Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Medicīnas fakultāte
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.08.2016
Medicīnas fakultāte Raiņa bulv. 19 ēkā

Adrese: Raiņa bulvāris 19, LV - 1586
Tālrunis: 67034373
Fakss: 67034369
Dekāns: asoc. prof. Valdis Folkmanis
Fakultātes e-pasts: lumedi@lanet.lv
Mājas lapa:
www.mf.lu.lv

LU MF tika izveidota 1919. gada 28. septembrī ārstu gatavošanai, bet padomju laikos likvidēta. LU MF tika atjaunota 1997. gada 29. decembrī, bet svinīgi atklāta 1998. gada 4. septembrī. 2008./2009. akadēmiskajā gadā LU MF kopā mācījās 851 students, to skaitā ārzemnieki. Ar katru gadu studējošo skaits fakultātē stabili audzis, un pašlaik ik gadu LU MF uzņem aptuveni 200 jaunus studentus. Fakultātē kopumā strādā 122 mācībspēki, no kuriem 3 ir Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenie locekļi, 7 korespondētājlocekļi, 13 profesori, 18 asociētie profesori, 21 docents, 6 viesprofesori, 5 privātdocenti u.c.

LU MF ir iespējams studēt sekojošās akreditētās studiju programmās: augstākā profesionālā studiju programmā ārstniecībā, veselības zinātņu bakalaura un maģistra programmās māszinībās, farmācijas bakalaura un maģistra programmās un virkni doktorantūras programmas. Visas programmas ir ļoti mūsdienīgas, jo veidotas, balstoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un Skandināvijas valstu pieredzi. Studiju process ir demokrātisks un atvērts, tā pamatā ir princips – studiju centrā ir students. Turklāt paralēli obligāti apgūstamajiem studiju kursiem, LU MF piedāvā visplašākās iespējas C daļas ietvaros apgūt kursus, kas nav tieši saistīti ar apgūstamo specialitāti, bet būs noderīgi turpmākajā profesionālajā darbībā, piemēram, svešvalodas, psiholoģija, ekonomika un juridiskie priekšmeti.

Neatņemama un būtiska studiju sastāvdaļa ir praktiskās nodarbības un prakse, kas sākas jau 3. studiju gadā. LU MF studentu prakses notiek Rīgas vadošajās klīnikās un ārstniecības iestādēs. Pētniecības jomā notiek arī plaša sadarbība ar daudzām zinātniskajām institūcijām Latvijā, kas studentiem dod iespēju nostiprināt akadēmiskās zināšanas un motivē padziļināti pievērsties zinātnes attīstības veicināšanai un iesaistīties zinātniski pētnieciskos projektos.