Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Sadarbība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.03.2018

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte starptautiskās apmaiņas programmas Erasmus+ ietvaros sadarbojas ar universitātēm visā Eiropā. Ar programmas atbalstu noris sekmīga studentu, personāla un mācībspēku mobilitāte, kas dod iespējas arī fakultātes docētājiem doties pieredzes apmaiņā un studiju kursu docēšanā uz citu valstu augstskolām, kā arī piesaistīt ārvalstu lektorus Juridiskajā fakultātē.

Fakultātei ir ilgstoša sadarbība ar ārvalstu vieslektoriem no Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD). Attīstīta sadarbība ar ārvalstu partneriem un vieslektoriem arī citu programmu ietvaros. Piemēram, pateicoties Fulbraita (Fulbright) stipendiju programmai un Starptautisko tiesību studiju centra (Center for International Legal Studies) atbalstam, ik gadu fakultātē ierodas viesprofesori un savā nozarē atzīti praktiķi no Amerikas Savienotajām Valstīm. 

Izveidota sekmīga sadarbība ar darba devējiem un juristu profesionālajām organizācijām, piemēram, konferenču u.c. aktivitāšu organizēšanā. Šī sadarbība ar valsts un privātajām institūcijām dod iespēju fakultātē studējošajiem topošajiem juristiem apgūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt arī praksē. Prakses iespēju īstenošanā Juridiskā fakultāte sadarbojas ar visu līmeņu tiesām, arī Satversmes tiesu, prokuratūru, policiju, Saeimu, valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām. Tāpat studējošiem ir iespējams īstenot studiju prakses zvērinātu advokātu birojos, pie zvērinātiem notāriem, tiesu izpildītājiem un sabiedriskajās organizācijās.