmē Pasaules Ekonomikas forumā.


Par LZA korespondētājlocekli ievēlēts un LR MK atzinības rakstu saņem Vjačeslavs Kaščejevs

Aktīvais jaunais zinātnieks Ph.D./Dr. phys. Vjačeslavs Kaščejevs ievēlēts par LZA korespondētājlocekli LZA pilnsapulcē 28. novembrī. Apsveicam arī ar LR Izglītības un zinātnes ministra Vjačeslava  Dombrovska pasniegto LR Ministru Kabineta Atzinības raksta saņemšanu!

Arī jaunie var! Arī jaunos (zinātniskais grāds iegūts 2006. gadā) atzīst!

Avots