Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Sadarbība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.07.2013

Jau kopš atjaunošanas 1990. gadā LU Teoloģijas fakultāte ir pievērsusi sevišķu uzmanību sadarbībai ar ārvalstu, īpaši Rietumeiropas universitāšu, teoloģijas fakultātēm gan mācību programmu izstrādē, gan zinātniski pētnieciskajā darbā un studiju procesa uzlabošanā. Pakāpeniski attīstīta un paplašināta veiksmīga sadarbība ar Tartu Universitātes Teoloģijas fakultāti – tās pārstāvji ir LU Teoloģijas fakultātes izveidotās Profesoru padomes locekļi, attīsta starptautisku zinātnisku dialogu, publicējot savu pētījumu rezultātus LU Teoloģijas fakultātes zinātniskajā recenzējamā izdevumā „Ceļš”  un kā redkolēģijas locekļi piedaloties izdevumam iesniegto rakstu recenzēšanā. 

Rakstu krājuma „Ceļš”  redkolēģijā iesaistījušies arī mācībspēki no citām Eiropas un ASV universitātēm; tāpat kopā ar kolēģiem no Vācijas universitātēm kopīgi īstenoti dažādi pētniecības projekti, to rezultātus publicējot rakstu krājumā „Ceļš”  un prezentējot kopīgā konferencē „Kristietība un politika”. Mācībspēki no dažādām ārvalstu universitātēm viesojas LU Teoloģijas fakultātē, daloties ar savu pētniecisko pieredzi doktorantūras skolas “Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās problēmas” rīkoto pasākumu ietvaros. Rūpējoties par studentu iespēju padziļināti pētīt specifiski interesējošās tēmas, paplašināt redzesloku un uzlabot valodu zināšanas, LU Teoloģijas fakultāte ir iesaistījusies arī mūžizglītības programmas ERASMUS īstenošanā, piedāvājot plašas studiju iespējas tās ietvaros. Informāciju par LU TF partneraugstskolām var atrast fakultātes mājas lapā.