Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Fizika jāstudē LU!

Nāc studēt darba tirgū pieprasītas specialitātes: lietišķās fizikas virzienu, kas ļaus ātri adaptēties augsto tehnoloģiju uzņēmumos, vai arī fundamentālās fizikas studiju virzienu, kas izkops tavas pētnieka prasmes. Abos virzienos tu sastapsies ar pasniedzējiem - pasaules līmeņa ekspertiem savās fizikas nozarēs, viņu kvalifikācija ir atzīta vairākos neatkarīgos starptautiskos novērtējumos. Ja jūti sevī aicinājumu, nodot savas zināšanas tālāk, tad vari kļūt par fizikas skolotāju.

Programmas pasniedzēji savā pētniecības darbā sadarbojas ar pasaules līmeņa zinātnes centriem: Kalifornijas Universitāti Bērklijā (ASV), Francijas, Vācijas, Austrijas, Šveices, Polijas universitātēm, Francijas Atomenerģijas komisariāta pētniecības centriem, Vācijas Fizikas un tehnikas federālo institūtu, Lielbritānijas Nacionālo fizikas laboratoriju u.c. Jau studiju laikā tev būs iespēja piedalīties atklājumos, kas maina pasauli! Pie mums visi sekmīgie studē budžeta vietās! Tu vari specializēties lietišķās vai fundamentālās fizikas studiju virzienos, izvēloties konkrētus studiju kursus, bet abos gadījumos saņemsi grādu “Dabaszinātņu bakalaurs fizikā”.

 

Uzzini vairāk par fizikas studijām un to radītajām priekšrocībām, apskatot sekojošus materiālus:

 

Lietišķā fizika

Ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību, visā pasaulē šobrīd aktuāli jautājumi, kuru pamatā ir fizika. Fiziķi "stāvējuši" gan pie TV attīstības no masveidīgas "elektronu staru lampas kastes" līdz mūsdienu plazmas, šķidro kristālu (LCD) un gaismas diožu (LED) ekrānam, gan pie skaņu ieraksta progresa no skaņu plates līdz dažādām digitālā ieraksta tehnikām CD, zibatmiņā un "mākoņos". Būtiski, ka lietojamo iekārtu principi un tur izmantotās metodes mainās radikāli un pat vairākas reizes vienas paaudzes mūžā. Līdz ar to gan tepat Latvijā, gan starptautiskos uzņēmumos nepārtraukti meklē risinājumus, kā datorus padarīt jaudīgākus, internetu ātrāku, ēkas energoefektīvākas, ražošanas tehnoloģijas taupīgākas, plūdu un klimata pārmaiņu prognozes precīzākas utt. Šo risinājumu izstrādē nepietiek ar šauri specializētu izglītību. Nepieciešama multidisciplināra pieeja, kādu sniedz fizikas studijas Latvijas Universitātē.

 

Ko mēs domājam ar multidisciplināru pieeju? Vienā izstrādājumā bieži „satiekas” dažādu fizikas nozaru – siltumfizikas, hidrodinamikas, elektrodinamikas, mikropasaules un citu jomu zināšanas. Tādējādi detalizētas inženierzināšanas par konkrētas iekārtas (sildītājs vai dzesētājs, elektriskie gaismas ķermeņi u.c.) uzbūvi un darbību mainīgajā tehnoloģiju pasaulē kļūst nepietiekamas sekmīgai profesionālai darbībai ilgtermiņā. Priekšplānā izvirzās iekārtu darbības un procesu fizikālo likumsakarību izpratne un to kvantitatīvs apraksts matemātisko sakarību formā. Pirms nonāk mūsu virtuvē, atpūtas telpā vai uz naktsgaldiņa, visas tehnoloģiskās iekārtas "izdzīvo" daudzas dzīves virtuālajā matemātisko modeļu pasaulē, lai atbildētu uz jautājumiem, kā panākt maksimālo efektivitāti un ilgtspēju ar mazākām izmaksām.

Absolvējot lietišķās fizikas studiju virzienu, tev nākotnē būs gan iespēja attīstīt pašam savu biznesu un radīt inovatīvus produktus, gan, reaģējot uz pieprasījumu, iekļauties darba tirgū tādos vietējos un Eiropas uzņēmumos un institūtos, kas darbojas siltumfizikas, hidrodinamikas, silīcija tehnoloģiju un elektronikas jomās, metalurģijā, būvindustrijā, vides procesu analīzē, piemēram, Sidrabe, GroGlass, Siltronic AG, ABP Induction Systems GmbH u.c.

Darbs lietišķajā fizikā raksturīgs ar augstu atalgojumu, plašām karjeras izaugsmes iespējām, elastību - viegli pārorientēties mainīgajā darba tirgū, nepārtrauktiem izaicinājumiem, virzot tehnoloģisko progresu.

 

Fundamentālā fizika

Tu gribi izprast likumsakarības, kas vada procesus apkārtējā pasaulē, un pielietot savas zināšanas ceļā uz jauniem atklājumiem?  Izvēlies Latvijas Universitātes Fundamentālās fizikas studiju virzienu!

Vārdi "Fundamentālā fizika" šeit, pirmkārt, nozīmē vēlmi veidot akadēmisko karjeru pētniecībā vai varbūt kļūt par augstskolas pasniedzēju, tomēr tas neizslēdz pārorientēšanos uz praktiskākiem zināšanu pielietojumiem, ja rodas tāda vēlme. Akadēmiskajā izaugsmē ir trīs soļi: bakalaura, maģistra un doktora studijas. Pēc katra no šiem soļiem iespējams precizēt nosprausto kursu.

Pirmais solis: bakalaura studijas tev sniegs fiziķa pamatzināšanas, paralēli padziļinot tās kādā no Latvijā visvairāk attīstītajām fizikas nozarēm. Savas zināšanas papildināsi arī bioloģijā un ķīmijā, kas ļaus veikt starpnozaru pētījumus - tieši tur šobrīd notiek zinātnē pats interesantākais!

 

Fizikas skolotājs

 

Ja Tevi interesē iespēja kļūt par fizikas skolotāju, tad dari to bakalaura studijās starpfakultāšu studiju programmā "Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs" (administrē LU Ķīmijas fakultāte). Ja kļūt par skolotāju vēlies pēc bakalaura studiju beigšanas, tad to vari paveikt profesionālās augstākās izglītības starpfakultāšu maģistra studiju programmas "Skolotājs" apakšprogrammā "Vidējās izglītības fizikas skolotājs" (administrē LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte) vai neklātienē otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" apakšprogrammā "Vidējās izglītības fizikas skolotājs" (administrē LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte).

Studiju gaitā tiksi intensīvi iesaistīts studijās arī Fizikas nodaļā! Programmu gaitā mūsu pasniedzēju vadībā apmeklēsi gan lekcijas, gan darbosies laboratorijās, apgūstot vispārīgo fiziku un fizikas metodiku.

Video par studiju iespējām Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļā