Projekta apraksts
 

Projekta grupas dalībnieku publikācijas

Izplatītākās valodas nepilnības un ieteikumi to novēršanai

Uzziņu avoti, konsultatīvās iestādes un eksperti

Studiju iespējas latviešu literārās valodas pilnveidei

Atbildes uz jautājumiem par valodas lietojumu

Praktiska informācija par dažādiem latviešu valodas
lietojuma jautājumiem normatīvajā aspektā

Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte
Visvalža ielā 4a, Rīgā, LV-1050, e-pasts: valoda.ff.lu@inbox.lv

© Latvijas Universitātes pētniecības projekts Nr. 2006/2-229725,
„Latviešu valoda mūsdienu kultūras situācijā”, 2007