Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju programmas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.07.2018

Pamatstudijas

Augstākā līmeņa studijas

Doktorantūra

Kādēļ izvēlēties studijas Ķīmijas fakultātē?

  • Bakalaura studiju programma „Ķīmija” ir vienīgā Baltijas valstīs, kurai Eiropas Ķīmijas Tematiskais Tīkls (ECTN - European Chemistry Thematic Network) ir piešķīris Eiropas ķīmijas izglītības kvalitātes zīmi – Chemistry Eirobakalaurs (Chemistry Eurobachelor®); Programmā ir 70 budžeta vietas.
  • Maģistra studiju programma "Ķīmija"  arī ir piešķirta kvalitātes zīme “Chemistry Euromaster” un programma  dod iespēju kļūt par darba tirgū pieprasītu augstas klases ķīmiķi. Programmā ir 45 budžeta vietas.
  • Profesionālā bakalaura studiju programma “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” ir vienīgā programma Latvijā, kurā studenti apgūst divu mācību priekšmetu (bioloģijas, ķīmijas, fizikas, informātikas, ģeogrāfijas, dabaszinību jebkurā paša izvēlētā kombinācijā) vai matemātikas skolotāja kvalifikāciju. Tajā ir īsāks studiju laiks, līdz ar to absolventi var ātrāk uzsākt darba gaitas un tiem ir plašākas darba iespējas nekā skolotājiem ar viena priekšmeta kvalifikāciju; Programmā ir 40 budžeta vietas.
  • Profesionālā maģistra studiju programmā “Darba vides aizsardzība un ekspertīze” mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem ir iespēja apgūt vispusīgas zināšanas par pasaulē un Latvijā populārākajām darba vides risku novērtēšanas metodēm, ergonomiku, veselības veicināšanu un darba aizsardzības sistēmas kvalitātes vadīšanu. Studiju programmas realizācijā piedalās arī vieslektori no vadošajām pasaules un Latvijas augstskolām. Programmā ir 12 budžeta vietas.
  • Pirmā līmeņa profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā “Darba aizsardzība” var mācīties nepilna laika studijās Rīgā un Alūksnē. Programmā ir 50 maksas vietas.