Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Sadarbība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.10.2010

Fakultātei ir izvērsta ļoti plaša sadarbība ar dažādiem zinātniskās izpētes centriem, akadēmiskām, zinātniskām u.c. institūcijām gan tepat Latvijā, gan arī ļoti plašos mērogos ārvalstīs. Šī sadarbība notiek vairākos līmeņos:

  • Fakultāte piedalās Eiropas mūžizglītības LLP (Lifelong Learning Programme) programmas ERASMUS apakšprogrammā par mācībspēku un studentu apmaiņu. Visciešākā sadarbība šīs programmas ietvaros ir izveidojusies ar Maincas, Greifsvaldes, Brēmenes un Osnabrikas Universitātēm Vācijā, Helsinku, Oulu un Tamperes Universitātēm Somijā, Toruņas un Zeļinogoras Universitātēm Polijā, Viļņas Universitāti Lietuvā, Prāgas Kārļa Universitāti Čehijā, Tulūzas II Universitāti Francijā, Gotlandes Universitāti Zviedrijā, Leidenas Universitāti Nīderlandē, Koimbras Universitāti Portugālē, Aberdīnas Universitāti Lielbritānijā un Reikjavīkas Universitāti Īslandē.

  • Studiju un pētniecības darbā fakultāte sadarbojas ar visiem vadošajiem filozofijas un Latvijas vēstures izpētes un izglītības centriem Latvijā: LU Filozofijas un socioloģijas institūtu, LU Latvijas vēstures institūtu, Latvijas Vēsturnieku komisiju, Latvijas Nacionālo Vēstures muzeju, Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas Kara muzeju, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Ventspils u.c. muzejiem, Latvijas Valsts vēstures arhīvu, Latvijas Valsts arhīvu, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centru, LLU Sociālo zinātņu fakultāti, Latvijas Kultūras akadēmiju, Daugavpils Universitātes Vēstures katedru, Gētes institūtu Rīgā u.c.

  • Sadarbība ar ārvalstu kolēģiem izpaužas gan kopīgu konferenču rīkošanā, gan mācībspēkiem regulāri savstarpēji apmeklējot un iesaistoties lekciju kursos, gan darbojoties kopīgos zinātniski pētnieciskos projektos, gan organizējot kopīgas mācību ekskursijas un kopīgus studentu seminārus to ietvaros. Cieša sadarbība ir ar Baltijas valstu kolēģiem – Tartu, Tallinas, Klaipēdas un Viļņas Universitātēm, tāpat ar kolēģiem no Krievijas Zinātņu Akadēmijas Vispārējās vēstures institūta, virkni Polijas universitātēm, Prāgas Kārļa universitāti Čehijā, Helsinku Universitāti Somijā, Maltepes Universitāti Turcijā, Taivānas Nacionālo Universitāti u.c. Tradicionāli cieši sakari pastāv ar kolēģiem Vācijā, jo īpaši ar Greifsvaldes, Rostokas, Maincas Gūtenberga, Berlīnes Brīvo un Tībingenes Universitātēm.

    Kopīgas zinātniskas intereses fakultātes docētājus saista arī ar Tartu Baltijas Valstu pētniecības centru, Baltijas Vēstures komisiju, Hāmaņa Internacionālo Kolokviju, Austrijas Literatūras biedrību, Martina Heidegera Biedrību u.c.

  • Fakultātes docētāji sadarbojas un vienlaikus iesaistās arī dažāda mēroga institūcijās: Latvijas Arheologu biedrībā, Valsts Heraldikas komisijā, Latvijas Muzeju asociācijā, Filozofisko Sabiedrību Starptautiskajā federācijā u.c.