Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju programmas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.06.2018

Pamatstudijas

Augstākā līmeņa studijas

Doktorantūra

Kādēļ izvēlēties studijas Juridiskajā fakultātē?

  • LU Juridiskā fakultāte - pirmā un tradīcijām bagātākā jauno juristu „kalve” Latvijā;
  • Augsti kvalificēti mācībspēki - LR Augstākās tiesas tiesneši, Satversmes tiesas tiesneši, prokurori, advokāti, notāri u.c. juridisko profesiju pārstāvji.
  • Pietiekams mācībspēku daudzums ar augstākā līmeņa izglītību (doktora grādu) augstos akadēmiskos amatos (doc., asoc.prof., prof.), lai pilnvērtīgi īstenotu studijas visos studiju līmeņos un visās tiesību apakšnozarēs;
  • Jurista kvalifikācijas eksāmens – vienīgais Latvijā – kā jaunā jurista kvalifikācijas apliecinājums atbilstoši jurista profesijas standartam;
  • Vislielākais budžeta vietu skaits juridiskajās studiju programmās Latvijā
  • Eiropas un pasaules līmeņa kvalitātes studijas. Mūsu studenti jau studiju laikā starptautiskajās tiesu izspēlēs visā pasaulē uzrāda augstus sasniegumus, savukārt, nacionālā mērogā ir stabili līderi visās tiesību nozaru izspēlēs, tostarp daži studējošie jau praktizē  īstās tiesās un gūst panākumus;
  • Studiju iespējas visās studiju formās – pilna un nepilna laika klātienē vai neklātienē;
  • Plašs ārvalstu partneraugstskolu tīkls – iespēja doties apmaiņas studijās ne vien visā Eiropā, bet arī uz Krieviju;
  • Attīstīta starptautiskā sadarbība – iespēja piedalīties dažādās ārvalstu programmās un ik gadu klausīties starptautisku vieslektoru lekcijas un tematiskās vasaras skolas.