Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Eksperimentālā arheoloģija Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.12.2013

2013. gada eksperimentālās arheoloģijas lauku kurss Āraišos

15.-21. jūlijs.

Eksperimentālā arheoloģija ir arheoloģisko pētījumu joma, kas izmanto eksperimentu kā pētniecības metodi, lai pārbaudītu dažādus pieņēmumus labākai arheoloģiskā mantojuma izpratnes radīšanai un neskaidro atradumu saprotamākai skaidrošanai.

2013. gadā LU vēstures un filozofijas fakultāte sadarbībā ar Latvijas Arheologu biedrību, LU Humanitāro zinātņu fakultāti un Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, tā filiālē "Āraišu arheoloģiskais muzejparks", realizēja projektu "Aizvēsturisko prasmju atdzīvināšana, eksperimentālās arheoloģijas lauku kurss Āraišos". Projektu vadīja dr. hist. Artūrs Tomsons, un tajā piedalījās kopā apmēram 10 arheoloģijas un antropoloģijas studenti, kas tādējādi ieguva praktiskās lauka darba iemaņas.

Gatavojoties šim kursam, studenti iepazinās ar LNVM arheoloģisko priekšmetu kolekcijām gan muzeja ekspozīcijā gan arheoloģijas departamenta krātuvē. Tādējādi tika gūts priekšstats par senlietas "dzīvi" - ceļu kopš tās izgatavošanas, nonākšanas zemē līdz tās atrašanai un nonākšanai muzeja vitrīnā.

Projekta ietvaros tika apmeklēts Āraišu muzejparks, kur dalībnieki iepazinās ar arheoloģiskā mantojuma eksponēšanu brīvdabas apstākļos izglītojošiem un tūrisma mērķiem, gūstot izpratni par dažādu līmeņu rekonstrukciju un atdarinājumu tapšanu un lietojumu.

Atsevišķu projekta posmu veidoja brauciens uz Lietuvu, apmeklējot festivālu Kernavē, kur jau vairāk kā 10 gadus norisinās vienīgais eksperimentālās arheoloģijas festivāls Baltijā, kur iespējams klātienē redzēt kā top dažādu gadsimtu un arheoloģisko kultūru priekšmetu atdarinājumi, notiek darbs ar dabas materiāliem, kā arī kā paralēli zinātniskākiem demonstrējumiem savu sniegumu demonstrē dažādi tā saucamās "dzīvās vēstures" klubi un grupas. Brauciena ietvaros tika apmeklēta arī Kernaves muzeja jaunatklātā ekspozīcija, tādējādi gūstot iespēju salīdzināt, kā norisinās līdzīga arheoloģiskā mantojuma interpretācija dažādās valstīs.

Šī brauciena nobeigumā tika apmeklētas Latvijas teritorijai tuvākās aizvēsturiskās krama atradnes Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā. Tādējādi tika iegūts daudz skaidrāks priekšstats par šī, aizvēsturē tik svarīgā ikdienas materiāla ieguvi un šeit notikušo krama pirmapstrādi, ievācot arī atsevišķus paraugus darbam nometnē.

Jūlija pirmajā nedēļā notika projekta galvenā daļa - izturīgākie projekta dalībnieki - kopā septiņi cilvēki - izmēģināja nedēļu ilgu dzīvi Āraišu arheoloģiskā muzejparka teritorijā, tā saucamajā Meitu salā, kur 2005. gadā  ES projekta "DELPHI" ietvaros tika uzbūvēts bronzas laikmeta ēkas atdarinājums, izvēlētajam laikmetam nosacīti pietuvinātos apstākļos.

Šīs nedēļas laikā tika izmēģināts darbs ar virkni akmens un agrā bronzas laikmetā pieejamiem materiāliem un rīkiem. Tika gūts priekšstats par zemes rakšanu ar raga rīkiem, tika apgūti krama apstrādes pamatprincipi, gūstot iespēju katram izgatavot vienkāršākos ikdienā nepieciešamos rīkus, piemēram, pārtikas smalcināšanai vai krūmu un zaru griešanai. Pārtika tika gatavota uz uguns bezripas keramikas traukos, tika izmēģināta gaļas pagatavošana mālos un maizes plāceņu cepšana no pašu rokām saberztiem miltiem uz sakarsētiem akmeņiem. Nometnes laikā tika izgatavots un testēts zvejā izmantojams murds, rakts māls un izgatavoti savi keramikas trauki.

Individuāli dalībnieki darbojās, gatavojot lietas, kuru lietojumu tie bija formulējuši katrs sev individuāli - kādam tas bija individuāla līmeņa jautājumi, piemēram, matu mazgāšanā testējot pelnu un ūdens maisījumu, citam tas bija kaula adatas vai dzintara piekariņa izgatavošana, izmantojot slīpējamos akmeņus un krama urbi, vai arī koka trauka izgatavošana, testējot izdedzināšanas metodi ar virzītas gaisa plūsmas palīdzību.

Nometnes beigās notika keramikas apdedzināšana bedrē, kā arī tās izskaņā tika gūts priekšstats par bronzas apstrādes un kausēšanas pamatprincipiem, gatavojot priekšmetu modeļus vaskā, nospiežot tos mālā un mēģinot izkausēt metālu improvizētā pavardā ar maisa plēšām. Interesanti atzīmēt, ka nometnes laikā bija vērojami arī savdabīgi "primitīvās mākslas" aizmetņi.

Ņemot vērā projekta rezultātus, to ir nolemts turpināt, bet jau izvērstākā formā arī 2014. gadā.

(c) Artūrs Tomsons, 2013.