Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

 

Visi konferences videoieraksti aplūkojami šeit

2017. gada 17. martā Latvijas Universitātē notika Reformācijas 500. gadadienai veltīta starptautiska un starpdisciplināra konference “Reformācija mūsdienu pasaulē”, ko organizēja Latvijas Universitāte un Vācu evaņģēliski luteriskā baznīca Latvijā ar Vācijas Ārlietu ministrijas atbalstu. Konferencē piedalījās zinātnieki, politiķi un sabiedrības pārstāvji no Latvijas un citām Eiropas valstīm.

Am 17. März 2017 fand in der Universität Lettlands eine dem 500 Jahrestag der Reformation gewidmete internationale und interdisziplinäre Konferenz „Reformation in der heutigen Welt“ statt, die von der Universität Lettlands und der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Lettland mit der Unterstützung des Auswärtigen Amtes veranstaltet wurde. An der Konferenz nahmen Wissenschaftler, Politiker und Vertreter der Gesellschaft aus Lettland und anderen Staaten Europas teil.