Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Tradīcijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.09.2009

Sociālo zinātņu fakultāte sadarbojas ar dažāda līmeņa organizācijām, veidojot arī patstāvīgus kontaktus, kuru rezultātā notiek līdzdarbošanās stratēģisku Latvijas attīstības jautājumu izstrādē, konsultējot valsts pārvaldības un pašvaldību institūcijas un sabiedriskās organizācijas. Katru gadu Valsts kanceleja sadarbībā ar Sociālo zinātņu fakultāti rīko kopīgu konferenci.

Notiek ilgtermiņa sadarbības līgumu slēgšana ar uzņēmumiem un organizācijām kā sociālajiem partneriem studiju kvalitātes veicināšanā. Ir izveidojusies ciešas saites ar Greisvaldes Universitāti Vācijā, kur notiek divpusēja sadarbība Politikas zinātnes studiju kursā „Demokrātijas modeļi”. Savukārt ar Latvijas Izglītības satura un eksaminācijas centru(ISEC) kopīgi rīkojam Politikas zinātnes olimpiādi, bet ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centru(VJIC) – skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci.