Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Tradīcijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.11.2010

Vēstures un filozofijas fakultātes telpās nu jau par tradīciju kļuvuši dažādi pasākumi, kas savā ziņā iezīmē katru gadalaiku.  

Rudens mūs sagaida ar iesvētībām jeb „Fukseni”, kuras laikā jaunie vēsturnieki un filozofi tiek iecelti īsteno studentu kārtā. Ceļš viņus parasti aizved uz kādu mežu, kurā norisinās vēsturiski filozofiskas izdarības, liekot jaunajiem studentiem saprast, kas viņus sagaidīs turpmākajā studiju dzīvē.

Ap Ziemassvētkiem fakultāte ietērpjas svētku rotā un aicina uz kādu tematisku Ziemassvētku pasākumu jeb „Ziemīšiem”. Katru gadu nedaudz citāds, bet vienmēr jautrs un atraktīvs pasākums, kurā var skatīties filmas vai multfilmas (neizbēgami tradicionālo „Ezīti miglā” tieši pusnaktī), piedalīties spēlēs vai galu galā vienkārši labi izdejoties.

Līdzīgs pasākums iezīmē pavasara atnākšanu. „Pavasara balle” – tā gan katru gadu ir citāda, tomēr pamatidejas saglabājas – joprojām var piedalīties atraktīvās spēlēs, mierīgi pasēdēt, skatīties tematiskas filmas un pat apprecēties, jo pavasaris taču ir īstais laiks studentu kāzām.

Vasaras sākumu un akadēmiskā gada beigas iezīmē pavisam nesen ieviesusies tradīcija – „Izlaiduma balle”. Pēc oficiālās daļas un diploma saņemšanas Latvijas Universitātes Lielajā aulā visi absolventi tiek gaidīti atpakaļ mājās (VFF), kur viņus sveic jaunākie kursi. Svinīgi skaista balle, kurā pabūt kopā ar kursa biedriem un izdancināt pasniedzējus.

Tomēr VFF studenti visu brīvo laiku nevelta izklaidēm vien, kā varētu šķist, iepazīstoties ar plašo baļļu klāstu. Līdztekus izklaidēm norisinās arī aktīvs akadēmiskais darbs. Katru pavasari norisinās „Studentu zinātniskie lasījumi arheoloģijā”, kuros tiek prezentēti gan kursa darbi, gan
bakalaura un maģistra darbu daļas. Šie lasījumi ir pašu studentu organizēti (protams, ne bez pasniedzēju palīdzības) un ir lieliska iespēja sagatavoties noslēguma darbu aizstāvēšanai.

Tāpat ik pavasari nu jau vairākus gadus norisinās studentu un mācībspēku izbraukuma semināri. Kultūras mantojuma moduļa (un ne tikai) studenti iepazīstas ar dažādiem arhitektūras, arheoloģijas un kultūras pieminekļiem, un šādos izbraukuma semināros ir apceļota, var teikt, visa Latvija, kā arī ir būts Dienvidigaunijā un Lietuvā. 2010. gada pavasarī studenti, kuri īpaši interesējas par arheoloģiju, organizēja pirmo izbraukuma semināru tieši arheoloģijas pieminekļu apskatei. Vispārējās vēstures un Latvijas vēstures moduļa studenti kopš 2007. gada ik pavasari dodas uz kādu no valstīm, kuras vēsturi apgūst attiecīgajā semestrī. Līdz šim ir apmeklētas Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas vēsturiski nozīmīgas pilsētas, dažādas vietas, objekti un pieminekļi. Jāatzīmē, ka visi minētie izbraukuma semināri nav izklaides vien – katram studentam ir arī jānolasa iepriekš sagatavots referāts par kādu no apskatāmajiem objektiem.

Par sava veida tradīciju studiju ietvaros var uzskatīt arī Arheoloģijas un vēstures palīgzinātņu katedras ik vasaru organizēto studentu arheoloģisko lauku darbu praksi. Līdz šim notikuši arheoloģiskie pētījumi Lubes Bīlavu „velna laivā”, Lielrendas akmeņu krāvuma senkapos, Puzes Lejaskroga kapsētā, Puzes pilskalnā, Užavas kapsētā, Padures pilskalnā, Mežītes arheoloģiskajā kompleksā, Priednieku apmetnē, Gaisiņu senkapos, Drēbnieku senkapos un Ventspils senpilsētā.

Lai koptu kultūras tradīcijas studentu vidū, VFF telpās ik pa laikam norisinās arī dažāda veida dzejas un kino vakari.

„Fuksene” Šlokenbekas muižā 2010. gada oktobrī. Pirmkursnieki gatavojas svinīgajam zvērestam. Foto no VFF SP arhīva
Dekāna prof. Gvido Straubes uzruna „Ziemīšos” 2009. gada decembrī. Foto no VFF SP arhīva
Pavasara balle „Pavasaris Mārstaļos” 2010. gada aprīlī. Foto no VFF SP arhīva
Aicinājums uz izlaiduma balli 2009. gada jūnijā. Foto no VFF SP arhīva
Studentu zinātniskie lasījumi arheoloģijā 2010. gada maijā. Foto no VFF SP arhīva
Izbraukuma seminārs Kultūras mantojuma studentiem 2008. gada maijā. Cīravas muiža. Foto no VFF SP arhīva
Arheoloģijas studentu izbraukuma seminārs Vidzemē 2010. gada maijā. Profesors A.Vasks sniedz paskaidrojumu par atrasto māla lausku. Foto no VFF SP arhīva
Izbraukuma seminārs Igaunijā 2009. gada maijā. Pie Tartu baznīcas drupām. Foto no VFF SP arhīva
Izbraukuma seminārs Baltkrievijā 2010. gada maijā. Minskas pilsētas centrā. Foto no VFF SP arhīva
Izrakumu aina Mežītes pilskalnā (Talsu novads) 2009. gadā. A. Vaska foto.